Dokument & lagar (102 träffar)

Motion 1993/94:K74 av Claus Zaar (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K74 av Claus Zaar nyd med anledning av förs. 1993/94:RFK4 Riksdagens förvaltningskontors förslag till ersättningslag för riksdagens ledamöter Förslaget innehåller bland annat en inkomstgaranti som avses att utbetalas till ledamöter som ej erhåller mandat under nästa period. Det är anmärkningsvärt


Utskottsberedning: -1993/94:KU43
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K66 av Dan Eriksson i Stockholm (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K66 av Dan Eriksson i Stockholm nyd med anledning av förs. 1993/94:TK3 Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av Riksdagsutredningens slutbetänkande Tidpunkten för förslag om utgiftsområden och utskottsindelning Att ändra utskottsindelningen mitt under en mandatperiod kan


Utskottsberedning: --1993/94:KU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K46 av Harriet Colliander och Simon Liliedahl (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K46 av Harriet Colliander och Simon Liliedahl nyd med anledning av prop. 1993/94:160 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området Regeringens förslag går ut på att det bildas två nya myndigheter benämnda Radio- och TV-verket resp Granskningsnämnden för radio och TV. Radio- och TV-


Utskottsberedning: --1993/94:KU37
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr309 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr309 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Kulturpolitiken Innehållsförteckning 1. Ny Demokratis förslag i sammanfattning4 2. De statliga och statsunderstödda museerna4 3. Arkeologisk undersökningsverksamhet4 4. Kultur-ROT5 5. Filmcensur5 6. Presstöd6 7. Moms på det fria ordet6 8. Hemställan


Utskottsberedning: -----------------------1993/94:BoU8 1993/94:KrU19 1993/94:KrU21 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU28 1993/94:KU27 1993/94:KU45
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K816 av Harriet Colliander (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K816 av Harriet Colliander nyd Ägarkoncentrationen i massmedia Bristen på konkurrens inom massmedia är såväl en yttrandefrihets- och informationsfrihetsfråga som ett problem att lösa inom konkurrenslagstiftningens ram. I motionen föreslås åtgärder mot ägarkoncentrationen. Denna motion


Utskottsberedning: ---1993/94:KU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K814 av Ian Wachtmeister och Dan Eriksson i Stockholm (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K814 Ian Wachtmeister och Dan Eriksson i Stockholm nyd Anslaget till regeringskansliet I det följande redovisar vi vår uppfattning om proposition 1993/94:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95, bilaga 2, Statschefen och regeringen, första huvudtiteln. Regeringen Anslag


Utskottsberedning: -1993/94:KU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K812 av Harriet Colliander och Ian Wachtmeister (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K812 av Ian Wachtmeister och Harriet Colliander nyd Det statliga partistödet Sänkt partistöd är en viktig principiell fråga för Ny demokrati. Besparing och återhållsamhet är budskapet från politikerna till allmänheten. Det är då viktigt att föregå med gott exempel. Vi har vid två tidigare


Utskottsberedning: --1993/94:KU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K706 av Harriet Colliander och Ian Wachtmeister (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K706 av Harriet Colliander och Ian Wachtmeister nyd Valfrågor I vallagen finns ett antal missförhållanden som måste rättas till. T ex medför en registrerad partibeteckning inte ensamrätt, utan det är möjligt att använda partibeteckningen i kommunal- och landstingsval mot partiets vilja.


Utskottsberedning: ---1993/94:KU45 1993/94:KU46
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K619 av Ian Wachtmeister och Harriet Colliander (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K619 av Ian Wachtmeister och Harriet Colliander nyd Kommunal demokrati Frågan om att vitalisera demokratin i kommuner och landsting är en angelägen fråga. Det handlar om att låta valutslaget få ett rättvisande genomslag i de folkvalda församlingarna liksom att skapa möjligheter för medborgarna


Utskottsberedning: ------1993/94:KU40
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K612 av Christer Lindblom m.fl. (fp, c, s, kds, nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K612 av Christer Lindblom m.fl. fp, s, c, kds, nyd Småskalig Baltikumhjälp Kunskapsöverföring och kompetensutveckling har hög prioritet i det svenska biståndet till Baltikum. Framför allt gäller detta utveckling av demokratiska institutioner och en fungerande marknadsekonomi samt förbättring


Utskottsberedning: --1993/94:KU41 1993/94:UU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K506 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K506 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd De statliga verkens styrelser Verksförordningen 1987:1100 är en produkt av ett betänkande KU 29 grundat på en proposition 1986/87:99 från riksmötet 1986/87 och följer väsentligen statsförvaltningens tradition. Det kan på goda grunder ifrågasättas om inte


Utskottsberedning: -1993/94:KU42
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K445 av Margareta Israelsson m.fl. (s, v, -, m, nyd, c, kds, fp)

Motion till riksdagen 1993/94:K445 c3av Margareta Israelsson m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd, v, c0Barnpornografi Efter beslaget av barnpornografi i den så kallade Huddingehärvan i juni 1992har vi haft en intensiv debatt kring kravet på kriminalisering av innehav av barnpornografi. I debatten har regeringen hänvisat till


Utskottsberedning: ------1993/94:JuU19 1993/94:KU28
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K441 av Harriet Colliander och Ian Wachtmeister (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K441 c1av Harriet Colliander och Ian Wachtmeister nyd c0Genmälesrätt Yttrandefriheten är en av demokratins hörnstenar. Massmedia har en frihet under ansvar, en frihet som lätt kan missbrukas om den inte beledsagas av en stark känsla för etik. Massmedia kallas ibland den tredje statsmakten,


Utskottsberedning: -1993/94:KU45
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K440 av Karl Gustaf Sjödin (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K440 av Karl Gustaf Sjödin nyd Barnpornografi Barnpornografibrott innebär att någon skildrar barn i pornografisk bild med uppsåt att bilden sprids. Olaga våldsskildring innebär att någon skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids. Ingen av gärningarna anses brottslig


Utskottsberedning: --1993/94:KU28
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K438 av Harriet Colliander och Ian Wachtmeister (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K438 c1av Harriet Colliander och Ian Wachtmeister nyd c0Möjligheten till generellt reklamförbud Det är en principiellt viktig fråga för Ny demokrati att den fria radion och televisionen har en finansieringskälla som inte med ett enda penndrag kan undanröjas av lagstiftaren. Finansieringskällan


Utskottsberedning: -1993/94:KU45
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K426 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K426 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Barnpornografi Barnpornografibrott innebär att någon i bild skildrar barn i pornografisk bild med uppsåt att bilden sprids. Olaga våldsskildring innebär att någon skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids. Ingen av gärningarna


Utskottsberedning: --1993/94:KU28
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K314 av Robert Jousma (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K314 av Robert Jousma nyd Olof af Forselles Historien om Olof af Forselles och de ersättningskrav han hävdar att han har mot riksdagen kan göras lång. Det har skrivits mängder av motioner om detta de senaste tio åren av olika ledamöter av olika partitillhörighet. Varje gång en ledamot


Utskottsberedning: ---1993/94:KU35
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K313 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K313 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Ersättare för riksdagsledamöter Fullsatt Riksdag I riksdagen fattas viktiga beslut av förtroendevalda. Det är viktigt att så många som möjligt av de förtroendevalda deltar i besluten. Vissa ledamöter är mer frånvarande än närvarande fysiskt då beslut


Utskottsberedning: -1993/94:KU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K312 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K312 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Riksdagen och dess myndigheter Vid genomgång av bilaga 16 till budgetpropositionen 1994 vill vi som tidigare framhålla att det är angeläget att Riksdagen och Riksdagens myndigheter underkastas samma hårda sparbeting som gäller för statliga myndigheter


Utskottsberedning: --1993/94:FiU17 1993/94:KU35
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K214 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K214 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Nämnder med domstolsliknande uppgifter Det finns en hel del organ som kallas för nämnder, bl a följande: Hyresnämnden, Arrendenämnden, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Riksdagens ansvarsnämnd, Statens ansvarsnämnd, Veterinärväsendets ansvarsnämnd,


Utskottsberedning: -1993/94:KU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation