Dokument & lagar (824 träffar)

Motion 1993/94:N298 av Arne Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:N298 av Arne Jansson nyd Domän AB och viltvården Utgångspunkten för svensk lagstiftning när det gäller jakt har varit att jakten ingått som en åtgärd i strävan för ett bevarande av ett artrikt och livskraftigt villebrådsbestånd. Detta har fått till följd en viss karaktär på jaktens utövande


Utskottsberedning: --1993/94:JoU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N297 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:N297 av Ian Wachtmeister och Bo G Jenevall m.fl. nyd Riskkapital för kvinnligt företagande Kvinnligt företagande blir allt vanligare och det finns en stor potential i framtiden som vi bör slå vakt om. Det är ofta fråga om mindre företag än så länge och i stor utsträckning nyföretagande


Utskottsberedning: --1993/94:NU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N292 av Bo G Jenevall m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:N292 av Bo G Jenevall m.fl. nyd Kreditgarantier för varvsnäringen Sverige var tidigare en av världens största och främsta varvsnationer med historiskt stolta traditioner och ett genuint yrkeskunnande. Tyvärr finns det mycket lite kvar av denna näring till stor del beroende på politiskt


Utskottsberedning: -1993/94:NU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N258 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:N258 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Den svenska kreditmarknaden Allmänt En starkt bidragande orsak till den negativa utvecklingen av statsskulden idag 1.132 267 485 697 kronor är den djupa finanskrisen och bankernas agerande i den tidigare överhettade fastighetsmarknaden. Statens ingripande


Utskottsberedning: -1993/94:NU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L714 av Ian Wachtmeister och Bo G Jenevall (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:L714 av Ian Wachtmeister och Bo G Jenevall nyd Anslaget till Konsumentverket I det följande redovisar vi vår uppfattning om prop 1993/94:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95, bilaga 14, Civildepartementet, trettonde huvudtiteln. Konsumentfrågor Anslag C1 Konsumentverket,


Utskottsberedning: -1993/94:LU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L607 av Lars Andersson och Leif Bergdahl (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:L607 av Lars Andersson och Leif Bergdahl nyd Ersättning till hiv-smittade Patientförsäkringen meddelas av ett konsortium av försäkringsbolag. Staten, samtliga kommuner och landstingskommuner har avtal om en sådan försäkring. Även privatpraktiserande läkare och tandläkare har tecknat patientförsäkring.


Utskottsberedning: -1993/94:LU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L316 av Claus Zaar och Bengt Dalström (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:L316 av Claus Zaar och Bengt Dalström nyd Konkursförvaltning Det finns ett stort behov av att förändra regelsystemet vid konkurser. Under 1993 gick över 14.500 aktiebolag med 61.000 anställda i konkurs. I konkursernas spår följer en omfattande kapitalförstöring och en mängd mänskligt


Utskottsberedning: -1993/94:LU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L315 av Ian Wachtmeister (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:L315 av Ian Wachtmeister nyd Alternativ till företags konkurs Insolvensutredningen har föreslagit en lag om företagsrekonstruktion SOU 1992:113En företagsrekonstruktion enligt förslaget medför långtgående rättsverkningar för gäldenär och borgenärer. En nackdel med ett rekonstruktionsförfarande


Utskottsberedning: -1993/94:LU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L314 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:L314 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Lönegaranti I en tidigare motion, 1992/93:A4, har Ny Demokrati pekat på betydelsen av att avveckla lönegarantifonden. Trots att den tidigare motionen inte bifölls i utskottet, finner vi att ämnet fortfarande har samma aktualitet. Vi återupprepar med anledning


Utskottsberedning: --1993/94:LU34
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr518 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr518 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Marknadsföringen av Sverige utomlands Behovet av att effektivisera den svenska representationen och marknadsföringen av Sverige utomlands har dokumenterats i en rad utredningar och genom vissa begränsade redan genomförda organisatoriska förändringar.


Utskottsberedning: ---1993/94:KrU30 1993/94:UU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr419 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr419 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Organisationsbidragen Det är viktigt att vitalisera föreningslivet. I motionen för vi fram förslag som går ut på att i grunden ändra systemet med organisationsbidragen. Organisationsbidragen bör var prestationsinriktade, dvs att organisationen utför


Utskottsberedning: --------1993/94:KrU31 1993/94:SkU20
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr417 av Peter Kling och Dan Eriksson i Stockholm (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr417 av Peter Kling och Dan Eriksson i Stockholm nyd Kasinospel Många länder i världen har kasinospel med internationella regler. Andra länder såsom Danmark, Finland och Tyskland har redan sådana kasinon. Svenskar som åker utomlands spelar gärna på kasinon med internationella regler


Utskottsberedning: --1993/94:FiU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr309 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr309 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Kulturpolitiken Innehållsförteckning 1. Ny Demokratis förslag i sammanfattning4 2. De statliga och statsunderstödda museerna4 3. Arkeologisk undersökningsverksamhet4 4. Kultur-ROT5 5. Filmcensur5 6. Presstöd6 7. Moms på det fria ordet6 8. Hemställan


Utskottsberedning: -----------------------1993/94:BoU8 1993/94:KrU19 1993/94:KrU21 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU28 1993/94:KU27 1993/94:KU45
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr301 av Karl-Erik Svartberg m.fl. (s, c, fp, v, m, nyd, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr301 av Karl-Erik Svartberg m.fl. s, m, fp, c, kds, v, nyd Hällristningarna i Bohuslän I Bohuslän återfinns norra Europas största koncentration av hällristningar. De bohuslänska ristningarna är kända världen över, inte bara genom den stora mängden utan också för att de har en mycket


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr297 av Stefan Kihlberg (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr297 av Stefan Kihlberg nyd GöteborgsOperan GöteborgsOperan kommer utan tvivel att få stor betydelse för Västsveriges och hela landets kulturliv. Det är därför viktigt att verksamheten får en nationell, regional och lokal förankring både ekonomiskt och publikt. Regeringen anger också


Utskottsberedning: --1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr239 av Lena Öhrsvik m.fl. (s, m, c, kds, fp, nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr239 av Lena Öhrsvik m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd Ett nytt landsarkiv till Kalmar Arkivdepåkommittén har lagt fram en plan för försörjning av statliga arkivdepåer fram till år 2000. Förslaget innebär bl.a. att landsarkivet i Vadstena inte skall byggas ut ytterligare, utan man skall i stället


Utskottsberedning: -1993/94:KrU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K816 av Harriet Colliander (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K816 av Harriet Colliander nyd Ägarkoncentrationen i massmedia Bristen på konkurrens inom massmedia är såväl en yttrandefrihets- och informationsfrihetsfråga som ett problem att lösa inom konkurrenslagstiftningens ram. I motionen föreslås åtgärder mot ägarkoncentrationen. Denna motion


Utskottsberedning: ---1993/94:KU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K814 av Ian Wachtmeister och Dan Eriksson i Stockholm (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K814 Ian Wachtmeister och Dan Eriksson i Stockholm nyd Anslaget till regeringskansliet I det följande redovisar vi vår uppfattning om proposition 1993/94:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95, bilaga 2, Statschefen och regeringen, första huvudtiteln. Regeringen Anslag


Utskottsberedning: -1993/94:KU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K812 av Harriet Colliander och Ian Wachtmeister (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K812 av Ian Wachtmeister och Harriet Colliander nyd Det statliga partistödet Sänkt partistöd är en viktig principiell fråga för Ny demokrati. Besparing och återhållsamhet är budskapet från politikerna till allmänheten. Det är då viktigt att föregå med gott exempel. Vi har vid två tidigare


Utskottsberedning: --1993/94:KU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K706 av Harriet Colliander och Ian Wachtmeister (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K706 av Harriet Colliander och Ian Wachtmeister nyd Valfrågor I vallagen finns ett antal missförhållanden som måste rättas till. T ex medför en registrerad partibeteckning inte ensamrätt, utan det är möjligt att använda partibeteckningen i kommunal- och landstingsval mot partiets vilja.


Utskottsberedning: ---1993/94:KU45 1993/94:KU46
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation