Dokument & lagar (27 träffar)

Interpellation 2007/08:324 av Lindholm, Jan (mp)

den 21 januari Interpellation 2007/08:324 Användandet av fyrverkeripjäser av Jan Lindholm mp till försvarsminister Sten Tolgfors m Årets nyårsfirande visar att det behövs en kraftfull reglering av användandet av pyroteknik för nöjesändamål. Varje år kommer ett antal människor till skada och egendomsskadorna som

Inlämnad: 2008-01-21 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Användandet av fyrverkeripjäser

Skriftlig fråga 2002/03:895 av Larsson, Ewa (mp)

den 8 maj Fråga 2002/03:895 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om ansvar i public service De tre programbolagen Utbildningsradion, UR, Sveriges Television, SVT, och Sveriges Radio, SR, bildar tillsammans det vi brukar kalla public service eller på svenska allmänhetens radio och TV. De har varsin

Inlämnad: 2003-05-08 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1602 av Larsson, Ewa (mp)

den 5 september Fråga 2001/02:1602 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om reklamavbrott i TV-program Sedan april i år är det tillåtet att avbryta TV-program för reklaminslag. Miljöpartiet yrkade på avslag, vi vill inte ha avbrott för reklam. Föreslagna ändringar var dessutom extremt otydliga och ger

Inlämnad: 2002-09-05 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:705 av Larsson, Ewa (mp)

den 11 februari Fråga 2001/02:705 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om bevarande av spannmålsmagasin Det finns tre spannmålsmagasin kvar i Sverige, s.k. lagerhus. Ett ligger i Vara, det andra i Hallsberg och ett i Eslöv. Samtliga är uppförda under perioden 19171919. Totalt uppfördes under perioden

Inlämnad: 2002-02-11 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1355 av Larsson, Ewa (mp)

den 17 juni Fråga 2001/02:1355 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om PBL och estetiskt tilltalande byggnadsmiljö Under förra mandatperioden utreddes, debatterades och togs beslut om en ny kulturpolitik. När det gäller arkitektur och formgivning skulle ett handlingsprogram utarbetas där statens insatser

Inlämnad: 2002-06-17 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1477 av Larsson, Ewa (mp)

den 5 augusti Fråga 2001/02:1477 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om stölder av medeltida kyrkoskatter Under sommaren 2002 har rapporterats om att svenska antikviteter nu köps upp i stora mängder och förs ut ur landet. Sverige äger även en ur europeisk synpunkt unik skatt av medeltida antikviteter:

Inlämnad: 2002-08-05 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:184 av Larsson, Ewa (mp)

den 9 november Fråga 2001/02:184 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om pornografiska filmkanaler Efter den omskande våldspornografiska filmen Shocking Truth som sänts i filmkanal på TV och sedan också i riksdagen, lovade Marita Ulvskog i debatt i riksdagen att se över om skärpt lagstiftning behövdes

Inlämnad: 2001-11-09 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2000/01:255 av Larsson, Ewa (mp)

den 20 november Fråga 2000/01:255 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om Skeppsholmen Tidigare kulturministrar har ansett att Skeppsholmen ska vara en kulturholme. En kulturholme där både publika och praktiska konstnärliga verksamheter ryms. Och så är det än i dag. De olika verksamheterna på Skeppsholmen

Inlämnad: 2000-11-20 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2000/01:243 av Larsson, Ewa (mp)

den 16 november Fråga 2000/01:243 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om Moderna museets inköpspolicy Enligt uppgift från Moderna museets informationsavdelning ska de köpa in Bjarne Melgaards videoinstallation All gym Queens deserve to die nu när den rättsliga förundersökningen har lagts ned. Videon

Inlämnad: 2000-11-16 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1404 av Larsson, Ewa (mp)

den 14 juni Fråga 2000/01:1404 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om valbevakningen i medierna De flesta länder har någon form av skriftliga föreskrifter på hur medierna ska sköta valbevakning. I många fall är det noggranna regleringar. I Sverige finns ingenting skrivet eller reglerat om valbevakning.

