Dokument & lagar (310 träffar)

Motion 2019/20:3305 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3305 av Emma Hult m.fl. MP Förläng livet på prylarna och planeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tvinga producenter att berätta för oss konsumenter hur länge deras produkter är byggda för att hålla, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: CU MJU

Motion 2019/20:3305 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3305 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3303 av Leila Ali-Elmi m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3303 av Leila Ali-Elmi m.fl. MP Stärkta rättigheter för hbtq-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en moderniserad könstillhörighetslag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: CU KU SfU SoU 2019/20:KrU7

Motion 2019/20:3303 av Leila Ali-Elmi m.fl. (MP) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3303 av Leila Ali-Elmi m.fl. (MP) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:2454 av Emma Hult (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2454 av Emma Hult MP Minska bostadssektorns klimatavtryck genom resurseffektiv användning av byggmaterial Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja initiativ till mer återbruk av byggmaterial och samtidigt sänka kostnader för nyproduktion


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2454 av Emma Hult (MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2454 av Emma Hult (MP) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:1511 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1511 av Emma Hult m.fl. MP Skydda Vätterns vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skydda Vätterns vatten genom ett överordnat riksintresse och se till att krav på tillräckliga vattenskyddsområden införs och tillkännager detta för


Utskottsberedning: CU FöU NU

Motion 2019/20:1511 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1511 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:1509 av Emma Hult och Mats Berglund (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1509 av Emma Hult och Mats Berglund båda MP Ökat träbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka åtgärder som behövs för att öka träbyggandet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Byggsektorn står för nästan


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1509 av Emma Hult och Mats Berglund (båda MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1509 av Emma Hult och Mats Berglund (båda MP) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:1106 av Annika Hirvonen Falk och Emma Hult (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1106 av Annika Hirvonen Falk och Emma Hult båda MP En föräldrapolitik med barnen i centrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1106 av Annika Hirvonen Falk och Emma Hult (båda MP) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1106 av Annika Hirvonen Falk och Emma Hult (båda MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1105 av Emma Hult (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1105 av Emma Hult MP Hinder för framkomlighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hinder för framkomlighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av tillsyn i kommunerna och tillkännager


Utskottsberedning: CU 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:1105 av Emma Hult (MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:1105 av Emma Hult (MP) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. MP Klimatet kan inte vänta Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Inledning 1 Nollutsläpp från transporter 1.1 Utfasning av fossila bränslen 1.2 Tågtrafik 1.3 Godstransporter 2 100 procent förnybart 2.1 Solenergi 2.2 Ett mer flexibelt elsystem


Utskottsberedning: 2018/19:CU11 2018/19:FiU22 2018/19:FiU6 2018/19:MJU1 2018/19:MJU12 2018/19:MJU17 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:NU12 2018/19:NU14 2018/19:NU8 2018/19:SkU10 2018/19:SkU12 2018/19:TU13 2018/19:TU15 2018/19:TU16 2018/19:TU17 2018/19:TU5 2018/19:UU14
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) (docx, 90 kB) Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) (pdf, 121 kB)

Motion 2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en nationell hemlöshetsstrategi med fokus på barns rättigheter på bostadsmarknaden samt stimulera kommuner att ta fram


Utskottsberedning: 2018/19:CU11 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. MP Effektiv styrning mot klimatmålen Sammanfattning I denna motion lyfter Miljöpartiet fram förslag för mer effektiv styrning mot klimatmålen, med utgångspunkt i det klimatpolitiska ramverket. Plan- och bygglagen, skogsvårdslagen och många andra regelverk är


Utskottsberedning: 2018/19:CU12 2018/19:FiU34 2018/19:KU32 2018/19:MJU4 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 194 kB) Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 276 kB)

Motion 2018/19:2940 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2940 av Rebecka Le Moine MP Nationellt centrum för solidarisk ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta ett nationellt centrum för solidarisk ekonomi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2018/19:CU9 2018/19:FiU20 2018/19:FiU22 2018/19:FiU6 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2018/19:2940 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:2940 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 125 kB)

Motion 2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. MP En hållbar bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt mål för bostadspolitiken som innebär att 450 000 nya bostäder byggs till 2025 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:CU11 2018/19:CU12 2018/19:KrU13 2018/19:SfU21 2018/19:SkU11 2018/19:SoU9 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 117 kB)

Motion 2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Nya reformer för hbtq-personers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en moderniserad könstillhörighetslag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:CU7 2018/19:KU27 2018/19:SfU16 2018/19:SfU21 2018/19:SoU8 2019/20:KrU7
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (pdf, 94 kB)

Motion 2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. MP En kraftfull naturpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att vara ett grönt föregångsland inom naturvänligare jordbruk med ökad areal ekologiskt jordbruk och mer naturbeten och


Utskottsberedning: 2018/19:CU5 2018/19:CU9 2018/19:JuU10 2018/19:MJU1 2018/19:MJU12 2018/19:MJU17 2018/19:MJU18 2018/19:MJU2 2018/19:MJU3 2018/19:MJU8 2018/19:MJU9 2018/19:NU4 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) (docx, 91 kB) Motion 2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) (pdf, 140 kB)

Motion 2018/19:2325 av Lorentz Tovatt (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2325 av Lorentz Tovatt MP Underlätta för personalägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för personal att köpa aktier i det företag de jobbar för och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk ekonomi och


Utskottsberedning: 2018/19:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2325 av Lorentz Tovatt (MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2325 av Lorentz Tovatt (MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2310 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2310 av Emma Hult m.fl. MP Skydda Vätterns vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skydda Vätterns vatten genom ett överordnat riksintresse och se till att krav på tillräckliga vattenskyddsområden införs och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:CU5 2018/19:FöU9 2018/19:NU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2310 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2310 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2303 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2303 av Jonas Eriksson m.fl. MP Kvotering i bolagsstyrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reglering för jämn könsfördelning i bolagsstyrelser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jämställdhet handlar om frihet. Människors


Utskottsberedning: 2018/19:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2303 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2303 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:1400 av Lorentz Tovatt och Emma Berginger (båda MP)

Motion till riksdagen 2018/19:1400 av Lorentz Tovatt och Emma Berginger båda MP Markåtkomst och cykelinfrastruktur för ökad cykling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett lagändringsförslag som får följden att expropriationsmöjligheten


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1400 av Lorentz Tovatt och Emma Berginger (båda MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1400 av Lorentz Tovatt och Emma Berginger (båda MP) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:1396 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:1396 av Lorentz Tovatt m.fl. MP Ny bolagsform för mikroföretagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en ny bolagsform för mikroföretagande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regelbördan för småföretagande är omfattande.


Utskottsberedning: 2018/19:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1396 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1396 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1394 av Maria Gardfjell (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:1394 av Maria Gardfjell MP Minska föroreningar av silver i miljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förstärkt märkning för kläder med antibakteriellt silver och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:MJU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1394 av Maria Gardfjell (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1394 av Maria Gardfjell (MP) (pdf, 74 kB)