Dokument & lagar (824 träffar)

Motion 1993/94:U231 av Margareta Viklund m.fl. (kds, s, v, -, m, nyd, c, fp)

Motion till riksdagen 1993/94:U231 av Margareta Viklund m.fl. kds, s, m, fp, c, nyd, v, Barn vars föräldrar avlidit i hiv/aids Många experter betonar att frågan om aidsepidemin och dess spridning är mycket svåröverskådlig. Det är i och för sig inte så underligt då många länder inte har någon tillförlitlig statistik


Utskottsberedning: --1993/94:UU15 1993/94:UU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U216 av Ian Wachtmeister och Lars Moquist (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:U216 av Ian Wachtmeister och Lars Moquist nyd Biståndspolitiken Biståndsbudgeten 1994/95 1. Vad säger vårt partiprogram10 2. Bistånd under omprövning10 3. 91 vill ha lika stort eller lägre bistånd10 4. Sverige stor biståndsgivare11 5. Budgetunderskottet biståndsmålet11 6. Gemensam anslagstitel11


Utskottsberedning: --------------------------------------1993/94:UU15 1993/94:UU16
Riksdagsbeslut (75 yrkanden): , , 38 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T911 av Max Montalvo (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T911 av Max Montalvo nyd Avgasrening av fordon Det är inte rimligt att gamla normer från förbudssamhälletsdagar ska få vara kvar, när utvecklingen på testutrustningen har kommit så långt som idag. Jag anser att dagens svenska regler är hämmande på den tekniska utvecklingen på detta område.


Utskottsberedning: -1993/94:TU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T809 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T809 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Telepolitiken Håller vi på att backa in i framtiden När det gäller typen av infrastrukturinvesteringar tror många detta. Vi kan både läsa och höra detta från många håll. Vi är redan i data- och telekommunikationens tidevarv. Kommunikationsdepartementets


Utskottsberedning: -1993/94:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T710 av Leif Carlson m.fl. (m, s, c, kds, fp, nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T710 av Leif Carlson m.fl. m, s, fp, c, kds, nyd Kommunala flygplatser Goda personkommunikationer är av avgörande betydelse för möjligheten att utveckla näringslivet i en region. Speciellt viktigt är detta i regioner som drabbats av svåra arbetsmarknadsproblem med hög arbetslöshet. För


Utskottsberedning: --1993/94:TU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T706 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T706 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson nyd Bidrag till kommunala flygplatser m.m. Gävleborgs län är efter Norrbottens län det värst drabbade länet beträffande arbetslöshet. De prognoser som föreligger är alarmerande. Den enda förhoppning man idag kan hysa är, att regeringen kommer


Utskottsberedning: -1993/94:TU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T621 av Bo G Jenevall m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T621 av Bo G Jenevall m.fl. nyd Internationellt fartygsregister Bakgrund Behovet av internationella sjötransporter mellan världens kontinenter är mycket stort och kommer att växa ytterligare i framtiden. Världshandeln är helt beroende av effektiva och säkra sjötransporter. Sjöfarten


Utskottsberedning: -1993/94:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T618 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T618 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Sjöfartspolitiken Internationellt råder helt nya strukturella förutsättningar för sjöfartsnäringen som generellt är gynnsamma för den svenska sjöfartsnäringen. Medlemskap i EU i kombination med ett förändrat svenskt synsätt på infrastrukturinvesteringar


Utskottsberedning: ---1993/94:TU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T521 av Björn Samuelson m.fl. (v, fp, c, kds, nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T521 av Björn Samuelson m.fl. v, fp, c, kds, nyd Järnvägsförbindelse Hagfors-Munkfors-Karlstad I riksdagens beslut om den framtida järnvägspolitiken betonades vikten av att alltmer av den tunga godstrafiken skulle flyttas över från väg till järnväg. I Värmland ligger två stålindustriorter,


Utskottsberedning: -1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T423 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T423 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Parkeringsövervakning Kraftfulla åtgärder krävs för att minska den penalism som kommunen i form av lapplisor utsätter kommuninnevånarna för. Det är inte rimligt att dessa blåklädda varelser sätter skräck och olustkänslor i skötsamma medborgares vardagsliv.


