Dokument & lagar (7 träffar)

Interpellation 1999/2000:325 av Wallin, Gunnel (c)

den 30 mars Interpellation 1999/2000:325 av Gunnel Wallin c till justitieminister Laila Freivalds om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet Preventiv ekonomisk kontroll PEK är en informations- och kontrollverksamhet som bedrivs gemensamt av Ekobrottsmyndigheten, polismyndigheten, skattemyndigheten och Försäkringskassan

Inlämnad: 2000-03-31 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:196 av Ek, Lena (c)

den 24 januari Interpellation 1999/2000:196 av Lena Ek c till justitieminister Laila Freivalds om rättstrygghet Efter de tragiska polismorden i Malexander drogs Sveriges största polisinsats någonsin i gång. Det var viktigt att snabbt säkra bevis och finna mördarna. Totalt deltog över 900 poliser i arbetet. Brutaliteten

Inlämnad: 2000-01-24 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:180 av Egervärn, Erik Arthur (c)

den 23 december Interpellation 1999/2000:180 av Erik Arthur Egervärn c till justitieminister Laila Freivalds om decentraliserad tingsrättsorganisation Samhället blir alltmer komplext och sammansatt. Behoven av specialisering och kompetenshöjning gör sig allt starkare gällande inom olika samhällssektorer. Den ökade

Inlämnad: 1999-12-23 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:159 av Wallin, Gunnel (c)

den 20 december Interpellation 1999/2000:159 av Gunnel Wallin c till justitieminister Laila Freivalds om kriminalvården En huvuduppgift för samhället är att skydda människor mot övergrepp av olika slag. Samhällets reaktion på brott ska vara snabb och tydlig. Signalen ska vara att vi inte accepterar brott. Lika tydligt

Inlämnad: 1999-12-20 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:152 av Hansson, Agne (c)

den 16 december Interpellation 1999/2000:152 av Agne Hansson c till justitieminister Laila Freivalds om förstärkning av polisen Sverige tvingas lämna detta årtusende med en tilltagande brottslighet med ökad otrygghet för medborgarna. Det nya millenniet måste bli trygghetens millennium. Såväl unga som gamla måste kunna

Inlämnad: 1999-12-16 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:149 av Ek, Lena (c)

den 14 december Interpellation 1999/2000:149 av Lena Ek c till justitieminister Laila Freivalds om barns talesrätt i vårdnadsärenden m.m. Allmänheten måste kunna lita på myndigheters beslut och med viss kännedom om det svenska rättssystemet kunna förutsäga vad myndighetens beslut kommer att bli. Likaså att den måste

Inlämnad: 1999-12-14 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:138 av Wallin, Gunnel (c)

den 8 december Interpellation 1999/2000:138 av Gunnel Wallin c till justitieminister Laila Freivalds om ungdomsrån De senaste sju månaderna har 105 ungdomar anmält att de har rånats i Stockholm av jämngamla personer. I Uppsala var siffran i början på november 60 fall av ungdomsrån som anmälts till polisen bara i år.

Inlämnad: 1999-12-08 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)