Dokument & lagar (33 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1858 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 19 juni Fråga 2005/06:1858 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Pär Nuder s Bärbranschens villkor Den 25 jan ställde jag en fråga om bärbranschen till finansministern: I bärbranschen finns många olika aktörer med olika verksamheter. Till mer än 80 är det utländska bärplockare som levererar bär till bäruppköparna.

Inlämnad: 2006-06-19 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1835 av Fridolin, Gustav (mp)

den 15 juni Fråga 2005/06:1835 av Gustav Fridolin mp till finansminister Pär Nuder s Uppbörd av medlemsavgift till religiöst samfund Sedan kyrkan skildes från staten har Miljöpartiet vid ett flertal tillfällen ifrågasatt varför staten fortfarande ska administrera och begära in medlemsavgifterna till vissa religiösa

Inlämnad: 2006-06-15 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2005/06:312 av Fridolin, Gustav (mp)

den 17 mars Interpellation 2005/06:312 av Gustav Fridolin mp till utrikesminister Laila Freivalds s HBT-personer i Polen I Sverige går utvecklingen för homosexuella, bisexuella och transpersoner åt rätt håll. Vi har riksdagens majoritet för en könsneutral äktenskapslagstiftning, lesbiska par har rätt till assisterad

Inlämnad: 2006-03-17 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: HBT-personer i Polen

Skriftlig fråga 2005/06:1151 av Fridolin, Gustav (mp)

den 8 mars Fråga 2005/06:1151 av Gustav Fridolin mp till finansminister Pär Nuder s Remittering av Katastrofkommissionens slutsatser Det viktigaste som det svenska samhället kan göra för minnet av alla dem som på olika sätt berördes av tsunamikatastrofen julhelgen 2004 är att lära av de brister som fanns i den

Inlämnad: 2006-03-08 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:800 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 17 januari Fråga 2005/06:800 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Pär Nuder s Bärbranschens villkor I bärbranschen finns många olika aktörer med olika verksamheter. Till mer än 80 är det utländska bärplockare som levererar bär till bäruppköparna. Efter den så kallade BEGAB-domen har skatteverket tillämpat

Inlämnad: 2006-01-17 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1148 av Fridolin, Gustav (mp)

den 4 mars Fråga 2004/05:1148 av Gustav Fridolin mp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om åtgärder mot mediekoncentration i Sverige SVT:s reklamkampanj Fri television tar upp vikten av fria medier och visar bland annat Italiens styrda television som ett skrämmande exempel. Jämfört med situationen i

Inlämnad: 2005-03-04 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1081 av Fridolin, Gustav (mp)

den 28 februari Fråga 2004/05:1081 av Gustav Fridolin mp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om remissbehandling av översyn av icke-kommersiella etermedier I juni 2003 lämnade regeringen ett uppdrag att göra en samlad analys av framtidsförutsättningarna för icke-kommersiell radio och tv. Analysens slutsatser

Inlämnad: 2005-02-28 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:577 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 10 december Fråga 2004/05:577 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Pär Nuder om Sveriges inställning till fusionsforskning Jag har tidigare ställt en fråga om ITER enligt följande: Enligt pressuppgifter efter ministerrådet den 27 november överväger EU att driva fusionsprojektet ITER i egen regi, utan stöd

Inlämnad: 2004-12-10 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:514 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 3 december Fråga 2004/05:514 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Pär Nuder om miljarder till fusionsforskning Enligt pressuppgifter efter ministerrådet den 27 november överväger EU att driva fusionsprojektet ITER i egen regi, utan stöd av Japan och USA men tillsammans med Ryssland och Kina. Eftersom den

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:68 av Fridolin, Gustav (mp)

den 30 september Fråga 2004/05:68 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Carin Jämtin om skuldavskrivning Storbritannien har, som första G7-land, meddelat att man tänker avskriva sin andel av de skulder som världens fattigaste länder har till Världsbanken. Reformen är stor för britterna och innebär att 100 miljoner

