Dokument & lagar (17 träffar)

Interpellation 2020/21:50 av Tobias Andersson (SD)

Interpellation 2020/21:50 Nya mål för förenklingspolitiken av Tobias Andersson SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Jag ställde nyligen en skriftlig fråga till näringsministern angående de förenklingspolitiska målen. I den beskrev jag hur jag, andra oppositionspolitiker, näringslivsorganisationer och andra intressenter

Inlämnad: 2020-10-07 Svarsdatum: 2020-10-23 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:50 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nya mål för förenklingspolitiken

Interpellation 2020/21:51 av Tobias Andersson (SD)

Interpellation 2020/21:51 Regelförenkling för näringslivet av Tobias Andersson SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Under hösten 2019 genomförde näringsminister Ibrahim Baylan ett flertal studiebesök ute i landet hos bland annat näringsidkare. Regeringen själv kallade det för en småföretagsturné och en förenklingsresa

Inlämnad: 2020-10-07 Svarsdatum: 2020-10-23 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:51 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regelförenkling för näringslivet

Interpellation 2020/21:34 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2020/21:34 Fusk inom näringslivet av Thomas Morell SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Tidningarnas rubriker visar en dyster utveckling i Sverige, och regeringen tycks sakna idéer för att bromsa utvecklingen. Bara i år har vi sett rubriker som Det fuskas i hela landet, Byggbranschen kraftsamlar för

Inlämnad: 2020-09-30 Svarsdatum: 2020-10-22 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:34 av Thomas Morell (SD) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fusk inom näringslivet

Interpellation 2020/21:261 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2020/21:261 Postnord och olagliga transporter av Thomas Morell SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Ännu en gång figurerar Postnord i samband med otillåtet cabotage inte mindre än två ekipage som utför transporter för Postnord har stoppats inom loppet av en vecka. Vid två tidigare interpellationsdebatter

Inlämnad: 2020-12-16 Svarsdatum: 2021-01-15 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:261 av Thomas Morell (SD) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Postnord och olagliga transporter

Interpellation 2020/21:253 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2020/21:253 Ett riktat stöd till bussbranschen av Thomas Morell SD till Finansminister Magdalena Andersson S Hur ska bussbranschen kunna överleva pandemin om den inte får stöd Frågan är relevant, och regeringen är svaret skyldig. För bussbranschen blev det bokstavligt talat tvärstopp när pandemin bröt ut,

Inlämnad: 2020-12-16 Svarsdatum: 2021-01-15 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:253 av Thomas Morell (SD) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ett riktat stöd till bussbranschen

Interpellation 2020/21:123 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2020/21:123 Fortsatt stöd till bussbranschen av Thomas Morell SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Den svenska bussbranschen har som näring drabbats oerhört hårt av pandemin. När människor ombeds att inte resa och bara resa om de måste, samtidigt som evenemang, besöksmål, idrottstävlingar och kulturevenemang

Inlämnad: 2020-11-10 Svarsdatum: 2020-11-24 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:123 av Thomas Morell (SD) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fortsatt stöd till bussbranschen

Interpellation 2020/21:118 av Mikael Strandman (SD)

Interpellation 2020/21:118 Kontantförbud vid handel med metallskrot av Mikael Strandman SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Skrotstölderna medför stora samhällskostnader. En stöld av vital infrastruktur kan medföra enorma följdkostnader för ett stöldgods som bara är värt några tusenlappar i metallvärde. Avklippta

Inlämnad: 2020-11-06 Svarsdatum: 2020-11-24 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:118 av Mikael Strandman (SD) (pdf, 103 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kontantförbud vid handel med metallskrot

Interpellation 2020/21:159 av Eric Palmqvist (SD)

Interpellation 2020/21:159 Tillståndsprocesser av Eric Palmqvist SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Svensk gruv- och mineralnäring utgör en viktig del av vårt lands basindustri. Stora värden skapas inom denna industri. Betydande värdekedjor för Sveriges samlade export har sin grund i att vi har en inhemsk gruv-

Inlämnad: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:159 av Eric Palmqvist (SD) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tillståndsprocesser

Interpellation 2020/21:279 av Tobias Andersson (SD)

Interpellation 2020/21:279 Näringspolitikens effekt av Tobias Andersson SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Sverigedemokraterna har länge påtalat brister i det offentligas stöd till näringslivet. Rapporter från såväl myndigheten Tillväxtanalys som enskilda akademiker och intresseorganisationer har menat på att effekten

Inlämnad: 2020-12-22 Svarsdatum: 2021-01-15 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:279 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 119 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Näringspolitikens effekt

Interpellation 2019/20:288 av Eric Palmqvist (SD)

Interpellation 2019/20:288 Tillståndsprocesser av Eric Palmqvist SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Svensk gruv- och mineralnäring utgör en viktig del av vårt lands basindustri. Stora värden skapas inom denna industri. Betydande värdekedjor för vår samlade export har sin grund i att vi har en inhemsk gruv- och mineralindustri

Inlämnad: 2020-01-29 Svarsdatum: 2020-02-11 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2019/20:288 av Eric Palmqvist (SD) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tillståndsprocesser

Interpellation 2019/20:314 av Tobias Andersson (SD)

Interpellation 2019/20:314 Offentligt stöd till näringslivet av Tobias Andersson SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Gång efter annan har det framkommit kritik kring hur staten genom olika tillvägagångssätt och med olika motiv riktar statliga medel till alla tänkbara projekt med ett omtvistat resultat. Det rör sig

Inlämnad: 2020-02-05 Svarsdatum: 2020-02-18 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2019/20:314 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Offentligt stöd till näringslivet

Interpellation 2019/20:344 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:344 Postnords upphandling av transporter av Thomas Morell SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Den 15 januari ställde jag en interpellation till statsrådet Ibrahim Baylan. Bakgrunden var att det uppdagats att ett åkeri som Postnord utnyttjar hade å det grövsta åsidosatt reglerna kring kör- och

Inlämnad: 2020-02-17 Svarsdatum: 2020-03-10 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2019/20:344 av Thomas Morell (SD) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Postnords upphandling av transporter

Interpellation 2019/20:251 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:251 Nyttjande av oseriös transportverksamhet av Thomas Morell SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Den 18 december 2019 publiceras en artikel i tidningen Proffs, och den handlar om medvetet fusk med kör- och vilotider. Tre fordon från samma åkeri hade under loppet av tre dagar kontrollerats

Inlämnad: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-02-06 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2019/20:251 av Thomas Morell (SD) (pdf, 101 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nyttjande av oseriös transportverksamhet

Interpellation 2017/18:368 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2017/18:368 Leveranssäkerheten för el av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Ibrahim Baylan S Inför varje vinter sammanställer Svenska kraftnät en rapport över kraftbalansen, det vill säga hur mycket elproduktion som finns att tillgå vid den tid då elförbrukningen förväntas vara som högst. Här

Inlämnad: 2018-02-08 Svarsdatum: 2018-03-13 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2017/18:368 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Leveranssäkerheten för el

Interpellation 2016/17:219 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2016/17:219 Rimliga elnätspriser av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Ibrahim Baylan S Ännu en gång har Energimarknadsinspektionen förlorat en juridisk process om intäktsramarna för prisregleringen av de svenska elnäten. Domen som föll från Förvaltningsrätten i Linköping nu i december innebär

Inlämnad: 2016-12-29 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2016/17:219 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rimliga elnätspriser

Interpellation 2015/16:534 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2015/16:534 Förtida stängning av ytterligare kärnkraftverk av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Ibrahim Baylan S Regeringen har sedan tidigare aviserat sin ingång i Energikommissionen om ett fullt ut förnybart kraftsystem. I en debattartikel nyligen meddelade bland andra statsrådet att målsättningen

Inlämnad: 2016-04-07 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2015/16:534 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förtida stängning av ytterligare kärnkraftverk

Interpellation 2014/15:519 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2014/15:519 Kärnkraftens förutsättningar av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Ibrahim Baylan S Sverige som industrination är beroende av såväl konkurrenskraftiga priser på elenergi som tillgång på elenergi under årets alla timmar. Det är även därför som vattenkraften tillsammans med kärnkraften

Inlämnad: 2015-04-16 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2014/15:519 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kärnkraftens förutsättningar