Dokument & lagar (79 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1626 av Ek, Lena (c)

den 12 september Fråga 2001/02:1626 av Lena Ek c till statsrådet Jan O Karlsson om flyktingmottagandet för barn Hittills i år har 45 barn och ungdomar under 18 år försvunnit från flyktingförläggningar och det är fler än under förra året. Barn har försvunnit och ingen vet var de är samtidigt som vi med jämna mellanrum

Inlämnad: 2002-09-12 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1605 av Torstensson, Åsa (c)

den 5 september Fråga 2001/02:1605 av Åsa Torstensson c till näringsminister Björn Rosengren om ersättning till enskilda vägar Enskilda vägar har återigen blivit besparingsalternativet när Vägverket gör sina ekonomiska bedömningar för 2003 och 2004. Detta trots att regeringen meddelat att infrastrukturpropositionen

Inlämnad: 2002-09-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1604 av Bergström, Sven (c)

den 5 september Fråga 2001/02:1604 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om enskilda vägar En förutsättning för människors tillgång till natur och miljö är ett fungerande finmaskigt vägnät, de s.k. enskilda vägarna. Utan dessa mindre vägar skulle transportsystemet inte fungera. Sammantaget mäter

Inlämnad: 2002-09-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1582 av Andersson, Marianne (c)

den 2 september Fråga 2001/02:1582 av Marianne Andersson c till socialminister Lars Engqvist om Amalgamutredningen Riksdagen avsatte i våras 35 miljoner kronor för forskning och andra åtgärder med anknytning till amalgamproblemet. Metallbiologiskt Centrum i Uppsala och Kunskapscenter för dentala material ska enligt

Inlämnad: 2002-09-02 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1502 av Ek, Lena (c)

den 13 augusti Fråga 2001/02:1502 av Lena Ek c till försvarsminister Björn von Sydow om brandflygets framtid Brandflyget har under många år spelat en viktig roll när det gäller att upptäcka bränder i svenska skogar. Räddningsverket har nu beslutat att upphöra med denna verksamhet och har en remiss ute med olika förslag

Inlämnad: 2002-08-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1490 av Bergström, Sven (c)

den 8 augusti Fråga 2001/02:1490 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om tågtrafiken på ostkusten Med början för drygt tio år sedan inledde kommuner och näringsliv längs ostkustbanan en offensiv för förbättrad tågtrafik på sträckan Sundsvall-Stockholm. Det har nu lett fram till en järnväg som på

Inlämnad: 2002-08-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1465 av Bergström, Sven (c)

den 1 augusti Fråga 2001/02:1465 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om diskriminering av handikappade på tåg Ett tillgängligt transportsystem är ett av de övergripande målen som riksdagen slagit fast för svensk transportpolitik. Det betyder bl.a. att trafiksystemet ska anpassas så att alla oavsett

Inlämnad: 2002-08-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1464 av Johansson, Kenneth (c)

den 1 augusti Fråga 2001/02:1464 av Kenneth Johansson c till näringsminister Björn Rosengren om miljövänliga alternativ till vägsaltet I Dalarna sprids en vinter cirka 13 000 ton salt på närmare 100 mil vägar. I landet är siffran drygt 200 000 ton vägsalt. Saltet innebär miljöproblem. Växter skadas utefter vägarna,

Inlämnad: 2002-08-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1458 av Gerdin, Viviann (c)

den 30 juli Fråga 2001/02:1458 av Viviann Gerdin c till näringsminister Björn Rosengren om bortspolade vägar i västra Värmland Återigen har vädrets makter förstört vägar och isolerat människor ute på landsbygden. Efter det ihärdiga regnandet med kraftiga skyfall på ca 250 millimeter regn på ett och ett halvt dygn har

Inlämnad: 2002-07-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1430 av Wallin, Gunnel (c)

den 18 juli Fråga 2001/02:1430 av Gunnel Wallin c till jordbruksminister Margareta Winberg om bin och biodling Honungsbiet, en fysiskt liten men för floran viktig kugge av stor betydelse, är på väg att slås ut. Det allvarligaste hotet är varroakvalstret. Detta hot utbreder sig alltmer i vårt land. Detta är oroande