Inlämnad: 2004-09-30 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:44 av Fridolin, Gustav (mp)

den 23 september Fråga 2004/05:44 av Gustav Fridolin mp till näringsminister Leif Pagrotsky om statliga företag och etiska policyer Enligt en artikel i Dagens Miljö är det endast 24 av de 52 statliga bolagen som har någon etikpolicy. Regeringen har uppmärksammat detta och i skrivelse 2003/04:120 2004 års redogörelse

Inlämnad: 2004-09-23 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1079 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 16 april Fråga 2003/04:1079 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Leif Pagrotsky om WTO och Kyoto I betänkandet NU12 skriver utskottsmajoriteten följande: I en rapport från Kommerskollegium om klimat och handel Climate and Trade Rules harmony or conflictfrån januari 2004 argumenteras för att en samexistens

Inlämnad: 2004-04-16 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1009 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 30 mars Fråga 2003/04:1009 av Ingegerd Saarinen mp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om elrådgivning för företagare I dag har privatpersoner möjlighet att vända sig till Konsumenternas elrådgivningsbyrå vid klagomål gentemot sitt nätföretag. Små företag har inga sådana möjligheter till exempel då för

Inlämnad: 2004-03-30 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1008 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 30 mars Fråga 2003/04:1008 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Lena Sommestad om miljöprövning av fossilgasutbyggnad Under den senaste tiden har Scanraff tillkännagivit planer på att importera fossilgas i båt, och enligt pressen planerar Stockholm att ersätta sin stadsgas med fossilgas importerad med båt.

Inlämnad: 2004-03-30 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:870 av Fridolin, Gustav (mp)

den 9 mars Fråga 2003/04:870 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Carin Jämtin om situationen för HBT-personer i Uganda Uganda besöktes av statssekreterare Annika Söder i mitten av februari 2004. Syftet med besöket var bland annat att diskutera möjligheterna att för de kommande åren utöka utvecklingssamarbetet med

Inlämnad: 2004-03-09 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:831 av Fridolin, Gustav (mp)

den 1 mars Fråga 2003/04:831 av Gustav Fridolin mp till utrikesminister Laila Freivalds om situationen för HBT-personer i Kenya Statssekreterare Annika Söder har den 1418 februari 2004 besökt bland annat Kenya för att diskutera möjligheterna att utöka utvecklingssamarbetet med landet under de kommande åren. I ett pressmeddelande

Inlämnad: 2004-03-01 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:823 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 27 februari Fråga 2003/04:823 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Leif Pagrotsky om standardiserad dubbelriktad kommunikation Fem miljoner nya elmätare för tätare mätningsintervall ska installeras under de närmaste åren. Om kommunikationen är dubbelriktad och följer en enhetlig standard kan mätarna skapa

Inlämnad: 2004-02-27 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:264 av Eriksson, Peter (mp)

den 30 januari Interpellation 2003/04:264 av Peter Eriksson mp till näringsminister Leif Pagrotsky om Vattenfall AB I juni förra året beslöt kammaren efter behandling i konstitutionsutskottet att pricka förre näringsministern Björn Rosengren för bristande styrning av Vattenfall. Bakgrunden var bland annat att Vattenfall

Inlämnad: 2004-01-30 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vattenfall AB

Skriftlig fråga 2003/04:629 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 27 januari Fråga 2003/04:629 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Ulrica Messing om avverkningen av Sörfligget I Valvträsk i Råneå älvdal har byborna nu i över två års tid kämpat för att få behålla 35 hektar skog på berget Sörfligget som är byns sociala nyckelbiotop och ett kärnområde för ekoturismen i området.

Inlämnad: 2004-01-27 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:589 av Fridolin, Gustav (mp)

den 21 januari Fråga 2003/04:589 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Pär Nuder om programmet på Stockholm International Forum Den israeliska ambassadören i Sverige, Zvi Mazel, saboterade den 16 januari ett konstverk på Historiska museet. Mazels tilltag har av regeringen bedömts som oacceptabeltvilket måste bedömas

Inlämnad: 2004-01-22 Besvarare: Pär Nuder (S)

Paginering