Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:333 av Svensson Smith, Karin (v)

den 12 november Fråga 2004/05:333 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om tågtrafik längs Norra stambanan För närvarande arbetar Banverket med att anpassa Norra stambanans sträckning mellan Gävle och Östersund till höghastighetståg. Arbetena beräknas pågå de närmaste tre åren och kommer att innebära

Inlämnad: 2004-11-12 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1049 av Svensson Smith, Karin (v)

den 5 april Fråga 2003/04:1049 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om Bohusbanan Enligt förordningen om statens spåranläggningar 1996:734 är det otillåtet att riva upp ett järnvägsspår innan minst tre år förflutit sedan tågtrafik har upphört. Så var det när järnvägsnätet var uppdelat i länsjärnvägar

Inlämnad: 2004-04-05 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1005 av Svensson Smith, Karin (v)

den 29 mars Fråga 2003/04:1005 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om nedläggning av Bohusbanan I december 2003 blev Vänsterpartiet, Miljöpartiet och regeringen överens om en stor satsning på järnvägar och vägar i västra Götaland. Nu föreslår Vägverket att Bohusbanan norr om Munkedal ska rivas

Inlämnad: 2004-03-29 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:956 av Svensson Smith, Karin (v)

den 19 mars Fråga 2003/04:956 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om anslag till Rikstrafiken Det är nu klart vilka kostnader som kommer att drabba operatörerna efter bolagiseringen av järnvägen och därmed inrättandet av Jernhusen. Stationskommittén har gjort en kartläggning av hela landet. Varje

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:909 av Svensson Smith, Karin (v)

den 15 mars Fråga 2003/04:909 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om trängselprissättning När riksdagen godkände budgeten för 2004, efterlystes samtidigt en översyn av systemet för fördelning av slot tider vid landets flygplatser som bättre än det nuvarande systemet stimulerar till att den befintliga

Inlämnad: 2004-03-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:440 av Svensson Smith, Karin (v)

den 10 december Fråga 2003/04:440 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om Banverkets underhåll Efter att i flera år ha underhållet utlagt på entreprenörer har Banverkets brittiska motsvarighet Network Rail nyligen beslutat att ta tillbaka allt underhåll i egen regi. Den brittiska privatiseringen

Inlämnad: 2003-12-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:42 av Svensson Smith, Karin (v)

den 29 september Fråga 2003/04:42 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om alternativ till tunnel genom Hallandsåsen En förutsättning för att tillföra Banverket de anslag ett slutförande av tunnelbygget genom Hallandsås ansågs behöva var att projektet kunde slutföras på ett miljösäkert sätt. Det

Inlämnad: 2003-09-29 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1256 av Svensson-Smith, Karin (v)

den 24 juli Fråga 2002/03:1256 av Karin Svensson-Smith v till statsrådet Ulrica Messing om tunnelbygget genom Hallandsåsen En förutsättning för att finansiera återstoden av tunnelbygget genom Hallandsåsen var att detta kunde ske på ett miljösäkert sätt. Detta uttalade såväl dåvarande näringsminister Björn Rosengren

Inlämnad: 2003-07-24 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1058 av Svensson Smith, Karin (v)

den 5 juni Fråga 2002/03:1058 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om sjösäkerheten I dagarna sjönk det största fartyget som någonsin förlist i Östersjön. Olyckan skedde väster om Bornholm några mil från den skånska kusten. En kollision mellan två fartyg resulterade i att ett fartyg med 27 mans

Inlämnad: 2003-06-05 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2001/02:235 av Svensson Smith, Karin (v)

den 20 november Fråga 2001/02:235 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Kjell Larsson om Västkustbanan Regeringen har nyligen presenterat en proposition angående infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem. I propositionen lämnas förslag på att 100 miljarder kronor exklusive räntor och amorteringar

Inlämnad: 2001-11-20 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1 av Svensson Smith, Karin (v)

den 14 september Fråga 1999/2000:1 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Kjell Larsson om trafikmängder och miljökonsekvenser för Öresundsbron Ett villkor för byggandet av Öresundsbron var att stränga och precisa miljökrav skulle uppfyllas. Ett av villkoren var att bron inte skulle medföra mer vägtrafik i Öresundsregionen.

Inlämnad: 1999-09-14 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)