Dokument & lagar (65 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:725 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 15 april Fråga 2009/10:725 Preskription av utdömda straff av Lennart Sacrédeus kd till justitieminister Beatrice Ask m Det har blivit allt vanligare att dömda personer undgår sitt fängelsestraff genom att hålla sig undan tills preskriptionstiden går ut. Statistik från Kriminalvården visar att i fjol slapp inte

Inlämnad: 2010-04-15 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:712 av Davidson, Inger (kd)

den 9 april Fråga 2009/10:712 Bluffakturor av Inger Davidson kd till justitieminister Beatrice Ask m Tidigare under mandatperioden ställde jag en fråga till justitieministern angående åtgärder för att komma åt problemet med bluffakturor. Ministern öppnade då för att eventuellt återkomma i ärendet. Nu har frågan

Inlämnad: 2010-04-09 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:686 av Kihlström, Dan (kd)

den 29 mars Fråga 2009/10:686 Förskott av skadestånd till brottsoffer av Dan Kihlström kd till justitieminister Beatrice Ask m Behovet av stöd och hjälp till brottsoffer är stort. Ett övergrepp drabbar inte heller enbart de direkt berörda. Barn och övriga anförvanter, arbetskamrater och vänner kan också påverkas.

Inlämnad: 2010-03-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:588 av Gustafsson, Holger (kd)

den 2 mars Fråga 2009/10:588 Ersättningen till borgerlig vigselförrättare av Holger Gustafsson kd till justitieminister Beatrice Ask m I dag får en borgerlig vigselförrättare 110 kronor för en vigsel och om vigselförrättaren förrättar mer än en vigsel på en och samma dag är ersättningen 30 kronor för varje vigsel

Inlämnad: 2010-03-02 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:567 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 25 februari Fråga 2009/10:567 Svenska samarbetsmän med Stasi av Lennart Sacrédeus kd till justitieminister Beatrice Ask m Den svenska säkerhetspolisen vill inte offentliggöra dokument om de svenska medborgare som var anknutna till statssäkerhetspolisen Stasi i dåvarande Östtyskland, DDR. Säkerhetspolisen har

Inlämnad: 2010-02-25 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:443 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 27 januari Fråga 2009/10:443 Ökad hotbild mot Sveriges judar av Lennart Sacrédeus kd till justitieminister Beatrice Ask m I dagens Sverige har judar erfarenhet av att i det offentliga rummet inte kunna bära kippa eller staten Israels flagga utan att utsättas för kränkningar, hot, våld och trakasserier. I Malmö

Inlämnad: 2010-01-27 Besvarare: Beatrice Ask ()

Skriftlig fråga 2004/05:2140 av Lindström, Torsten (kd)

den 30 augusti Fråga 2004/05:2140 av Torsten Lindström kd till utrikesminister Laila Freivalds om den polska minoriteten i Vitryssland Vitryssland är troligen det enda land i Europa där den demokratiska utvecklingen går åt fel håll. Demokratin urholkas, tidningar stängs, oppositionspolitiker fängslas, journalister

Inlämnad: 2005-08-30 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2130 av Lindström, Torsten (kd)

den 26 augusti Fråga 2004/05:2130 av Torsten Lindström kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om den svenska etanolproduktionen En del förbättringar har genomförts för dem som vill producera råmaterial till etanolframställning. Fortfarande importeras dock den absolut största delen av den etanol som används

Inlämnad: 2005-08-26 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1936 av Enochson, Annelie (kd)

den 22 juni Fråga 2004/05:1936 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Laila Freivalds om EU och Hamas Utländska medier rapporterade nyligen att representanter för EU och representanter för Hamas regelbundet träffas. Detta är en mycket märklig förändring av EU:s inställning eftersom EU sedan 2002 klassificerar

Inlämnad: 2005-06-23 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1905 av Wälivaara, Erling (kd)

den 17 juni Fråga 2004/05:1905 av Erling Wälivaara kd till statsrådet Ibrahim Baylan om mobbning i skolan På initiativ från Kristdemokraterna startade statsrådet Ingegerd Wärnersson år 2001 en kampanj mot mobbning i skolan. Kampanjen fick namnet Tillsammans mot mobbning. Kampanjen har pågått under några år. Gjorda