Inlämnad: 2001-06-14 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2000/01:868 av Larsson, Ewa (mp)

den 12 mars Fråga 2000/01:868 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om kvinnliga filmskapares villkor För några år sedan beslutade riksdagen om en ny svensk filmpolitik. Då fastställdes att en av de samlade insatser som skulle göras var att förbättra de kvinnliga filmskaparnas villkor. Hur har det gått,

Inlämnad: 2001-03-12 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:484 av Larsson, Ewa (mp)

den 28 januari Fråga 1999/2000:484 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om kulturens betydelse för regional tillväxt Den 25-26 januari träffades Nordiska rådets mittgrupp i Helsingfors för att diskutera den alltmer accelererande centraliseringen och urbaniseringen i Norden. Föredragshållare från samtliga

Inlämnad: 2000-01-28 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:662 av Larsson, Ewa (mp)

den 8 mars Fråga 1999/2000:662 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om skydd av industriminne Järnvägen VäxjöVästervik är Nordens längsta smalspår och enligt Riksantikvarieämbetet ett av Sveriges tio främsta industriminnen. Sträckan VästervikHultsfred är byggnadsminnesförklarad. Länsstyrelsen i Kronoberg

Inlämnad: 2000-03-08 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:686 av Larsson, Ewa (mp)

den 10 mars Fråga 1999/2000:686 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om public service televisionens integritet Eurovision Song Contest hålls den 13 maj i Stockholm arrangerat av Sveriges Television. Inför tävlingen har en speciell webbsajt satts upp av Sveriges Television och tidningen Aftonbladet.

Inlämnad: 2000-03-10 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:429 av Larsson, Ewa (mp)

den 11 januari Fråga 1999/2000:429 av Ewa Larsson mp till justitieminister Laila Freivalds om kopiering av kretskort Just nu pågår ett intensivt arbete på Regeringskansliet med att ta fram en proposition med förslag som ska minska den alltmer omfattande privatkopieringen av kretskort till olika TV-kanaler och programutbud.

Inlämnad: 2000-01-12 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1018 av Larsson, Ewa (mp)

den 24 maj Fråga 1999/2000:1018 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om samisk självförvaltning av kulturarvet i Sverige Merparten av det samiska kulturarvet i form av föremål och samlingar finns i dag i museer och institutioner utanför det samiska kärnområdet. Samiska institutioner, organisationer,

Inlämnad: 2000-05-25 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:514 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1998/99:514 av Ewa Larsson mp till kulturministern om kultursponsring den 29 mars Inom kort avgör Regeringsrätten tvisten mellan Riksskatteverket och Pharmacia Upjohn om företagets sponsring till Stockholmsoperan. En prejudicerande dom mot Pharmacia Upjohn kommer att få konsekvenser för hela kulturlivet i Sverige,

Inlämnad: 1999-03-29 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:432 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1998/99:432 av Ewa Larsson mp till kulturministern om internationell kursgård för kvinnor i Ulvsunda den 8 mars I dag anses det som en självklarhet att genusaspekter skall lyftas fram inom alla områden. Men vägen dit är lång. Vi behöver många olika centrum där kunskap kan samlas och utbytas. Två gånger har t.ex.

Inlämnad: 1999-03-08 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:57 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1998/99:57 av Ewa Larsson mp till kulturministern om barnreklam den 10 november För några dagar sedan redovisade Dagens eko vissa resultat från en granskning av KK-stiftelsens verksamhet. Bl.a. framkom det att KK-stiftelsen utan att följa gällande upphandlingsregler anlitat ett konsultföretag för ett mycket omfattande

Inlämnad: 1998-11-10 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:10 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1998/99:10 av Ewa Larsson mp till statsrådet Pierre Schori om abortmotståndares lobbyverksamhet med EU:s biståndsmedel den 13 oktober Det finns starka misstankar om att EU-stöd avsett för humant arbete i utvecklingsländer också används till propaganda mot abort och familjeplanering. Vid seminarium anordnat av

Inlämnad: 1998-10-13 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Paginering