Dokument & lagar (43 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1491 av Andersson, Marianne (c)

den 4 juli Fråga 2000/01:1491 av Marianne Andersson c till utrikesminister Anna Lindh om plan för autonomi i Västsahara Såväl FN:s generalsekreterare som FN:s ombud för Västsahara har nu presenterat en plan för att lösa den långvariga konflikten. Tyvärr innehåller planen för självstyre i de av Marocko ockuperade områdena

Inlämnad: 2001-07-04 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1419 av Stenmark, Rigmor (c)

den 15 juni Fråga 2000/01:1419 av Rigmor Stenmark c till statsminister Göran Persson om åtgärder mot dödsstraffet Nu har det hänt igen, det som det borde vara stopp för. Dödsstraff i USA har verkställts, Timothy McVeigh, en inhemsk terrorist i USA:s historia miste i går sitt liv. Vad han har gjort går inte att försvara

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1377 av Andersson, Marianne (c)

den 11 juni Fråga 2000/01:1377 av Marianne Andersson c till utrikesminister Anna Lindh om en rättsprocess mot de röda khmererna FN och Kambodjas regering har under fyra år förhandlat om utformningen av en rättegång mot de röda khmerernas högsta ledare, de ledare som ytterst är ansvariga för 1,7 miljoner kambodjaners

Inlämnad: 2001-06-11 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1328 av Bergström, Sven (c)

den 1 juni Fråga 2000/01:1328 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om körkortsutbildningen Under senare år har det blivit allt vanligare att ungdomar som uppnår 18 års ålder inte tar körkort eller åtminstone skjuter upp det hela några år. En orsak till att alltfler valt att inte skaffa körkort är

Inlämnad: 2001-06-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1268 av Bergström, Sven (c)

den 18 maj Fråga 2000/01:1268 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om godstrafik på järnväg I debatten om framtida transporter framhålls ofta, inte minst för miljöns skull, att strävan bör vara att föra över mer och mer av de långväga godstransporterna på järnväg och sjöfart medan lastbilen har

Inlämnad: 2001-05-18 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1206 av Andersson, Margareta (c)

den 11 maj Fråga 2000/01:1206 av Margareta Andersson c till näringsminister Björn Rosengren om god postservice i hela landet Följande är citat ur ett brev ställt till postkunderna i Malmbäcksområdet, Nässjö kommun. Bäste Postkund Antalet lantbrevbärarlinjer kommer att bli färre och varje lantbrevbärare kommer att köra

Inlämnad: 2001-05-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1166 av Sandström, Åke (c)

den 7 maj Fråga 2000/01:1166 av Åke Sandström c till försvarsminister Björn von Sydow om människors säkerhet vid bristande framkomlighet Med utgångspunkt i försvarsministerns intresse för problemen kring samhällets sårbarhet vill jag beskriva en aktuell situation med bäring på detta tema. Vi har nu en situation i många

Inlämnad: 2001-05-07 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1008 av Johansson, Kenneth (c)

den 5 april Fråga 2000/01:1008 av Kenneth Johansson c till näringsminister Björn Rosengren om järnvägskapaciteten mellan Falun och Borlänge Järnvägen mellan Falun och Borlänge är en del av Bergslagsbanan där mycket stora mängder gods transporteras. Denna sträcka har mycket låg standard med enkelspår och ett utnyttjande

Inlämnad: 2001-04-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1005 av Bergström, Sven (c)

den 4 april Fråga 2000/01:1005 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om fungerande godstrafik Det är viktigt för både företag och privatpersoner att det finns en fungerande godstrafik i hela Sverige vare sig den sker med lastbil, flyg, sjöfart eller järnväg. Järnvägen har som ett miljövänligt transportslag

Inlämnad: 2001-04-04 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:355 av Andersson, Marianne (c)

den 3 april Interpellation 2000/01:355 av Marianne Andersson c till utrikesminister Anna Lindh om israel och bosättningarna Situationen i Mellanöstern är svårare än någonsin. Våldet trappas upp på båda sidor. Skillnaden är att vedergällningarna från övermakten Israels sida är mycket starkare än från palestiniernas.

Inlämnad: 2001-04-03 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:993 av Andersson, Marianne (c)

den 30 mars Fråga 2000/01:993 av Marianne Andersson c till utrikesminister Anna Lindh om norra Irak Kurderna i norra Irak är med rätta oroade över vad som kommer att ske den dagen sanktionerna mot Irak upphävs i det fall Saddam Hussein då fortfarande är vid makten. De fruktar att det skydd de nu har av FN och genom

Inlämnad: 2001-03-30 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:875 av Bergström, Sven (c)

den 14 mars Fråga 2000/01:875 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om svensk sjöfarts konkurrenskraft Svensk rederinäring och då främst färjenäringen är hotad av utvecklingen i vår omvärld. Efter påtryckningar från först Centerpartiet och sedan ett i stort sett enat trafikutskott bet. 2000/01:TU1

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:822 av Bergström, Sven (c)

den 1 mars Fråga 2000/01:822 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om störningar i tågtrafiken Under vintern har vi fått vänja oss vid åtskilliga tågförseningar till följd av väderrelaterade problem. Samtidigt kan det knappast komma som någon överraskning att Sverige drabbas av snö och kyla vintertid.

Inlämnad: 2001-03-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:284 av Andersson, Marianne (c)

den 23 februari Interpellation 2000/01:284 av Marianne Andersson c till miljöminister Kjell Larsson om vindkraften Alla vet att vi måste öka andelen förnybar energi för att klara elförsörjning och miljömål. Ändå halkar Sverige ohjälpligt efter när det gäller ett av de alternativ som växer i snabb takt i Europa vindkraften.

Inlämnad: 2001-02-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: vindkraften

Interpellation 2000/01:275 av Andersson, Margareta (c)

den 21 februari Interpellation 2000/01:275 av Margareta Andersson c till näringsminister Björn Rosengren om lönebidragets framtid Alltsedan lönebidraget infördes i svensk arbetsmarknadspolitik har systemet varit av stor betydelse för arbetshandikappades möjligheter att få ta del av den svenska arbetsmarknaden. Lönebidraget

Inlämnad: 2001-02-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:763 av Andersson, Marianne (c)

den 20 februari Fråga 2000/01:763 av Marianne Andersson c till utrikesminister Anna Lindh om svältens offer i Nordkorea Sedan 1995 uppskattas att upp till två miljoner människor, ca 10 av Nordkoreas befolkning, kan ha dött till följd av undernäring och därtill relaterade sjukdomar. Det ekonomiskt hårt pressade landet

Inlämnad: 2001-02-20 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:720 av Ek, Lena (c)

den 15 februari Fråga 2000/01:720 av Lena Ek c till försvarsminister Björn von Sydow om tillgång till reservaggregat Under den senare tidens långvariga elavbrott med anledning av naturligt förekommande snöoväder, och den livliga diskussion om elsäkerhet och driftsäkerhet som följt, har flera andra frågor rests. En

Inlämnad: 2001-02-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:578 av Andersson, Marianne (c)

den 25 januari Fråga 2000/01:578 av Marianne Andersson c till näringsminister Björn Rosengren om E 20 sträckan mellan Vårgårda och Alingsås Standarden på Europaväg 20 behöver höjas generellt på betydande sträckor. Det som talats mest om är sträckan AlingsåsGöteborg och delar i Skaraborg. De behöver förvisso byggas

Inlämnad: 2001-01-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:557 av Erlandsson, Eskil (c)

den 23 januari Fråga 2000/01:557 av Eskil Erlandsson c till miljöminister Kjell Larsson om fartyg vid känsliga naturområden Oljeutsläppen från sjöfarten har under en längre tid varit och fortsätter att vara ett stort problem. Unika naturmiljöer runtom i Sverige och världen hotas när tankfartyg förliser eller rengör

Inlämnad: 2001-01-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:544 av Sandström, Åke (c)

den 18 januari Fråga 2000/01:544 av Åke Sandström c till näringsminister Björn Rosengren om införande av väg E 12 i TEN Denna fråga har tidigare varit föremål för diskussioner med Näringsdepartementet. Enligt nya uppgifter från representanter för EU-kommissionen, finns det goda förutsättningar för att den svenska delen

Inlämnad: 2001-01-18 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Paginering