Dokument & lagar (19 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1086 av Engström, Marie (v)

den 6 juni Fråga 2002/03:1086 av Marie Engström v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konsumenters ställning i samband med kreditupplysningar I en dom i Regeringsrätten slås fast att ett kreditupplysningsföretag kan lägga ut uppgifter om en persons betalningsanmärkningar på Internet, utan att den som berörs

Inlämnad: 2003-06-06 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:965 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 19 maj Fråga 2002/03:965 av Camilla Sköld Jansson v till statsrådet Gunnar Lund om EMU och vår grundlag Med några få månader till folkomröstningen är det fortfarande oklart vilka krav på grundlagsändringar ett medlemskap i EMU skulle föra med sig. ECB och EU-kommissionen har fört fram krav på svensk grundlagsändring

Inlämnad: 2003-05-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:948 av Stafilidis, Tasso (v)

den 15 maj Fråga 2002/03:948 av Tasso Stafilidis v till justitieminister Thomas Bodström om hot mot liv och hälsa vid utvisning I svaret på min fråga 2002/03:795 skriver justitieministern att enligt praxis beviljas uppehållstillstånd endast undantagsvis för utländska medborgare som är sjuka eller hivsmittade. Min fråga

Inlämnad: 2003-05-15 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2002/03:354 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 9 maj Interpellation 2002/03:354 av Camilla Sköld Jansson v till statsrådet Hans Karlsson om yttrandefriheten i arbetslivet Yttrandefriheten är en omistlig del av demokratin och den behöver stärkas på arbetsplatserna. Frågan har utretts, men förslagen som lämnats har fått omfattande kritik för att de inte stärker

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: yttrandefriheten i arbetslivet

Skriftlig fråga 2002/03:795 av Stafilidis, Tasso (v)

den 11 april Fråga 2002/03:795 av Tasso Stafilidis v till justitieminister Thomas Bodström om utvisning efter avtjänat straff Den som är sjuk har rätt till vård. Det gäller även den som sitter i fängelse, oavsett medborgarskap. Utländska medborgare blir inte sällan utvisade efter avtjänat fängelsestraff, även om de

Inlämnad: 2003-04-11 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:788 av Stafilidis, Tasso (v)

den 10 april Fråga 2002/03:788 av Tasso Stafilidis v till justitieminister Thomas Bodström om utvisning efter avtjänat straff Utländska medborgare som begår en brottslig handling kan dömas till utvisning efter avtjänat fängelsestraff. Utvisning utdöms och verkställs även i de fall den utvisningsdömde har bildat familj

Inlämnad: 2003-04-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:740 av Linna, Elina (v)

den 28 mars Fråga 2002/03:740 av Elina Linna v till justitieminister Thomas Bodström om funktionshindrade kvinnors utsatthet Under ett antal år har Vänsterpartiet sökt gehör för en bred utredning över funktionshindrade flickors och kvinnors utsatthet. Vi har ännu inte lyckats få majoritet för en sådan. Ett problem

Inlämnad: 2003-03-28 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2002/03:248 av Åström, Alice (v)

den 21 mars Interpellation 2002/03:248 av Alice Åström v till justitieminister Thomas Bodström om utländsk jurisdiktion på svenskt territorium I kölvattnet av den hemska terrorattacken i USA den 11 september 2001 har kraven på att uppmärksamma de mänskliga rättigheterna i lagstiftningen fått en allt större vikt. Detta

Inlämnad: 2003-03-21 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:694 av Jóhannesson, Berit (v)

den 19 mars Fråga 2002/03:694 av Berit Jóhannesson v till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till USA USA och Storbritannien avser att gå till militärt angrepp mot Irak. Detta angrepp är enligt internationell folkrättsexpertis ett uppenbart brott mot såväl FN-stadgan som mot folkrätten. Enligt

Inlämnad: 2003-03-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:595 av Jóhannesson , Berit (v)

den 28 februari Fråga 2002/03:595 av Berit Jóhannesson v till näringsminister Leif Pagrotsky om båttransporter Det har bekräftats att flera svenska rederier hjälper utländska stater att transportera krigsmateriel och trupp till bland annat Persiska viken. Trots att Sverige tillhör ett av de länder som har det mest

Inlämnad: 2003-02-28 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2002/03:70 av Larsson, Kalle (v)

den 29 november Interpellation 2002/03:70 av Kalle Larsson v till justitieminister Thomas Bodström om manifestationer i Salem I december 2000 dödades en ung kille efter ett slagsmål i en av Stockholms södra kranskommuner, Salem. Det som var en tragisk händelse utnyttjades snabbt av olika nazistiska grupper eftersom

Inlämnad: 2002-11-29 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:155 av Stafilidis, Tasso (v)

den 20 november Fråga 2002/03:155 av Tasso Stafilidis v till justitieminister Thomas Bodström om kopieringsskyddade cd-skivor Det har på senare tid blivit allt vanligare att skivbolag förser sina cd-skivor med ett kopieringsskydd. Det innebär att skivorna i de flesta fall inte kan spelas på pc- och Macdatorer eller

Inlämnad: 2002-11-20 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:89 av Stafilidis, Tasso (v)

den 7 november Fråga 2002/03:89 av Tasso Stafilidis v till justitieminister Thomas Bodström om hemförsäkring och våld av närstående Många personer som tecknar en hemförsäkring utgår från att försäkringen täcker skador orsakade av våld i hemmet. Alla försäkringsbolag har dock gjort undantag i sina villkor för hemförsäkring

Inlämnad: 2002-11-07 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:88 av Stafilidis, Tasso (v)

den 7 november Fråga 2002/03:88 av Tasso Stafilidis v till justitieminister Thomas Bodström om utomobligatoriska förpliktelser EU-kommissionen har lagt ett förslag till en EU-förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser som gör det möjligt att stämma svenska tidningar vid utländsk domstol och enligt

Inlämnad: 2002-11-07 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:20 av Stafilidis, Tasso (v)

den 7 oktober Fråga 2002/03:20 av Tasso Stafilidis v till justitieminister Thomas Bodström om anknytningskrav för partnerskap I framtiden bör även medborgare i andra stater kunna jämställas med svenska medborgare när det gäller möjligheten att registrera partnerskap, om staterna inför regler om partnerskap vilka i

Inlämnad: 2002-10-07 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:19 av Stafilidis, Tasso (v)

den 7 oktober Fråga 2002/03:19 av Tasso Stafilidis v till justitieminister Thomas Bodström om regler för att ingå partnerskap De rättsliga skillnaderna mellan äktenskap och partnerskap är osakliga. Det finns inte några hållbara skäl till att fortsätta diskriminera samkönade par vad gäller vilka som ska tillåtas ingå

Inlämnad: 2002-10-07 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:18 av Stafilidis, Tasso (v)

den 7 oktober Fråga 2002/03:18 av Tasso Stafilidis v till justitieminister Thomas Bodström om förrättare av vigslar och partnerskap I svaret på min fråga 2001/02:946 skriver justitieministern att han ser det som naturligt och angeläget att länsstyrelserna verkar för att de personer som kommer i fråga förordnas som

Inlämnad: 2002-10-07 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:17 av Stafilidis, Tasso (v)

den 7 oktober Fråga 2002/03:17 av Tasso Stafilidis v till justitieminister Thomas Bodström om den kanoniska rätten För det registrerade trossamfundet Romersk-katolska kyrkans räkning har det gjorts gällande att den katolska kyrkans egen rättsordning, den kanoniska rätten, har erkänts som lag i Sverige. Kanonisk rätt

Inlämnad: 2002-10-07 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:4 av Hoffmann, Ulla (v)

den 2 oktober Fråga 2002/03:4 av Ulla Hoffmann v till justitieminister Thomas Bodström om våld med sexuellt inslag För att vi ska kunna få ett samhälle som genomsyras av jämställdhet och kvinnors lika villkor är det viktigt att vi gör slut på alla former av sexualiserat våld. Det är enligt mitt förmenande viktigt att

Inlämnad: 2002-10-02 Besvarare: Thomas Bodström (S)