Dokument & lagar (51 träffar)

Interpellation 2010/11:393 av Holm, Jens (V)

den 18 maj Interpellation 2010/11:393 AGRA av Jens Holm V till statsrådet Gunilla Carlsson M År 2006 grundades AGRA, Alliance for a Green Revolution in Africa, på initiativ av Rockerfeller Foundation och Bill and Melinda Gates Foundation. Syftet var att sprida en grön revolution där nya odlingsmetoder, konstgödsel

Inlämnad: 2011-05-18 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: AGRA

Interpellation 2010/11:228 av Holm, Jens (V)

den 23 februari Interpellation 2010/11:228 Utbyggnad av vindkraft i Sverige av Jens Holm V till närings- och energiminister Maud Olofsson C Utbyggnaden av vindkraft har gått snabbt i Sverige. Den andelsägda vindkraften har varit av stort värde både för att mobilisera kapital för utbyggnaden och för att öka den folkliga

Inlämnad: 2011-02-23 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utbyggnad av vindkraft i Sverige

Interpellation 2010/11:180 av Linde, Hans (V)

den 2 februari Interpellation 2010/11:180 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i svensk utvecklingspolitik av Hans Linde V till statsrådet Gunilla Carlsson M Över stora delar av jorden möter män och kvinnor inskränkningar i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 37 procent av världens kvinnor lever

Inlämnad: 2011-02-02 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i svensk utvecklingspolitik

Interpellation 2010/11:178 av Linde, Hans (V)

den 2 februari Interpellation 2010/11:178 Finansiering av ambassader med biståndsmedel av Hans Linde V till statsrådet Gunilla Carlsson M Regeringen, med biståndsminister Gunilla Carlsson i spetsen, har under flera år sagt sig vilja höja ambitionen när det gäller svenskt utvecklingssamarbete genom höjd kvalitet

Inlämnad: 2011-02-02 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Finansiering av ambassader med biståndsmedel

Interpellation 2010/11:154 av Sjöstedt, Jonas (V)

den 25 januari Interpellation 2010/11:154 Remitteringar av Jonas Sjöstedt V till statsrådet Gunilla Carlsson M Remitteringar får allt större betydelse för många utvecklingsländer. Enligt Världsbanken skedde remitteringar till ett värde av mer än 300 miljarder dollar 2009. Det är mer än dubbelt så mycket som det

Inlämnad: 2011-01-25 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Remitteringar

Interpellation 2010/11:118 av Sjöstedt, Jonas (V)

den 8 december Interpellation 2010/11:118 Utsläpp från gruvor av Jonas Sjöstedt V till miljöminister Andreas Carlgren C Det har nyligen rapporterats om oroande utsläpp från svenska gruvor inte minst i Västerbottens län. I många fall är nivåerna på utsläppen mycket högre än vad som är tillåtet. Det kan innebära

Inlämnad: 2010-12-08 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utsläpp från gruvor

Interpellation 2010/11:116 av Holm, Jens (V)

den 7 december Interpellation 2010/11:116 Vargjakt av Jens Holm V till miljöminister Andreas Carlgren C I början av år 2010, det internationella året för biologisk mångfald, inledde den svenska regeringen licensjakt på varg vargen som varit fridlyst sedan 1966 och fortfarande är i behov av skydd. Detta väckte stor

Inlämnad: 2010-12-07 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2010/11:114 av Holm, Jens (V)

den 3 december Interpellation 2010/11:114 Regeringens köp av utsläppskrediter av Jens Holm V till miljöminister Andreas Carlgren C Enligt regeringens egen klimat- och energipropositionen är regeringens viktigaste klimatstrategi köp av utsläppskrediter i andra länder för att nå det svenska klimatmålet till 2020.

Inlämnad: 2010-12-03 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens köp av utsläppskrediter

Interpellation 2010/11:42 av Holm, Jens (V)

den 9 november Interpellation 2010/11:42 Sveriges stöd till kolkraftverk i Sydafrika av Jens Holm V till statsrådet Gunilla Carlsson M Om bara några veckor börjar COP 16 i Cancún, Mexiko, klimattoppmötet som ska ta vid där fiaskot i Köpenhamn slutade i december förra året. Världen står inför en enorm utmaning, att

Inlämnad: 2010-11-09 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges stöd till kolkraftverk i Sydafrika

