Dokument & lagar (2 träffar)

Interpellation 2006/07:345 av Frid, Egon (v)

den 23 februari Interpellation 2006/07:345 Nedläggning av Hållbarhetsrådet av Egon Frid v till miljöminister Andreas Carlgren c Att regeringen under sin korta tid vid makten skulle hinna montera ned så mycket av framgångsrikt miljö- och djurskyddsarbete är oroande. Djurskyddsmyndigheten försvinner i år och anslag

Inlämnad: 2007-02-22 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:153 av Frid, Egon (v)

den 16 november Fråga 2006/07:153 Gånggrifter eller parkering av Egon Frid v till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m Jag har fått kännedom om att kommunledningen i Falköping planerar att anlägga en parkeringsplats mitt i ett fornlämningsområde av den art som våra gånggrifter utgör. Det är av största vikt att

Inlämnad: 2006-11-16 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)