Dokument & lagar (3 träffar)

Interpellation 2012/13:22 av Björlund, Torbjörn (V)

den 10 oktober Interpellation 2012/13:22 Swedec av Torbjörn Björlund V till försvarsminister Karin Enström M Försvarsmakten har under lång tid fått kämpa med en underfinansierad verksamhet, vilket har inneburit att ett antal övningar har fått ställas in under den senaste tiden. Det genomförs därför många förändringar

Inlämnad: 2012-10-10 Besvarare: Karin Enström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Swedec

Skriftlig fråga 2012/13:131 av Björlund, Torbjörn (V)

den 22 november Fråga 2012/13:131 Samordning och samverkan för genomförandet av PGU av Torbjörn Björlund V till försvarsminister Karin Enström M Sveriges politik för global utveckling, PGU, innebär att varje minister har ett ansvar för att politiken inom det egna området bidrar till och inte undergräver de mål för

Inlämnad: 2012-11-22 Besvarare: Karin Enström (M)

Skriftlig fråga 1998/99:585 av Gustavsson, Lennart (v)

Fråga 1998/99:585 av Lennart Gustavsson v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om handläggningstider i arbetsskadeförsäkringsärenden den 28 april Det finns ett antal exempel där en prövning i rättsinstanser av bedömning av ersättningar enligt lagen om arbetsskadeersättningar tar mycket lång tid. När det rör sig om frågor

Inlämnad: 1999-04-28 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)