Utskottsberedning: -----1993/94:TU27
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T335 av Lars Moquist (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T335 av Lars Moquist nyd Väg E 22 Behovet av motorvägsstandard söderut från Kalmar dvs väg E 22 är alla överens om. Alla är överens om att vägen skall byggas och att den skall byggas nu. De allra flesta t ex Kalmar kommun och länsstyrelsen i Kalmar län är överens om vilken väg man ska


Utskottsberedning: -1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T228 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T228 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Trafikpolitiken Svenska folket reser Trafiken ökar hela tiden. Idag reser varje svensk i genomsnitt 40 km om dagen. År 1900 var det bara 0,5 km medan prognosen för år 2020 pekar på 50 km om dagen. Den stora ökningen svarar framför allt kvinnor och äldre


Utskottsberedning: -----------------1993/94:TU16 1993/94:TU25 1993/94:TU26 1993/94:TU27
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T226 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T226 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Infrastrukturen Inledning Vi anser att regeringens anslag för infrastrukturutbyggnad skall reduceras med 2 miljarder kronor för budgetåret 93/94. Verken kommer inte att hinna göra av med de av regeringen förslagna anslagen. Regeringens anslagsförslag


Utskottsberedning: --------1993/94:TU16 1993/94:TU17 1993/94:TU21 1993/94:TU26 1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So615 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:So615 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Familjepolitiken 1 Valfrihet och rättvisa i familjepolitiken 1.1 Våra utgångspunkter Vår mest fundamentala utgångspunkt kan förefalla självklar men tyvärr är det inte så för alla partier. Vi vill varna familjen som samhällets absolut viktigaste fundament


Utskottsberedning: -1993/94:SoU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So500 av Bert Karlsson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:So500 av Bert Karlsson nyd Kvicksilver Den enda säkra förvaringsplatsen för kvicksilver tycks vara i munnen på människor Kvicksilver är ett gift som snart inte får användas någon annanstans i samhället än inom tandvården. Det får t ex inte användas inom industrin, inte i mätinstrument


Utskottsberedning: -1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So499 av Ian Wachtmeister och Leif Bergdahl (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:So499 av Ian Wachtmeister och Leif Bergdahl nyd Sjukvårdspolitiken En ny sjukvårdsorganisation Ett stort problem inom sjukvården är att nationens samlade kostnader för sjukvård idag delas upp mellan försäkringsfinansierad budget sjukpenning, sjukpension, arbetsskador mm och skattefinansierad


Utskottsberedning: ---------1993/94:SoU20 1993/94:SoU32
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So498 av Max Montalvo (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:So498 av Max Montalvo nyd Legitimation av naprapater Naprapater med god utbildning utgör idag en mycket stor resurs för många människor. En legitimation av naprapater skulle eliminera eventuella glädjesökare med dålig utbildning och även ge en garanti för en kvalitativ miniminivå för


Utskottsberedning: -1993/94:SoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So487 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, s, v, -, m, nyd, kds, fp)

Motion till riksdagen 1993/94:So487 Av Birgitta Carlsson m. fl. c, s, m, fp, kds, nyd, v, Plötslig spädbarnsdöd Plötslig spädbarnsdöd SIDS är numera den vanligaste dödsorsaken bland barn efter nyföddhetsperioden i Sverige. Omkring 120 barn dör varje år. Varje enskilt dödsfall upplevs som mycket tragiskt för de anhöriga.


Utskottsberedning: --1993/94:SoU20 1993/94:SoU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So274 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:So274 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Narkotikapolitiken Mycket talar för att narkotikaproblematiken i Sverige är allvarligare än på mycket länge, troligen allvarligare än någonsin. Under de senaste fem åren har en rad nya narkotika tillkommit bl a ecstasy, metamfetamin, rökheroin och kat.


Utskottsberedning: ----------1993/94:JuU17 1993/94:JuU19 1993/94:SoU30 1993/94:SoU31
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So273 av Karin Pilsäter m.fl. (fp, s, v, -, m, nyd, c, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:So273 av Karin Pilsäter m.fl. fp, s, m, c, kds, nyd, v, Sexuella övergrepp på barn Inledning Sexuella övergrepp sker mot barn i alla åldrar, inom och utom familjen, vid enstaka tillfällen eller upprepat, som enskild handling eller i kombination med andra brott. Kort sagt, någon entydig


Utskottsberedning: ----------1993/94:JuU17 1993/94:JuU25 1993/94:SoU30
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation