Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:909 av Olsson, LiseLotte (v)

den 18 juni Fråga 2009/10:909 Arbetsskada av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Under förra mandatperioden reformerades arbetsskadeförsäkringen. Syftet var att ge arbetsskadade ett bättre skydd. Dåvarande regeringen uttalade: Reformeringen av bevisreglerna 1993 har, i förening med den

Inlämnad: 2010-06-18 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:887 av Olsson, LiseLotte (v)

den 10 juni Fråga 2009/10:887 Försäkringsrätt vid arbetsskada av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Under förra mandatperioden reformerades arbetsskadeförsäkringen. Syftet var att ge arbetsskadade ett bättre skydd och dåvarande regeringen uttalade också att: För stränga krav på visad

Inlämnad: 2010-06-10 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:724 av Olsson, LiseLotte (v)

den 15 april Fråga 2009/10:724 Uppdrag för sjukskrivna av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m För demokratins skull är det viktigt att alla efter förmåga och vilja ges goda förutsättningar att delta i föreningsliv och i demokratiska samhällsinstitutioner. Detta är viktigt för samhällsutvecklingen.

Inlämnad: 2010-04-15 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2009/10:319 av Larsson, Kalle (v)

den 30 mars Interpellation 2009/10:319 En omprövning av pensionssystemet av Kalle Larsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Pensionsmyndigheten har nu kommit med en prognos för utvecklingen av inkomstpensionen de kommande åren. Så mycket sänks din inkomstpension 2011: Inkomstpension respektive sänkning

Inlämnad: 2010-03-30 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: En omprövning av pensionssystemet

Interpellation 2009/10:238 av Frid, Egon (v)

den 10 februari Interpellation 2009/10:238 Trafikförsäkringen och representationen i Trafikskadenämnden av Egon Frid v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringens trafikförsäkringsutredning presenterade den 11 januari i år sitt slutbetänkande, SOU 2009:96 En utvidgad trafikförsäkring Utredningens

Inlämnad: 2010-02-10 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Trafikförsäkringen och representationen i Trafikskadenämnden

Interpellation 2009/10:219 av Olsson, LiseLotte (v)

den 2 februari Interpellation 2009/10:219 Reglerna i sjukförsäkringen av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Aftonbladet torsdagen den 28 januari hade ett uppslag med rubriken Så sjuka är de nya reglernaDe hade gjort en genomgång av dokument från Försäkringskassan om hur den borgerliga

Inlämnad: 2010-02-02 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:453 av Johnson, Jacob (v)

den 28 januari Fråga 2009/10:453 Beslut om Bolmentunneln som riksintresse för dricksvattenförsörjningen av Jacob Johnson v till miljöminister Andreas Carlgren c Naturvårdsverket har för avsikt att besluta att området med Bolmentunneln är av riksintresse för dricksvattenförsörjningen enligt miljöbalken. Enligt förslaget

Inlämnad: 2010-01-28 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2009/10:428 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 22 januari Fråga 2009/10:428 Naturvårdsverkets klimatinformation av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c FN:s klimatkonvention poängterar den stora betydelsen av klimatinformation. I sitt betänkande i mars 2008 konstaterade Klimatberedningen att efterfrågan på klimatinformation, både från

Inlämnad: 2010-01-22 Besvarare: Andreas Carlgren ()

Skriftlig fråga 2009/10:418 av Olsson, LiseLotte (v)

den 21 januari Fråga 2009/10:418 Kompensation för sänkt bostadstillägg av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Vid årsskiftet förlorade ett antal personer rätt till sjukpenning. Några av dem fick i stället rätt till sjukersättning på lägre nivå. För personer som varit deltidssjukskrivna

Inlämnad: 2010-01-21 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson ()

Interpellation 2009/10:178 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 7 januari Interpellation 2009/10:178 Vargjakten av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c För första gången på 45 år är det tillåtet med licensjakt på varg i Sverige. I början av januari 2010 genomfördes en jakt med målsättningen att 27 vargar skulle skjutas. Regeringen menar i propositionen

Inlämnad: 2010-01-04 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vargjakten

Skriftlig fråga 2009/10:298 av Olsson, LiseLotte (v)

den 4 december Fråga 2009/10:298 Ansvar för rehabiliteringskedjan av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Den borgerliga regeringens huvudfrågor under mandatperioden har varit att minska kostnaderna för ersättning till sjuka och arbetslösa. Den aktiva politikens främsta insats är att vid

Inlämnad: 2009-12-04 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:200 av Linna, Elina (v)

den 18 november Fråga 2009/10:200 Arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som har fyllt 65 år av Elina Linna v till statsrådet Maria Larsson kd Generellt sett gäller att den som vill ska kunna fortsätta arbeta fram till 67 års ålder. För personer med funktionsnedsättning som är i behov av hjälpmedel

Inlämnad: 2009-11-18 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:33 av Olsson, LiseLotte (v)

den 24 september Fråga 2009/10:33 Sjukförsäkringen av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Efter årsskiftet har regeringen beslutat att skicka 54 000 svenska sjuk- och förtidspensionärer till Arbetsförmedlingen för att bryta deras utanförskapMen när socialförsäkringsminister Christina Husmark

Inlämnad: 2009-09-24 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2009/10:12 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 22 september Interpellation 2009/10:12 Klimatfinansiering av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c EU-kommissionen presenterade nyligen ett förslag på finansiering till klimatåtgärder i utvecklingsländer COM, 2009 475/3I medierna har ministern varit entusiastisk över förslaget. Nu ska

Inlämnad: 2009-09-22 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Klimatfinansiering

Interpellation 2009/10:6 av Johnson, Jacob (v)

den 16 september Interpellation 2009/10:6 Åtaganden i Baltic Sea Action Plan av Jacob Johnson v till miljöminister Andreas Carlgren c I november 2007 antog miljöministrarna runt Östersjön en strategi Baltic Sea Action Plan för att uppnå en god miljöstatus i Östersjön, Öresund och Kattegatt till år 2021. Strategin

Inlämnad: 2009-09-16 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtaganden i Baltic Sea Action Plan