Dokument & lagar (18 träffar)

Interpellation 2006/07:352 av Brink, Josefin (v)

den 26 februari Interpellation 2006/07:352 Ökande inkomstskillnader mellan kvinnor och män av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Enligt färsk statistik från SCB har inkomstklyftorna mellan män och kvinnor ökat. Medan kvinnors medianinkomst ökade med 3 100 kronor mellan 2004 och 2005,

Inlämnad: 2007-02-26 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:345 av Frid, Egon (v)

den 23 februari Interpellation 2006/07:345 Nedläggning av Hållbarhetsrådet av Egon Frid v till miljöminister Andreas Carlgren c Att regeringen under sin korta tid vid makten skulle hinna montera ned så mycket av framgångsrikt miljö- och djurskyddsarbete är oroande. Djurskyddsmyndigheten försvinner i år och anslag

Inlämnad: 2007-02-22 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2006/07:458 av Brink, Josefin (v)

den 30 mars Interpellation 2006/07:458 Medlemsras i a-kassorna av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring IAF kan så många som 335 000 personer ha lämnat a-kassorna i januari 2007 genom att inte betala medlemsavgiften. Om dessa medlemmar inte

Inlämnad: 2007-03-30 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:687 av Frid, Egon (v)

den 27 augusti Interpellation 2006/07:687 Arbetslösa och långtidssjukskrivna med ärenden hos kronofogdemyndigheten av Egon Frid v till justitieminister Beatrice Ask m Jag har blivit uppmärksammad på att a-kassorna under hösten kommer att bli hårdare i sin hantering av de personer som straffat ut sig från a-kassan

Inlämnad: 2007-08-27 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:229 av Brink, Josefin (v)

den 19 januari Interpellation 2006/07:229 Sjunkande facklig anslutningsgrad av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Från och med årsskiftet gäller regeringens försämringar i a-kassan. Kostnaden för medlemskap i a-kassa har blivit avsevärt högre genom att regeringen förlägger höga kostnader

Inlämnad: 2007-01-19 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:510 av Brink, Josefin (v)

den 8 maj Interpellation 2006/07:510 Situationen för deltidsarbetslösa av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I TV 4:s Nyheterna den 2 maj berättade en kvinna vid namn Britt-Marie om den absurda situation hon hamnat i. Hon har äntligen fått ett fast jobb i sin hemkommun. Dessvärre är

Inlämnad: 2007-05-08 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Situationen för deltidsarbetslösa

Interpellation 2006/07:279 av Brink, Josefin (v)

den 1 februari Interpellation 2006/07:279 Plusjobb för personer över 60 år av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Under 2006 hade 10 945 personer i genomsnitt per månad ett plusjobb. Alla som tilldelades plusjobb under förra året fick det på två år förutom personer över 60 år som fick

Inlämnad: 2007-02-01 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Plusjobb för personer över 60 år

Interpellation 2006/07:10 av Brink, Josefin (v)

den 10 oktober Interpellation 2006/07:10 Kvinnors löner och inkomster av Josefin Brink v till statsrådet Sven Otto Littorin m Löneskillnaderna mellan kvinnor och män beror i begränsad omfattning på ren lönediskriminering, så som den definieras i jämställdhetslagen. I stället är det stora problemet att yrkesgrupper

Inlämnad: 2006-10-10 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnors löner och inkomster

Skriftlig fråga 2006/07:527 av Brink, Josefin (v)

den 23 januari Fråga 2006/07:527 Nystartsjobben och lönedumpning av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Nystartsjobben är betydligt färre till antalet och har en lägre subventionsgrad än tidigare anställningsstöd, vilket i sig innebär en försvagning av stödet till långtidsarbetslösa.

Inlämnad: 2007-01-23 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:699 av Brink, Josefin (v)

den 21 februari Fråga 2006/07:699 Könsdiskriminerande nystartsjobb av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Enligt en undersökning som Aktuellt har gjort utgör kvinnor endast 30 procent av de 1 470 personer som fram till och med den 12 februari har fått nystartsjobb. Reglerna för nystartsjobb

Inlämnad: 2007-02-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:909 av Brink, Josefin (v)

den 21 mars Fråga 2006/07:909 Kompensation för avskaffat stöd till a-kassorna av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regeringen avskaffar från och med 2007 den utjämningsavgift mellan a-kassorna som solidariskt utjämnar kostnaderna mellan a-kassorna beroende på storlek och antalet

Inlämnad: 2007-03-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1571 av Brink, Josefin (v)

den 21 augusti Fråga 2006/07:1571 Utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regeringen har tillsatt en enmansutredning kring frågan om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Ett obligatorium i arbetslöshetsförsäkringen i kombination med

Inlämnad: 2007-08-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:229 av Brink, Josefin (v)

den 28 november Fråga 2006/07:229 Försörjningsstöd till följd av försämringar i a-kassan av Josefin Brink v till statsrådet Sven Otto Littorin m Med regeringens föreslagna försämringar av a-kassan kommer allt färre att få allt lägre ersättning. Det kommer att leda till ett ökat behov av försörjningsstöd vilket

Inlämnad: 2006-11-28 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:228 av Brink, Josefin (v)

den 28 november Fråga 2006/07:228 Utredning om a-kassan av Josefin Brink v till statsrådet Sven Otto Littorin m De fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco har riktat skarp kritik mot regeringens föreslagna försämringar i arbetslöshetsförsäkringen. De menar att förslagen är illa förberedda och svåra

Inlämnad: 2006-11-28 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:230 av Brink, Josefin (v)

den 28 november Fråga 2006/07:230 Utredning om studerandevillkoret av Josefin Brink v till statsrådet Sven Otto Littorin m Regeringen föreslår i proposition 2006/07:15 en rad försämringar i a-kassan som sammantaget gör att den blir sämre, dyrare och mer orättvis. Ett av regeringens förslag till försämring är att

Inlämnad: 2006-11-28 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:234 av Brink, Josefin (v)

den 28 november Fråga 2006/07:234 Försämringarna i a-kassan och konsekvenser för kulturlivet av Josefin Brink v till statsrådet Sven Otto Littorin m Höjd a-kasseavgift, lägre ersättningar och hårdare villkor slår särskilt hårt mot konstnärlig verksamhet. Kulturarbetsmarknaden utgörs av tidsbegränsade anställningar,

Inlämnad: 2006-11-28 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:232 av Brink, Josefin (v)

den 28 november Fråga 2006/07:232 Regeringens inställning i Vaxholmsmålet av Josefin Brink v till statsrådet Sven Otto Littorin m I januari inleds den förhandling i EG-domstolen som kan avgöra de svenska kollektivavtalens framtid. Det så kallade Vaxholmsmålet gäller svenska fackförbunds rätt att vidta stridsåtgärder

Inlämnad: 2006-11-28 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:231 av Brink, Josefin (v)

den 28 november Fråga 2006/07:231 Utredning om konsekvenser för den fackliga anslutningsgraden av Josefin Brink v till statsrådet Sven Otto Littorin m Regeringen avser enligt proposition 2006/07:15 att chockhöja avgifterna till a-kassan med sammanlagt 10 miljarder kronor 2007. Det i kombination med slopad avdragsrätt

Inlämnad: 2006-11-28 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)