Interpellation 2010/11:16 av Holm, Jens (V)

den 20 oktober Interpellation 2010/11:16 Ländernas självbestämmande angående GMO av Jens Holm V till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Genmodifiering är en relativt ny teknik som vi ännu vet mycket lite om. Tekniken innebär att man förändrar växters, djurs eller mikroorganismers ärftliga egenskaper med hjälp

Inlämnad: 2010-10-20 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ländernas självbestämmande angående GMO

Interpellation 2007/08:777 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 13 maj Interpellation 2007/08:777 Biologisk mångfald i haven av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Det finns en risk i dag för ett nytt massutdöende av djur och växter på vår jord av ett slag som inte har skådats sedan dinosaurierna försvann. Enligt den mest omfattande undersökning

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:752 av Björlund, Torbjörn (v)

den 13 maj Interpellation 2007/08:752 Tolkservice inom arbetslivet av Torbjörn Björlund v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m För att teckenspråkiga döva, hörselskadade och dövblinda ska kunna fungera i arbetslivet är det viktigt att de får den tolkservice som är nödvändig. Det fungerar inte i dag.

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tolkservice inom arbetslivet

Interpellation 2007/08:602 av Björlund, Torbjörn (v)

den 18 april Interpellation 2007/08:602 Riskanalys av arbetsmiljön av Torbjörn Björlund v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Vi börjar se en allt tydligare strategi från regeringens sida när det gäller hanteringen av arbetsmiljöproblemen. Om det finns synliga problem så ställs krav på att de åtgärdas.

Inlämnad: 2008-04-18 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Riskanalys av arbetsmiljön

Interpellation 2007/08:514 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 13 mars Interpellation 2007/08:514 Biologisk mångfald i havet av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Det finns en risk i dag för ett nytt massutdöende av djur och växter på vår jord av ett slag som inte har skådats sedan dinosaurierna försvann. Enligt den mest omfattande undersökning

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:484 av Linde, Hans (v)

den 10 mars Interpellation 2007/08:484 Millenniemålen av Hans Linde v till statsrådet Gunilla Carlsson m År 2000 enades världens länder om de åtta så kallade millenniemålen. Till 2015 ska bland annat fattigdomen halveras, spridningen av hiv/aids stoppas, alla barn erbjudas grundskoleutbildning och barna- och mödradödligheten

Inlämnad: 2008-03-10 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Millenniemålen

Interpellation 2007/08:458 av Persson, Kent (v)

den 3 mars Interpellation 2007/08:458 Ändrade miljösanktionsavgifter av Kent Persson v till miljöminister Andreas Carlgren c För en tid sedan ställde jag en interpellation till miljöministern avseende miljösanktionsavgifter rörande producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter och deras påverkan på

Inlämnad: 2008-03-03 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ändrade miljösanktionsavgifter

Interpellation 2007/08:453 av Brink, Josefin (v)

den 28 februari Interpellation 2007/08:453 Social dumpning och EG-domstolen av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m EG-domstolens yttrande över det så kallade Vaxholmsmålet har diskuterats livligt. Nyligen var frågan uppe i en hearing i EG-parlamentets sysselsättningsutskott. Jonas Malmberg,

Inlämnad: 2008-02-28 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Social dumpning och EG-domstolen

Interpellation 2007/08:434 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 25 februari Interpellation 2007/08:434 Fiskvandringsvägar av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Rinnande vatten med omkringliggande områden utgör en av de mest artrika och värdefulla naturtyperna i landet. Tyvärr är de flesta vattendrag i vårt land reglerade. Totalt finns ca 900 kraftverksdammar

Inlämnad: 2008-02-25 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:431 av Björlund, Torbjörn (v)

den 25 februari Interpellation 2007/08:431 Förebyggande arbetsmiljöarbete av Torbjörn Björlund v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmiljögruppen på LO-distriktet i Norrbotten gick den 21 februari ut med ett brev till arbetsmarknadsministern med bland annat följande innehåll: Den 20 december

Inlämnad: 2008-02-25 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:336 av Andersson, Ulla (v)

den 24 januari Interpellation 2007/08:336 Höga direktörslöner av Ulla Andersson v till finansminister Anders Borg m Under hösten uttalade finansminister Borg en viss oro över utfallet av avtalsrörelsen 2007. Han föreföll vara speciellt bekymrad över de löneökningar som de lägst avlönade grupperna hade lyckats tillskansa

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Höga direktörslöner
Paginering