Inlämnad: 2005-06-17 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1902 av Wälivaara, Erling (kd)

den 17 juni Fråga 2004/05:1902 av Erling Wälivaara kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konsekvensanalys av ILO 169 Anpassningen av lagar och förordningar pågår i regeringen för att kunna ratificera ILO 169-konventionen. Regeringen har valt att invänta Gränsdragningskommissionens beslut innan en ratificering

Inlämnad: 2005-06-17 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1901 av Wäliwaara, Erling (kd)

den 17 juni Fråga 2004/05:1901 av Erling Wäliwaara kd till utrikesminister Laila Freivalds om brott mot mänskliga rättigheter Turkmenistan styrs av diktatorn Saparmurat Nijazov, som även kallar sig Turkmenbashi vilket betyder alla turkmeners faderHan var tidigare i ledningen för kommunistpartiet. Nu styr han landet

Inlämnad: 2005-06-17 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1863 av Lindström, Torsten (kd)

den 13 juni Fråga 2004/05:1863 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ibrahim Baylan om religionskunskap i gymnasieskolan Utöver de grundläggande basfärdigheterna att läsa, skriva och räkna har skolan tillsammans med föräldrarna ett ansvar för att förmedla den värdegrund som ligger till grund för vårt samhälle. Religionskunskapens

Inlämnad: 2005-06-13 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1845 av Enochson, Annelie (kd)

den 10 juni Fråga 2004/05:1845 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Laila Freivalds om Turkiet och yttrandefriheten Advokat Medeni Ayhan har åtalats och riskerar tre års fängelse för att under en konferens den 17 oktober 2004, som anordnats av Advokatsamfundet i Ankara, enbart ha använt sin yttrandefrihet. Ayhan

Inlämnad: 2005-06-10 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1798 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 3 juni Fråga 2004/05:1798 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ibrahim Baylan om särskolans framtid Den 1 juni hade jag ett studiebesök från särskolan i Blomstermåla i Kalmar län. Det var mycket intresserade ungdomar. I vårt samtal kom frågan om särskolans framtid upp och Carlbeckkommittens utredning. Carlbeckkommitténs

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1710 av Lindström, Torsten (kd)

den 25 maj Fråga 2004/05:1710 av Torsten Lindström kd till utrikesminister Laila Freivalds om Israels rätt till skydd Konflikten i Mellanöstern är djupt tragisk och skördar civila offer på alla sidor. Terrorn mot oskyldiga, liksom bristen på demokrati i Israels grannländer, hindrar en fredlig lösning där staten Israel

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1709 av Runegrund, Rosita (kd)

den 25 maj Fråga 2004/05:1709 av Rosita Runegrund kd till utrikesminister Laila Freivalds om norra Uganda Den 14 januari ställde jag en fråga till Laila Freivalds om konflikten i Uganda, med anledning av att organisationen Läkare utan gränser MSF utkom med en rapport i vilken de konstaterade att Ugandas regering inte

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2004/05:621 av Lindström, Torsten (kd)

den 20 maj Interpellation 2004/05:621 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ibrahim Baylan om lärarnas status Enligt en ny undersökning bland 1 200 svenska lärare ägnar varje dag fyra av tio lärare en betydande del av sin arbetstid till att skapa lugn och ro i klassrummet. Svenska elever kommer för sent, de får ingen

Inlämnad: 2005-05-20 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1668 av Lantz, Kenneth (kd)

den 20 maj Fråga 2004/05:1668 av Kenneth Lantz kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konsekvenserna av EU:s sockerreform Sockerpriset inom EU upprätthålls genom importtullar. Efter påtryckningar från Världshandelsorganisationen, WTO, har EU-kommissionen föreslagit att sockerpriset i EU sänks. Detta kommer

Inlämnad: 2005-05-20 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:602 av Larsson, Maria (kd)

den 18 maj Interpellation 2004/05:602 av Maria Larsson kd till statsrådet Ibrahim Baylan om konfirmationsundervisning som elevens val Flera skolor erbjuder i dag eleverna konfirmationsundervisning i samarbete med Svenska kyrkan som elevens val. Skolverket har ett flertal gånger påpekat att de anser att konfirmationsundervisning

Inlämnad: 2005-05-18 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Paginering