Inlämnad: 2002-07-18 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1429 av Johansson, Kenneth (c)

den 18 juli Fråga 2001/02:1429 av Kenneth Johansson c till näringsminister Björn Rosengren om ersättningsnivåer för lönebidrag Alla ska ha rätt till ett arbete och en meningsfull sysselsättning. Alla har en uppgift att fylla. Det gäller självfallet även personer med fysiska eller psykiska arbetshandikapp. De kan göra

Inlämnad: 2002-07-18 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1416 av Sellén, Birgitta (c)

den 11 juli Fråga 2001/02:1416 av Birgitta Sellén c till försvarsminister Björn von Sydow om Hundskolan i Sollefteå Försvarsminister Björn von Sydow informerade riksdagen under våren om bl.a. minhantering och minhundar. Hundskolan i Sollefteå hade tidigare under våren talat om att deras verksamhet med utbildning av

Inlämnad: 2002-07-11 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1411 av Sandström, Åke (c)

den 10 juli Fråga 2001/02:1411 av Åke Sandström c till näringsminister Björn Rosengren om Posten AB:s kassatjänst Postens kassatjänst är viktig för privatpersoner och företag. Att kunna göra in- och utbetalningar är väsentligt för många. Det är en viktig förutsättning för att hela Sverige ska kunna leva. Posten har

Inlämnad: 2002-07-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1410 av Sandström, Åke (c)

den 10 juli Fråga 2001/02:1410 av Åke Sandström c till socialminister Lars Engqvist om parallellimporterade läkemedel Läkemedelskostnaderna är en stor utgiftspost och har ständigt ökat. Särskilt för landstingen är det viktigt att få kontroll över kostnaderna när de i allt högre grad kommer att få ta över ansvaret för

Inlämnad: 2002-07-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1386 av Torstensson, Åsa (c)

den 27 juni Fråga 2001/02:1386 av Åsa Torstensson c till försvarsminister Björn von Sydow om Säve Helikopterstation En av försvarets fyra huvuduppgifter är att ge stöd till det civila samhället. Vid information som givits vid Säve Helikopterstation visar försvarets aktuella utredningar att man är beredd att överlämna

Inlämnad: 2002-06-27 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1353 av Torstensson, Åsa (c)

den 17 juni Fråga 2001/02:1353 av Åsa Torstensson c till statsrådet Leif Pagrotsky om persontrafiken över Svinesundsbroarna Handelsminister Pagrotsky har tillsatt en utredning för översyn av gränsregionala hinder, i syfte att nå överenskommelser med övriga nordiska länder, om att underlätta för människor att bo och

Inlämnad: 2002-06-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1337 av Stenmark, Rigmor (c)

den 13 juni Fråga 2001/02:1337 av Rigmor Stenmark c till näringsminister Björn Rosengren om tågförseningar på sträckan UppsalaStockhom Inget lok eller ett bristfälligt lok, vagnfel, signalfel, växelfel, inställda tåg, inga sittplatser listan kan göras hur lång som helst med alla tänkbara ursäkter till pendlarna mellan

Inlämnad: 2002-06-13 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1330 av Stenmark, Rigmor (c)

den 12 juni Fråga 2001/02:1330 av Rigmor Stenmark c till jordbruksminister Margareta Winberg om regler för småföretag Annica hade kaniner, höns, getter, grisar och ankor på sin gård i Roslagen. Det blev till ett hinder i stället för en värdefull tillgång i den turistverksamhet som familjen driver. Gården riskerades

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1317 av Torstensson, Åsa (c)

den 7 juni Fråga 2001/02:1317 av Åsa Torstensson c till näringsminister Björn Rosengren om Svinesundsbron Beslut har tagits för att en ny Svinesundsbro ska byggas med planerad invigning 2002, 100 år efter unionsupplösningen. Dagens bro blev klar 1946 och under drygt 50 år har det funnits en naturlig rörelse mellan

Inlämnad: 2002-06-07 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1308 av Sandström, Åke (c)

den 6 juni Fråga 2001/02:1308 av Åke Sandström c till näringsminister Björn Rosengren om arbetskraft inom skogsbruket Brist på arbetskraft kommer att bli ett mycket stort problem framöver. Redan i dag finns det en del flaskhalsar på arbetsmarknaden vilket ger en del branscher problem med att rekrytera personal. Detta

Inlämnad: 2002-06-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Paginering