Dokument & lagar (668 träffar)

Motion 1990/91:Sf60 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1990/91:Sf60 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m. I pressmeddelandet angående proposition 1990/91:195 står det: Det behövs en politik, som samtidigt underlättar det frivilliga flyttandet, ger skydd åt dem, som tvingas på flykt


Utskottsberedning: 1990/91:SfU17

Motion 1990/91:N134 av Lars Norberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1990/91:N134 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek Denna proposition är ytterligare ett exempel på att regeringen föreställer sig att all finansiell företagsamhet skall ske i aktiebolagsform. Miljöpartiets grundinställning är att näringsverksamhet


Utskottsberedning: 1990/91:NU42
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

Motion 1990/91:N127 av Lars Norberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1990/91:N127 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:186 Ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden Miljöpartiet de gröna har tidigare sagt nej till en utvidgning av pensionsfondernas och löntagarfondernas rätt att placera medel i utländska värdepapper. Vi är av den uppfattningen


Utskottsberedning: -1990/91:NU43
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:N124 av Lars Norberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1990/91:N124 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:184 Verksamheten i Studsvikskoncernen, m.m. Bakgrund Regeringen har i propositionen tecknat bakgrunden till nuvarande Studsvik AB inklusive de regelbundna förluster som redovisats sedan bolaget ombildades 1978. De allra största


Utskottsberedning: -----1990/91:NU48
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:N118 av Lars Norberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1990/91:N118 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning Miljöpartiet de gröna har redan motionerat om träfiberlagens upphävande. Vi vidhåller att lagen kan avskaffas. Massaindustrin har ingen svårighet att hävda sina intressen gentemot alternativa marknader


Utskottsberedning: ---1990/91:NU42 1991/92:NU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Jo160 av Marianne Samuelsson (mp)

Motion till riksdagen 1990/91:Jo160 av Marianne Samuelsson mp med anledning av prop. 1990/91:191 Vissa livsmedelspolitiska frågor Den svenska lantbruksnäringen håller nu på att genomföra en betydande omställning av jordbruksmarken. Enligt det jordbrukspolitiska beslutet 1990 skulle Sverige inte ensidigt sänka gränsskyddet.


Utskottsberedning: --1990/91:JoU31
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Sf51 av Gösta Lyngå m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1990/91:Sf51 av Gösta Lyngå m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:181 Sjuklön, m.m. Lagförslaget Förslaget innebär att arbetstagare under de första 14 dagarna av en sjukperiod får behålla en viss del av lönen från arbetsgivaren i stället för att som för närvarande erhålla ersättning från försäkringskassan.


Utskottsberedning: ---1990/91:SfU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:So95 av Anita Stenberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1990/91:So95 av Anita Stenberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Regeringens proposition 1990/91:175 om vissa folkhälsofrågor är ett steg i rätt riktning, anser miljöpartiet de gröna. Vi är positiva till propositionen men har ändå en del kommentarer. Vi saknar

1991-05-08

Motion 1990/91:So88 av Gunnar Björk m.fl. (c, m, fp, v, s, mp)

Motion till riksdagen 1990/91:So88 av Gunnar Björk m.fl. c, s, m, fp, v, mp med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor I proposition 1990/91:175 har regeringen lagt förslag till riksdagen om inrättande av ett statligt folkhälsoinstitut med huvuduppgift att på nationell nivå driva folkhälsofrämjande och


Utskottsberedning: -1990/91:SoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:So87 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, v, c, s, mp)

Motion till riksdagen 1990/91:So87 av Barbro Westerholm m.fl. fp, s, m, c, v, mp med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Under flera år har tobaksfrågorna varit under utredning. Utredningens betänkande framlades under våren 1990. En proposition skulle framläggas under våren 1991. I propositionen om


Utskottsberedning: ------1990/91:SoU23
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Fi68 av Krister Skånberg och Lars Norberg (mp)

Motion till riksdagen 1990/91:Fi68 av Krister Skånberg och Lars Norberg mp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Inriktningen av den ekonomiska politiken och kopplingen till energipolitikens inriktning, mål, medel och


Utskottsberedning: -1990/91:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Fi67 av Krister Skånberg och Lars Norberg (mp)

Motion till riksdagen 1990/91:Fi67 av Krister Skånberg och Lars Norberg mp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Om behovet av helhetssyn i den ekonomiska politiken, med utvinning och användning av biogas som exempel Det


Utskottsberedning: -1990/91:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Fi53 av Lars Norberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1990/91:Fi53 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Arbetsmarknadspolitiken Bakgrund I miljöpartiets huvudmotion i anslutning till kompletteringspropositionen har vi påpekat


Utskottsberedning: -1990/91:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Fi48 av Inger Schörling m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1990/91:Fi48 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Vissa anslagsfrågor Information om Sveriges samarbete med EG De av regeringen föreslagna åtgärderna till informationsinsatser


Utskottsberedning: --------1990/91:FiU30 1990/91:FiU37
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Fi47 av Inger Schörling m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1990/91:Fi47 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Bakgrund Det finns i dag bland vardagsmänniskor ett stigande intresse för livsmedel, som är producerat utan jordbruksgifter


Utskottsberedning: ----1990/91:FiU30
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Fi39 av Inger Schörling m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1990/91:Fi39 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Innehållsförteckning Inledning 2 Sverige möjligheternas land 2 Naturen tål inte vår livsstil. Resursslöseri oroar forskare


Utskottsberedning: --------1990/91:FiU30 1990/91:FiU37
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:U18 av Inger Schörling m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1990/91:U18 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av skr. 1990/91:163 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1990 En minskning av den internationella vapenmarknaden kan nu glädjande nog också avläsas på den svenska vapenexporthandeln. Regeringens redogörelse för utvecklingen


Utskottsberedning: ----1990/91:UU24 1991/92:UU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ub190 av Claes Roxbergh och Eva Goës (mp)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub190 av Claes Roxbergh och Eva Goe s mp med anledning av prop. 1990/91:172 Godkännande av avtal mellan Sverige och den Europeiska ekonomiska gemenskapen avseende ERASMUS-programmet Miljöpartiet de gröna anser det mycket viktigt att kontakterna mellan människor, i olika länder och från


Utskottsberedning: -1990/91:UbU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:N115 av Lars Norberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1990/91:N115 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:177 Sammanslagning av bankinspektionen och försäkringsinspektionen, m.m. Bakgrund Proposition 1990/91:177 har intimt samband med proposition 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m. Denna proposition grundar sig på kreditmarknadskommitténs


Utskottsberedning: ---1990/91:NU44
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:N111 av Lars Norberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1990/91:N111 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m. Bakgrund Propositionens syfte är dels att i viss utsträckning avreglera bankverksamhet och försäkringsverksamhet, dels att harmoniera den svenska lagstiftningen med motsvarande EG-lagstiftning.


Utskottsberedning: ---1990/91:NU41
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation