Dokument & lagar (13 träffar)

Interpellation 2006/07:686 av Johnson, Jacob (v)

den 27 augusti Interpellation 2006/07:686 Åtgärder för Östersjön av Jacob Johnson v till miljöminister Andreas Carlgren c I augusti 2007 presenterade WWF rapporten Baltic Sea Scorecard med resultaten av dess granskning av hur kustländerna runt Östersjön lever upp till åtaganden för ett friskare Östersjön. Resultatet

Inlämnad: 2007-08-27 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2006/07:609 av Persson, Kent (v)

den 29 maj Interpellation 2006/07:609 Strandskydd av Kent Persson v till miljöminister Andreas Carlgren c Regeringen gav den 26 april 2001 i uppdrag till Naturvårdsverket att kartlägga tillämpningen av strandskyddet och att utreda förutsättningarna för och bedöma konsekvenserna av såväl eventuella skärpningar som

Inlämnad: 2007-05-29 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:947 av Linna, Elina (v)

den 29 mars Fråga 2006/07:947 Finska medborgares möjligheter att erhålla svensk legitimation av Elina Linna v till statsrådet Åsa Torstensson c Det har under den senaste tiden uppmärksammats att inflyttade från Finland sedan årsskiftet har svårt att få svenska ID-kort. Ett giltigt identitetskort är alltmer betydelsefullt

Inlämnad: 2007-03-29 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:793 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 2 mars Fråga 2006/07:793 Fiskvandringsvägar av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Rinnande vatten med omkringliggande områden utgör en av de mest artrika och värdefulla naturtyperna i landet. I miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv slås fast att djur ska kunna sprida sig utan

Inlämnad: 2007-03-02 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2006/07:345 av Frid, Egon (v)

den 23 februari Interpellation 2006/07:345 Nedläggning av Hållbarhetsrådet av Egon Frid v till miljöminister Andreas Carlgren c Att regeringen under sin korta tid vid makten skulle hinna montera ned så mycket av framgångsrikt miljö- och djurskyddsarbete är oroande. Djurskyddsmyndigheten försvinner i år och anslag

Inlämnad: 2007-02-22 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2006/07:320 av Johnson, Jacob (v)

den 16 februari Interpellation 2006/07:320 Östersjön av Jacob Johnson v till miljöminister Andreas Carlgren c Östersjön är kanske den mest hotade naturmiljön i Sveriges närhet. Det relativt grunda innanhavet är en känslig miljö som under lång tid varit utsatt för övergödning, andra föroreningar samt överfiske. Mot

Inlämnad: 2007-02-16 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:662 av Olsson, LiseLotte (v)

den 16 februari Fråga 2006/07:662 Stödet till invandrades riksförbund av LiseLotte Olsson v till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Regeringen har sedan sitt tillträde inte aviserat någon som helst inriktning på integrationspolitiken. Trots detta finns det flera anledningar att vara orolig.

Inlämnad: 2007-02-16 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2006/07:201 av Persson, Kent (v)

den 22 december Interpellation 2006/07:201 Utsläpp av växthusgaser av Kent Persson v till statsminister Fredrik Reinfeldt m Det råder stor enighet om att energin är en nyckelfråga för att klara en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Användningen av fossil energi som kol, olja och naturgas har lett till ökade

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utsläpp av växthusgaser

Skriftlig fråga 2006/07:351 av Frid, Egon (v)

den 13 december Fråga 2006/07:351 Vilseledande reklam av Egon Frid v till statsrådet Nyamko Sabuni fp I marknadsföringslagen finns bestämmelser om att en näringsidkare inte får använda reklam som är vilseledande. Överträdelse av förbud som riktats mot en näringsidkare som bryter mot lagen kan leda till marknadsstörningsavgift.

Inlämnad: 2006-12-13 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2006/07:122 av Frid, Egon (v)

den 1 december Interpellation 2006/07:122 Könsdiskriminerande reklam av Egon Frid v till statsrådet Nyamko Sabuni fp Dagligen utsätts vi för ett flöde av reklam som förstärker och befäster stereotypa könsroller och andra idealbilder av hur främst kvinnor men även män förväntas vara. Den könsdiskriminerande reklamen

Inlämnad: 2006-12-01 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2006/07:106 av Frid, Egon (v)

den 28 november Interpellation 2006/07:106 Konsumtionsfrid av Egon Frid v till statsrådet Nyamko Sabuni fp Företagens marknadsföring av produkter och tjänster har blivit alltmer aggressiv. Det är vanligt att företag använder sig av så kallad direktreklam som i en högst personlig ton vänder sig till den presumtive

Inlämnad: 2006-11-28 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Konsumtionsfrid

Interpellation 2006/07:7 av Larsson, Kalle (v)

den 10 oktober Interpellation 2006/07:7 Den borgerliga integrationspolitikens omfattning av Kalle Larsson v till statsrådet Nyamko Sabuni fp 1997 ersattes den tidigare invandrarpolitiken med integrationspolitik, då man kunnat konstatera att den tidigare förda politiken hade medverkat till växande utestängning och

Inlämnad: 2006-10-10 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Den borgerliga integrationspolitikens omfattning

Interpellation 2006/07:5 av Brink, Josefin (v)

den 10 oktober Interpellation 2006/07:5 Rikskvinnocentrum av Josefin Brink v till statsrådet Nyamko Sabuni fp Brottsförebyggande rådets statistik visar att år 2005 anmäldes bland annat 24 097 fall av mäns våld mot kvinnor, 2 152 fall av grov kvinnofridskränkning och 3 054 våldtäkter. Mörkertalet är stort och man

Inlämnad: 2006-10-10 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rikskvinnocentrum