Dokument & lagar (33 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1353 av Linna, Elina (v)

den 12 juni Fråga 2007/08:1353 Finskundervisning i Sverige av Elina Linna v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Nordiska samarbetsministern Cristina Husmark Pehrsson meddelade den 8 juni att Sverige kommer att stödja Svenska institutet med ytterligare 350 000 kronor i syfte att öka intresset för svenskundervisning

Inlämnad: 2008-06-12 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1259 av Pedersen, Peter (v)

den 23 maj Fråga 2007/08:1259 Mål för bilars koldioxidutsläpp till år 2020 av Peter Pedersen v till miljöminister Andreas Carlgren c I den kommenterade dagordningen inför miljörådsmötet den 3 mars 2008 nämndes ingenting om att Sverige vill se ett mål satt till år 2020 när det gäller förordningen om koldioxidkrav

Inlämnad: 2008-05-23 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1243 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 21 maj Fråga 2007/08:1243 Svensk kemikaliepolitik och deka-BDE av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Regeringen släpper nu det svenska förbudet sedan 2007 gällande deka-BDE och miljögiftet blir åter tillåtet i möbelklädslar och andra textilier. Bromerade flamskyddsmedel som används

Inlämnad: 2008-05-21 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:777 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 13 maj Interpellation 2007/08:777 Biologisk mångfald i haven av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Det finns en risk i dag för ett nytt massutdöende av djur och växter på vår jord av ett slag som inte har skådats sedan dinosaurierna försvann. Enligt den mest omfattande undersökning

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:748 av Dinamarca, Rossana (v)

den 13 maj Interpellation 2007/08:748 Rätt till teckenspråkstolkning vid studier på komvux av Rossana Dinamarca v till utbildningsminister Jan Björklund fp Lika tillgång till utbildning är en grundläggande förutsättning för att ge alla människor likvärdiga möjligheter i livet. Den kommunala vuxenutbildningen eller

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1020 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 28 mars Fråga 2007/08:1020 Synliggörande av funktionsnedsättningar i skolans läroböcker av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Jan Björklund fp I Skolverkets rapport Funktionshinders osynlighet i skolans läromedel redovisas hur funktionsnedsättningar sällan beskrivs i svenska läroböcker för grund-

Inlämnad: 2008-03-28 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:514 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 13 mars Interpellation 2007/08:514 Biologisk mångfald i havet av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Det finns en risk i dag för ett nytt massutdöende av djur och växter på vår jord av ett slag som inte har skådats sedan dinosaurierna försvann. Enligt den mest omfattande undersökning

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:502 av Persson, Kent (v)

den 12 mars Interpellation 2007/08:502 Utbildningen och regionerna av Kent Persson v till utbildningsminister Jan Björklund fp Under många decennier har ett kännetecken för Sverige varit att människor har haft en möjlighet att vidareutbilda sig i vuxen ålder. Även möjligheten att komma igen efter ett misslyckande

Inlämnad: 2008-03-12 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utbildningen och regionerna

Skriftlig fråga 2007/08:920 av Danielsson, Staffan (c)

den 7 mars Fråga 2007/08:920 Inblandning av rapsoljebaserad biodiesel, RME, i all diesel av Staffan Danielsson c till miljöminister Andreas Carlgren c En obligatorisk inblandning av RME i all diesel skulle minska utsläppen av koldioxid med 365 000 ton. Det motsvarar ungefär den mängd RME som Sverige kan producera.

Inlämnad: 2008-03-07 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:458 av Persson, Kent (v)

den 3 mars Interpellation 2007/08:458 Ändrade miljösanktionsavgifter av Kent Persson v till miljöminister Andreas Carlgren c För en tid sedan ställde jag en interpellation till miljöministern avseende miljösanktionsavgifter rörande producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter och deras påverkan på

Inlämnad: 2008-03-03 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ändrade miljösanktionsavgifter

Interpellation 2007/08:434 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 25 februari Interpellation 2007/08:434 Fiskvandringsvägar av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Rinnande vatten med omkringliggande områden utgör en av de mest artrika och värdefulla naturtyperna i landet. Tyvärr är de flesta vattendrag i vårt land reglerade. Totalt finns ca 900 kraftverksdammar

Inlämnad: 2008-02-25 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:401 av Bergström, Sven (c)

den 15 februari Interpellation 2007/08:401 Vinterdäck på tung trafik av Sven Bergström c till statsrådet Åsa Torstensson c För tunga fordon på svenska vägar finns i dag inga krav på vinterdäck. Praxis för svenska åkeriföretag och bussbranschen har varit att byta till grovmönstrade däck före vintern, åtminstone

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:400 av Åsling, Per (c)

den 15 februari Interpellation 2007/08:400 Strategi för entreprenörskap i skolan av Per Åsling c till utbildningsminister Jan Björklund fp Under våren 2007 inleddes ett arbete med att utarbeta en strategi för entreprenörskap inom hela utbildningsområdet. I förra höstens budgetproposition aviserades att regeringen

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:392 av Frid, Egon (v)

den 12 februari Interpellation 2007/08:392 Lågtrafikerad järnväg i Västra Götaland av Egon Frid v till statsrådet Åsa Torstensson c Inför regeringens beslut om en förändrad inriktning av infrastrukturinvesteringarna har Banverket presenterat ett förslag till hur staten ska förhålla sig till de så kallade lågtrafikerade

Inlämnad: 2008-02-12 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Lågtrafikerad järnväg i Västra Götaland

Skriftlig fråga 2007/08:716 av Dinamarca, Rossana (v)

den 6 februari Fråga 2007/08:716 Sex- och samlevnadsundervisningen av Rossana Dinamarca v till utbildningsminister Jan Björklund fp I en rapport från Socialstyrelsen framkommer oroande signaler om att spridningen av hiv åter ökar. Många unga tycker att det är en icke-frågainser inte sjukdomens allvar och utsätter

Inlämnad: 2008-02-06 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:695 av Frid, Egon (v)

den 1 februari Fråga 2007/08:695 Nedläggning av kapillärspår av Egon Frid v till statsrådet Åsa Torstensson c År 1987 hade Sverige 1 200 industrispår. Sedan dess har 600 spår lagts ned. I dag finns det 110 lokala förvaltare eller ägare för de återstående spåren, men det saknas ett övergripande ansvar. Det vore

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:686 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 31 januari Fråga 2007/08:686 Utbildning för yrken inom skogsnäringen av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Jan Björklund fp Det råder brist på utbildad arbetskraft för yrken inom skogsnäringen och denna arbetskraftsbrist förväntas bli ännu större inom en snar framtid. Skogsentreprenörer har svårt att

Inlämnad: 2008-01-31 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:582 av Danielsson, Staffan (c)

den 11 januari Fråga 2007/08:582 Byggnation på landet där det finns hästar av Staffan Danielsson c till statsrådet Mats Odell kd Sverige är ett stort land som är glest befolkat. Kanske tar vi därför ut svängarna ordentligt i olika försiktighetsåtgärder och restriktioner, till exempel vad gäller att säga nej till

Inlämnad: 2008-01-11 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:545 av Holma, Siv (v)

den 21 december Fråga 2007/08:545 Kulturarvsbevarande ideella föreningar av Siv Holma v till statsrådet Åsa Torstensson c Trafikinspektionsutredningen hade enligt direktivet i uppdrag att undersöka hur man kan inrätta en trafiklagsövergripande organisation för inspektionsverksamhet som rör kontroll av att krav

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:486 av Pedersen, Peter (v)

den 13 december Fråga 2007/08:486 Bohusbanans framtid av Peter Pedersen v till statsrådet Åsa Torstensson c Det har kommit oroande signaler till min kännedom när det gäller Bohusbanans framtid. Det finns tydligen planer hos Rikstrafiken att minska bidraget till Västtrafiks tågtrafik på Bohusbanan med 66 miljoner

Inlämnad: 2007-12-13 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Paginering