Dokument & lagar (824 träffar)

Motion 1993/94:K619 av Ian Wachtmeister och Harriet Colliander (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K619 av Ian Wachtmeister och Harriet Colliander nyd Kommunal demokrati Frågan om att vitalisera demokratin i kommuner och landsting är en angelägen fråga. Det handlar om att låta valutslaget få ett rättvisande genomslag i de folkvalda församlingarna liksom att skapa möjligheter för medborgarna


Utskottsberedning: ------1993/94:KU40
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K612 av Christer Lindblom m.fl. (fp, c, s, kds, nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K612 av Christer Lindblom m.fl. fp, s, c, kds, nyd Småskalig Baltikumhjälp Kunskapsöverföring och kompetensutveckling har hög prioritet i det svenska biståndet till Baltikum. Framför allt gäller detta utveckling av demokratiska institutioner och en fungerande marknadsekonomi samt förbättring


Utskottsberedning: --1993/94:KU41 1993/94:UU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K506 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K506 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd De statliga verkens styrelser Verksförordningen 1987:1100 är en produkt av ett betänkande KU 29 grundat på en proposition 1986/87:99 från riksmötet 1986/87 och följer väsentligen statsförvaltningens tradition. Det kan på goda grunder ifrågasättas om inte


Utskottsberedning: -1993/94:KU42
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K445 av Margareta Israelsson m.fl. (s, v, -, m, nyd, c, kds, fp)

Motion till riksdagen 1993/94:K445 c3av Margareta Israelsson m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd, v, c0Barnpornografi Efter beslaget av barnpornografi i den så kallade Huddingehärvan i juni 1992har vi haft en intensiv debatt kring kravet på kriminalisering av innehav av barnpornografi. I debatten har regeringen hänvisat till


Utskottsberedning: ------1993/94:JuU19 1993/94:KU28
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K441 av Harriet Colliander och Ian Wachtmeister (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K441 c1av Harriet Colliander och Ian Wachtmeister nyd c0Genmälesrätt Yttrandefriheten är en av demokratins hörnstenar. Massmedia har en frihet under ansvar, en frihet som lätt kan missbrukas om den inte beledsagas av en stark känsla för etik. Massmedia kallas ibland den tredje statsmakten,


Utskottsberedning: -1993/94:KU45
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K440 av Karl Gustaf Sjödin (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K440 av Karl Gustaf Sjödin nyd Barnpornografi Barnpornografibrott innebär att någon skildrar barn i pornografisk bild med uppsåt att bilden sprids. Olaga våldsskildring innebär att någon skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids. Ingen av gärningarna anses brottslig


Utskottsberedning: --1993/94:KU28
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K438 av Harriet Colliander och Ian Wachtmeister (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K438 c1av Harriet Colliander och Ian Wachtmeister nyd c0Möjligheten till generellt reklamförbud Det är en principiellt viktig fråga för Ny demokrati att den fria radion och televisionen har en finansieringskälla som inte med ett enda penndrag kan undanröjas av lagstiftaren. Finansieringskällan


Utskottsberedning: -1993/94:KU45
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K426 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K426 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Barnpornografi Barnpornografibrott innebär att någon i bild skildrar barn i pornografisk bild med uppsåt att bilden sprids. Olaga våldsskildring innebär att någon skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids. Ingen av gärningarna


Utskottsberedning: --1993/94:KU28
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K314 av Robert Jousma (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K314 av Robert Jousma nyd Olof af Forselles Historien om Olof af Forselles och de ersättningskrav han hävdar att han har mot riksdagen kan göras lång. Det har skrivits mängder av motioner om detta de senaste tio åren av olika ledamöter av olika partitillhörighet. Varje gång en ledamot


Utskottsberedning: ---1993/94:KU35
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K313 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K313 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Ersättare för riksdagsledamöter Fullsatt Riksdag I riksdagen fattas viktiga beslut av förtroendevalda. Det är viktigt att så många som möjligt av de förtroendevalda deltar i besluten. Vissa ledamöter är mer frånvarande än närvarande fysiskt då beslut


