Dokument & lagar (35 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1945 av Fridolin, Gustav (mp)

den 25 juli Fråga 2005/06:1945 av Gustav Fridolin mp till justitieminister Thomas Bodström s Efterhandsinformation vid användande av hemliga tvångsmedel Regeringens förslag om införande av hemlig rumsavlyssning har kritiserats av bland annat Lagrådet som anfört att avsaknaden av information om att avlyssning skett

Inlämnad: 2006-07-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1902 av Fridolin, Gustav (mp)

den 30 juni Fråga 2005/06:1902 av Gustav Fridolin mp till justitieminister Thomas Bodström s JK:s rapport Felaktigt dömda Justitiekanslern presenterade nyligen rapporten Felaktigt dömda Där konstateras att antalet resningsärenden rörande grova brott som leder till att den dömde helt frikänns har ökat mycket kraftigt

Inlämnad: 2006-06-30 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1858 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 19 juni Fråga 2005/06:1858 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Pär Nuder s Bärbranschens villkor Den 25 jan ställde jag en fråga om bärbranschen till finansministern: I bärbranschen finns många olika aktörer med olika verksamheter. Till mer än 80 är det utländska bärplockare som levererar bär till bäruppköparna.

Inlämnad: 2006-06-19 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1835 av Fridolin, Gustav (mp)

den 15 juni Fråga 2005/06:1835 av Gustav Fridolin mp till finansminister Pär Nuder s Uppbörd av medlemsavgift till religiöst samfund Sedan kyrkan skildes från staten har Miljöpartiet vid ett flertal tillfällen ifrågasatt varför staten fortfarande ska administrera och begära in medlemsavgifterna till vissa religiösa

Inlämnad: 2006-06-15 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2005/06:312 av Fridolin, Gustav (mp)

den 17 mars Interpellation 2005/06:312 av Gustav Fridolin mp till utrikesminister Laila Freivalds s HBT-personer i Polen I Sverige går utvecklingen för homosexuella, bisexuella och transpersoner åt rätt håll. Vi har riksdagens majoritet för en könsneutral äktenskapslagstiftning, lesbiska par har rätt till assisterad

Inlämnad: 2006-03-17 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: HBT-personer i Polen

Skriftlig fråga 2005/06:1151 av Fridolin, Gustav (mp)

den 8 mars Fråga 2005/06:1151 av Gustav Fridolin mp till finansminister Pär Nuder s Remittering av Katastrofkommissionens slutsatser Det viktigaste som det svenska samhället kan göra för minnet av alla dem som på olika sätt berördes av tsunamikatastrofen julhelgen 2004 är att lära av de brister som fanns i den

Inlämnad: 2006-03-08 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:800 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 17 januari Fråga 2005/06:800 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Pär Nuder s Bärbranschens villkor I bärbranschen finns många olika aktörer med olika verksamheter. Till mer än 80 är det utländska bärplockare som levererar bär till bäruppköparna. Efter den så kallade BEGAB-domen har skatteverket tillämpat

Inlämnad: 2006-01-17 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:657 av Fridolin, Gustav (mp)

den 16 december Fråga 2005/06:657 av Gustav Fridolin mp till vice statsminister Bosse Ringholm s Tilläggsdirektiv till Tryck- och yttrandefrihetsberedningen Företrädare för regeringen har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat problemet med att den grundlagsskyddade meddelarfriheten har kommit att begränsas genom

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:655 av Fridolin, Gustav (mp)

den 16 december Fråga 2005/06:655 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Jens Orback s Hets på grund av sexuell läggning Sedan Högsta domstolen valt att fria pastor Åke Green från hets mot folkgrupp efter att han i en predikan hetsat mot homosexuella har många oroat sig för att även andra grupper som hetsar kommer

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:654 av Fridolin, Gustav (mp)

den 16 december Fråga 2005/06:654 av Gustav Fridolin mp till justitieminister Thomas Bodström s Ändring av 23 polislagen I en framställan enligt 4 lagen med instruktion för riksdagens ombudsmän den 20 december 2004 har dåvarande ställföreträdande Justitieombudsmannen Jan Pennlöv hemställt till regeringen att ta

