Dokument & lagar (16 träffar)

Interpellation 2014/15:765 av Jabar Amin (MP)

Interpellation 2014/15:765 Den turkiska regeringens agerande av Jabar Amin MP till Utrikesminister Margot Wallström S Den 7 juni 2015 var det parlamentsval i Turkiet. Den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan hade förväntat sig att hans parti AKP skulle få majoritet nog för att kunna ändra konstitutionen och stärka

Inlämnad: 2015-09-14 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:765 av Jabar Amin (MP) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den turkiska regeringens agerande

Interpellation 2014/15:572 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:572 Utgångspunkten för svensk säkerhetspolitik av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S I Sydsvenska Dagbladet torsdagen den 30 april utvecklar statsminister Stefan Löfven grunderna för den nuvarande regeringens säkerhetspolitiska hållning. Det ges prov på en anmärkningsvärd tydlighet.

Inlämnad: 2015-05-04 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:572 av Hans Wallmark (M) (pdf, 95 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utgångspunkten för svensk säkerhetspolitik

Interpellation 2014/15:569 av Karin Enström (M)

Interpellation 2014/15:569 Sveriges säkerhetspolitik av Karin Enström M till Statsminister Stefan Löfven S I Sydsvenska Dagbladet resonerar statsminister Stefan Löfven den 29 april om det säkerhetspolitiska läget och om en utredning av ett svenskt Natomedlemskap. Enligt statsministern är den frågan digital. Vi ska vara

Inlämnad: 2015-05-05 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:569 av Karin Enström (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges säkerhetspolitik

Interpellation 2014/15:568 av Margareta Cederfelt (M)

Interpellation 2014/15:568 Mänskliga rättigheter på Krimhalvön av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S I slutet av februari 2014 kom rapporter om att soldater utan signalement tagit över regionala parlamentsbyggnader på Krimhalvön. Efter en omstridd folkomröstning på Krim, som från Ukraina sågs

Inlämnad: 2015-05-04 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:568 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 95 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Mänskliga rättigheter på Krimhalvön

Interpellation 2014/15:458 av Lena Asplund (M)

Interpellation 2014/15:458 Större tydlighet om ryskt beteende i luftrummet av Lena Asplund M till Utrikesminister Margot Wallström S De senaste månaderna har vi sett ett antal olika incidenter där ryskt militärflyg flugit med avstängda transpondrar. Problemet med detta är att den civila flygledningen inte kan följa dessa

Inlämnad: 2015-03-27 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:458 av Lena Asplund (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Större tydlighet om ryskt beteende i luftrummet

Interpellation 2014/15:446 av Margareta Cederfelt (M)

Interpellation 2014/15:446 Statsministerns möte med Polens premiärminister av Margareta Cederfelt M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven träffade Polens premiärminister Ewa Kopacz i Warszawa den 16 mars. Utöver de separata överläggningarna med premiärministern och EU-minister Rafal Trzaskowski

Inlämnad: 2015-03-25 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:446 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statsministerns möte med Polens premiärminister

Interpellation 2014/15:459 av Karin Enström (M)

Interpellation 2014/15:459 Statsministerns besök i Kina av Karin Enström M till Statsminister Stefan Löfven S Den 2728 mars besöker statsministern Kina. Under besöket kommer statsministern att ha möten med både Kinas premiärminister och president och medverka vid Boao Forum for Asia i Hainan. Det är sju år sedan en svensk

Inlämnad: 2015-03-27 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:459 av Karin Enström (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statsministerns besök i Kina

Interpellation 2014/15:439 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2014/15:439 Det palestinska fördömandet av utrikesministerns agerande av Carl-Oskar Bohlin M till Utrikesminister Margot Wallström S För några månader sedan beslöt regeringen att erkänna Palestina som stat och därefter att höja det svenska biståndet till Palestina med 500 miljoner kronor. Utrikesministern

Inlämnad: 2015-03-24 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:439 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 71 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Det palestinska fördömandet av utrikesministerns agerande

Interpellation 2014/15:396 av Karin Enström (M)

Interpellation 2014/15:396 Konsekvenser av försämrade diplomatiska relationer av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S Efter en tid av olika besked från olika företrädare för regeringspartierna där en komplicerad process blivit onödigt rörig har regeringen beslutat att säga upp samarbetsavtalet med Saudiarabien.

Inlämnad: 2015-03-14 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:396 av Karin Enström (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvenser av försämrade diplomatiska relationer

Interpellation 2014/15:300 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:300 Gemensam europeisk Ukrainastrategi av Hans Wallmark M till Utrikesminister Margot Wallström S Bara under det senaste året har det skett en anmärkningsvärd utveckling i Ukraina. Från folkliga protester på Majdantorget till en president som i helikopter flyr österut och därefter genomförda demokratiska

Inlämnad: 2015-02-16 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:300 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Gemensam europeisk Ukrainastrategi

Interpellation 2014/15:327 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2014/15:327 Sveriges hållning till Republiken Kina Taiwan av Hans Rothenberg M till Utrikesminister Margot Wallström S Taiwan officiellt Republiken Kina grundades 1912 och har de senaste decennierna utvecklats från auktoritär diktatur till en numera etablerad demokrati. Fram till 1971 representerade Kina

Inlämnad: 2015-02-20 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:327 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges hållning till Republiken Kina (Taiwan)

Interpellation 2014/15:314 av Karin Enström (M)

Interpellation 2014/15:314 Kabinettsekreterarens besök i Moskva av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S En orolig omvärld med upptrappade konflikter och ökade geopolitiska risker ställer krav på svensk utrikespolitik och säkerhetspolitik. Vi har en ökad militär aktivitet i Östersjön och konstaterad

Inlämnad: 2015-02-18 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:314 av Karin Enström (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kabinettsekreterarens besök i Moskva

Interpellation 2014/15:109 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:109 Natofrågan och Baltikum av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven besökte i mitten av oktober de tre baltiska länderna på en av sina första utlandsresor. Där hade Stefan Löfven möten med Estlands premiärminister Taavi Rõivas, Litauens premiärminister Algirdas

Inlämnad: 2014-11-03 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:109 av Hans Wallmark (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Natofrågan och Baltikum

Interpellation 2014/15:48 av Karin Enström (M)

Interpellation 2014/15:48 Erkännande av Palestina av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S Sverige har under lång tid varit ett politiskt och konkret stöd i arbetet med att bygga en livskraftig, sammanhängande och demokratisk palestinsk stat. Dock kan varaktig fred och en självständig, demokratisk palestinsk

Inlämnad: 2014-10-17 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:48 av Karin Enström (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Erkännande av Palestina

Interpellation 2014/15:44 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:44 Erkännande av Palestina av Hans Wallmark M till Utrikesminister Margot Wallström S Europeiska unionen och Sverige har verkat för en fredlig lösning på konflikten mellan israeler och palestinier. Den uttalade målsättningen har varit en tvåstatslösning där fred och säkerhet råder. Denna bestående

Inlämnad: 2014-10-17 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:44 av Hans Wallmark (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Erkännande av Palestina

Interpellation 2014/15:15 av Maria Abrahamsson (M)

Interpellation 2014/15:15 Överflyttning av ansvaret för svensk polis av Maria Abrahamsson M till Statsrådet Anders Ygeman S Vid årsskiftet får Sverige en ny samlad polismyndighet som ersätter dagens uppdelning i Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter. Omorganisationen av svensk polis är den största polisreformen i

Inlämnad: 2014-10-09 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:15 av Maria Abrahamsson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Överflyttning av ansvaret för svensk polis