Dokument & lagar (4 träffar)

Interpellation 2012/13:22 av Björlund, Torbjörn (V)

den 10 oktober Interpellation 2012/13:22 Swedec av Torbjörn Björlund V till försvarsminister Karin Enström M Försvarsmakten har under lång tid fått kämpa med en underfinansierad verksamhet, vilket har inneburit att ett antal övningar har fått ställas in under den senaste tiden. Det genomförs därför många förändringar

Inlämnad: 2012-10-10 Besvarare: Karin Enström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Swedec

Skriftlig fråga 1998/99:436 av Lönnroth, Johan (v)

Fråga 1998/99:436 av Johan Lönnroth v till statsministern om forskarna och sekretessen den 10 mars I en artikel publicerad den 9 mars i Dagens Nyheter beskriver sex av de forskare, som deltar i det av regeringen initierade forskningsprojektet om IB, SÄPO och den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, de närmast

Inlämnad: 1999-03-10 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:434 av Söderdahl, Willy (v)

Fråga 1998/99:434 av Willy Söderdahl v till justitieministern om barns rättssäkerhet den 10 mars Det har visat sig att det ofta går lång tid från det att en polisanmälan är gjord till dess att saken blir föremål för utredning och lagföring. Detta gäller även när barn utsätts för fysiskt eller sexuellt våld. Under den

Inlämnad: 1999-03-10 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:155 av Söderdahl, Willy (v)

Fråga 1998/99:155 av Willy Söderdahl v till justitieministern om Polenkabeln den 4 december I Karlshamn pågår nu en process där Svenska Kraftnät ansöker om tillstånd i vattendomstolen för att få bygga den s.k. Polenkabeln. Det rättsliga förfarandet i frågan förefaller ha varit minst sagt märkligt. Det verkar som Svenska

Inlämnad: 1998-12-04 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)