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:439 av Fridolin, Gustav (mp)

den 23 november Fråga 2005/06:439 av Gustav Fridolin mp till justitieminister Thomas Bodström s Redovisning av hatbrott mot HBT-personer OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter ODIHR har publicerat en rapport om förekomsten av hatbrott i medlemsländerna Combating Hate Crimes in the

Inlämnad: 2005-11-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:196 av Fridolin, Gustav (mp)

den 21 oktober Fråga 2005/06:196 av Gustav Fridolin mp till justitieminister Thomas Bodström s Upprättelse för personer som blir utsatta i polisjakt Polisen har statens våldsmonopol. Polisen har det för att kunna beivra brott och söka efter brottsmisstänkta. I vissa situationer riskerar sådant sökande gå våldsamt

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:156 av Fridolin, Gustav (mp)

den 14 oktober Fråga 2005/06:156 av Gustav Fridolin mp till justitieminister Thomas Bodström s Xenofobi inom poliskåren Under de senaste veckorna har flera medier och forskare bedrivit ett kompetent och viktigt antirasistiskt arbete. Bland annat har fördomar mot personer med utländsk bakgrund inom Försvarsmakten

Inlämnad: 2005-10-17 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1234 av Fridolin, Gustav (mp)

den 16 mars Fråga 2004/05:1234 av Gustav Fridolin mp till justitieminister Thomas Bodström om lämpligheten att vara domare i vissa mål I flera medier uppmärksammas nu att den domare som dömdes enligt sexköpslagen för att ha utnyttjat en prostituerad efter dom har dömt i mål som relaterar till den brottslighet han själv

Inlämnad: 2005-03-16 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:714 av Fridolin, Gustav (mp)

den 13 januari Fråga 2004/05:714 av Gustav Fridolin mp till justitieminister Thomas Bodström om rådets behandling av direktivet om datorrelaterade uppfinningar I Miljöpartiets motion 20041005 till riksdagen 2004/05:mp854 Rixlex 2005/05:Fi261 föreslås under punkt fyra att riksdagen tillkännager för regeringen som sin

Inlämnad: 2005-01-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:577 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 10 december Fråga 2004/05:577 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Pär Nuder om Sveriges inställning till fusionsforskning Jag har tidigare ställt en fråga om ITER enligt följande: Enligt pressuppgifter efter ministerrådet den 27 november överväger EU att driva fusionsprojektet ITER i egen regi, utan stöd

Inlämnad: 2004-12-10 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:514 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 3 december Fråga 2004/05:514 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Pär Nuder om miljarder till fusionsforskning Enligt pressuppgifter efter ministerrådet den 27 november överväger EU att driva fusionsprojektet ITER i egen regi, utan stöd av Japan och USA men tillsammans med Ryssland och Kina. Eftersom den

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:68 av Fridolin, Gustav (mp)

den 30 september Fråga 2004/05:68 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Carin Jämtin om skuldavskrivning Storbritannien har, som första G7-land, meddelat att man tänker avskriva sin andel av de skulder som världens fattigaste länder har till Världsbanken. Reformen är stor för britterna och innebär att 100 miljoner

Inlämnad: 2004-09-30 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1250 av Fridolin, Gustav (mp)

den 25 maj Fråga 2003/04:1250 av Gustav Fridolin mp till justitieminister Thomas Bodström om Säpos samarbete med andra länders säkerhetstjänster Den 17 maj avslöjades att Säkerhetspolisen vid utvisandet av två egyptiska medborgare samarbetade med utländsk säkerhetstjänstpersonal. Enligt uppgift i samhällsprogrammet

Inlämnad: 2004-05-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:903 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 12 mars Fråga 2003/04:903 av Ingegerd Saarinen mp till justitieminister Thomas Bodström om våldtagna kvinnors situation i rättssystemet I en undersökning som nyligen publicerats har det framkommit att våldtagna kvinnor har ytterst små möjligheter att få rättvis behandling i rättssystemet i Sverige. Vad avser ministern att göra för att förbättra situationen för våldtagna kvinnor

Inlämnad: 2004-03-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Paginering