Dokument & lagar (12 träffar)

Interpellation 2019/20:127 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2019/20:127 En vätgasstrategi för Sverige av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Anders Ygeman S Under sommaren undertecknade Sverige den vätgasdeklaration som Österrike presenterade under sitt ordförandeskap. Jag och Sverigedemokraterna ser vätgasens potential och välkomnar undertecknandet av

Inlämnad: 2019-11-14 Svarsdatum: 2019-12-19 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2019/20:127 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En vätgasstrategi för Sverige

Skriftlig fråga 2019/20:195 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Fråga 2019/20:195 Effektbrist av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Anders Ygeman S Det svenska kraftsystemet har länge präglats av en hög elkvalitet och god driftssäkerhet, vilket är en följd av en robust produktionsapparat och goda marginaler gällande överföringskapacitet. Sverige har dock under senare tid

Inlämnad: 2019-10-16 Svarsdatum: 2019-10-23 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:195 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:954 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Fråga 2019/20:954 Postnords upphandling av bilar av Mattias Bäckström Johansson SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Som om det inte vore nog med Postnords bekymmer med fallande brevvolymer har företaget tvingats att akut ställa av ca 100 fordon i Umeå. Detta har skett efter flertalet incidenter där de nya bilarnas

Inlämnad: 2020-02-13 Svarsdatum: 2020-02-26 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:954 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:811 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Fråga 2019/20:811 Skäliga villkor för anvisade elavtal av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Anders Ygeman S Alltsedan omregleringen av den svenska elmarknaden har en relativt stor andel av elkunderna inte gjort något aktivt val för sina energileveranser och i stället fått ett anvisat elavtal. Problemet med

Inlämnad: 2020-01-24 Svarsdatum: 2020-02-05 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:811 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:952 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Fråga 2019/20:952 Statens kvarvarande innehav i SAS av Mattias Bäckström Johansson SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Under sommaren 2018 sålde norska staten hela sin kvarvarande andel i SAS. I samband med detta uttalade den dåvarande socialdemokratiska näringsministern att den svenska staten inte ska ha ett långsiktigt

Inlämnad: 2020-02-12 Svarsdatum: 2020-02-19 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:952 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1077 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Fråga 2019/20:1077 Säkerhetshot mot kraftförsörjningen av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Anders Ygeman S Något som ökat alltmer i omfattning är olika former av påverkansoperationer och it-angrepp, där även fysiska värden riskeras och intressen äventyras. Ett område som kan bli än mer sårbart framöver är

Inlämnad: 2020-03-10 Svarsdatum: 2020-03-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1077 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1074 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Fråga 2019/20:1074 Bredbandsutbyggnad i glesbygd av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Anders Ygeman S Regeringen ser inte ut att klara av att leverera enligt målen för bredbandsstrategin. Det gäller bland annat att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 megabit per

Inlämnad: 2020-03-10 Svarsdatum: 2020-03-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1074 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:883 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Fråga 2019/20:883 Licensiering av SMR-reaktorer av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Anders Ygeman S Kärnkraften står för nästan hälften av Sveriges elförsörjning, men trots det har de statliga initiativen och stöden till forskning och utveckling inom kärnteknikområdet under lång tid varit ytterst blygsamma.

Inlämnad: 2020-02-04 Svarsdatum: 2020-02-13 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:883 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1584 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Fråga 2019/20:1584 En svensk vätgasstrategi av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Anders Ygeman S Europa är i dag ledande inom området vätgas, och produktionen av vätgas kan bli ett verktyg för en omstart av ekonomin efter coronapandemin. Vätgas kan användas inom tung industri, som fordonsbränsle och inte

Inlämnad: 2020-06-12 Svarsdatum: 2020-06-24 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1584 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2015/16:534 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2015/16:534 Förtida stängning av ytterligare kärnkraftverk av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Ibrahim Baylan S Regeringen har sedan tidigare aviserat sin ingång i Energikommissionen om ett fullt ut förnybart kraftsystem. I en debattartikel nyligen meddelade bland andra statsrådet att målsättningen

Inlämnad: 2016-04-07 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2015/16:534 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förtida stängning av ytterligare kärnkraftverk

Skriftlig fråga 2015/16:351 av Jimmy Ståhl (SD)

Fråga 2015/16:351 Polisbrist i terrorismens fotspår av Jimmy Ståhl SD till Statsrådet Anders Ygeman S Sedan länge är det känt att den svenska polisen har svårt att lösa de uppgifter den är tilldelad. Grov gängkriminalitet i våra storstäder, upplopp och bilbränder i utanförskapsområden och en havererad utlänningskontroll

Inlämnad: 2015-11-19 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:351 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:684 av Jimmy Ståhl (SD)

Fråga 2015/16:684 Relationskod 291 av Jimmy Ståhl SD till Statsrådet Anders Ygeman S I DN den 20 januari 2016 rapporteras om att polisen bokfört insatser kopplade till gränskontroller, asylmottaganden, asylboenden med mera under en speciell relationskod kod 291 för ärenden som berör migrantsituationenEnligt interna direktiv

Inlämnad: 2016-01-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:684 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 75 kB)