Dokument & lagar (6 träffar)

Interpellation 2010/11:407 av Sjöstedt, Jonas (V)

den 19 maj Interpellation 2010/11:407 Öppenhet i EU:s jordbruksstöd av Jonas Sjöstedt V till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Europeiska unionens budget 2010 uppgick till 1 266 miljarder. EU:s jordbruks- och landsbygdspolitik utgör nästan hälften av den totala budgeten, eller ca 570 miljarder kronor i budgeten

Inlämnad: 2011-05-19 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Öppenhet i EU:s jordbruksstöd

Interpellation 2010/11:303 av Sjöstedt, Jonas (V)

den 1 april Interpellation 2010/11:303 Iterprojektet av Jonas Sjöstedt V till utbildningsminister Jan Björklund FP Fusionsforskningsprojektet Iter lanserades 1985 men först 2006 enades de sju deltagarna Europeiska unionen, Indien, Japan, Kina, Ryssland, Sydkorea och USA om finansiering och projektet sjösattes.

Inlämnad: 2011-04-01 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Iterprojektet

Interpellation 2010/11:154 av Sjöstedt, Jonas (V)

den 25 januari Interpellation 2010/11:154 Remitteringar av Jonas Sjöstedt V till statsrådet Gunilla Carlsson M Remitteringar får allt större betydelse för många utvecklingsländer. Enligt Världsbanken skedde remitteringar till ett värde av mer än 300 miljarder dollar 2009. Det är mer än dubbelt så mycket som det

Inlämnad: 2011-01-25 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Remitteringar

Interpellation 2010/11:118 av Sjöstedt, Jonas (V)

den 8 december Interpellation 2010/11:118 Utsläpp från gruvor av Jonas Sjöstedt V till miljöminister Andreas Carlgren C Det har nyligen rapporterats om oroande utsläpp från svenska gruvor inte minst i Västerbottens län. I många fall är nivåerna på utsläppen mycket högre än vad som är tillåtet. Det kan innebära

Inlämnad: 2010-12-08 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utsläpp från gruvor

Interpellation 1999/2000:196 av Ek, Lena (c)

den 24 januari Interpellation 1999/2000:196 av Lena Ek c till justitieminister Laila Freivalds om rättstrygghet Efter de tragiska polismorden i Malexander drogs Sveriges största polisinsats någonsin i gång. Det var viktigt att snabbt säkra bevis och finna mördarna. Totalt deltog över 900 poliser i arbetet. Brutaliteten

Inlämnad: 2000-01-24 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:149 av Ek, Lena (c)

den 14 december Interpellation 1999/2000:149 av Lena Ek c till justitieminister Laila Freivalds om barns talesrätt i vårdnadsärenden m.m. Allmänheten måste kunna lita på myndigheters beslut och med viss kännedom om det svenska rättssystemet kunna förutsäga vad myndighetens beslut kommer att bli. Likaså att den måste

Inlämnad: 1999-12-14 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)