Utskottsberedning: -1993/94:KU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K312 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K312 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Riksdagen och dess myndigheter Vid genomgång av bilaga 16 till budgetpropositionen 1994 vill vi som tidigare framhålla att det är angeläget att Riksdagen och Riksdagens myndigheter underkastas samma hårda sparbeting som gäller för statliga myndigheter


Utskottsberedning: --1993/94:FiU17 1993/94:KU35
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K214 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K214 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Nämnder med domstolsliknande uppgifter Det finns en hel del organ som kallas för nämnder, bl a följande: Hyresnämnden, Arrendenämnden, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Riksdagens ansvarsnämnd, Statens ansvarsnämnd, Veterinärväsendets ansvarsnämnd,


Utskottsberedning: -1993/94:KU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K211 av Leif Bergdahl (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K211 av Leif Bergdahl nyd Finsktalande som inhemsk minoritet Sveriges befolkning består sedan urminnes tider av tre språkgrupper: den svenska, den finska och den samiska. I denna motion kommer jag i huvudsak att beröra det finska språkets ställning. Nyare arkeologisk forskning har visat


Utskottsberedning: -1993/94:KU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju810 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju810 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Brottsbekämpning m.m. Innehåll 1. Lag och ordning4 2. Våra viktigaste förslag i sammandrag för att bekämpa brottsligheten6 3. Brottsoffer8 Brottsofferombudsman9 Brottsofferfond9 Ersättningsreglerna måste bli generösare10 Brottsoffrets rätt att processa10


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------1993/94:AU16 1993/94:JuU17 1993/94:JuU18 1993/94:JuU19 1993/94:JuU20 1993/94:JuU21 1993/94:JuU23 1993/94:JuU25 1993/94:KU28 1993/94:LU20 1993/94:SfU14
Riksdagsbeslut (114 yrkanden): , , 57 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju801 av Lars Moquist och Ulf Eriksson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju801 av Lars Moquist och Ulf Eriksson nyd Övervakningskameror Enligt Rikspolisstyrelsen förövades under år 1991 sammanlagt 331 rån mot post, bank och värdetransporter. 220 av dessa rån var beväpnade. Motsvarande siffror för 1992 var 401 rån varav 256 beväpnade. Antalet rån mot butiker


Utskottsberedning: ---1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju710 av Karl Gustaf Sjödin och Harriet Colliander (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju710 av Karl Gustaf Sjödin och Harriet Colliander nyd Målsägandes rätt i förundersökningen Målsägandens möjligheter att reparera den skada som ett brott åstadkommer är beroende av huruvida brottet klaras upp i en brottmålsprocess med fällande dom. Målsägandes möjligheter att påverka utgången


Utskottsberedning: --1993/94:JuU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju619 av Karl Gustaf Sjödin (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju619 av Karl Gustaf Sjödin nyd Narkotikastrafflagen I 3 narkotikastrafflagen SFS 1998:64 nämns som försvårande omständighet att verksamheten varit av av särskilt farlig art. I förarbetena lämnas dock mycket få upplysningar om vilka kriterier som skall gälla vid bedömningen av farligheten


Utskottsberedning: --1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju617 av Ulf Eriksson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju617 av Ulf Eriksson nyd Falsk tillvitelse Ett alltmer otrevligt klimat i samhället har fört med sig att vissa offentliga företrädare och även enskilda utsätts för olaga hot liksom falska beskyllningar vilka skapar ett initialt och till synes skenbart övertag för den som anklagar. Dessa


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju616 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju616 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Lag mot flaggbränning Fram till 1971 fanns i brottsbalken 16 kap 7 ett stadgande av innebörd att den som offentligen skymfade Sveriges flagga eller vapen eller annat rikets höghetstecken kunde dömas för skymfande av rikssymbol till böter eller fängelse


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju235 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju235 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Ekonomisk brottslighet m.m. Vad är rättvist Den svarta sektorn är omfattande i Sverige. Bidragsfusk eller lagligt s k bidragsarbitrage är en väl utvecklad vetenskap i Bidragssverige. Momsfusket är välkänt. Ett okänt antal människor bor och verkar i Sverige


Utskottsberedning: ----1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation