Dokument & lagar (15 träffar)

Interpellation 2007/08:324 av Lindholm, Jan (mp)

den 21 januari Interpellation 2007/08:324 Användandet av fyrverkeripjäser av Jan Lindholm mp till försvarsminister Sten Tolgfors m Årets nyårsfirande visar att det behövs en kraftfull reglering av användandet av pyroteknik för nöjesändamål. Varje år kommer ett antal människor till skada och egendomsskadorna som

Inlämnad: 2008-01-21 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Användandet av fyrverkeripjäser

Skriftlig fråga 1997/98:776 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:776 av Eva Goës mp till socialministern om socialtjänstlagen och för ungdomar Jag har av en bekant fått höra att hon inte är berättigad till ekonomiskt bistånd under sommaren för att hon tillhör gruppen 20- till 24-åringar som ska arbeta i stället för att uppbära ekonomiskt bistånd. Min bekant studerar

Inlämnad: 1998-05-20 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:910 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:910 av Eva Goës mp till jordbruksministern om beskattning av naturläkemedel Läkemedelsverket har klassat Verum Hälsofil som naturläkemedel. Det är ett unikt beslut och det första livsmedlet i Sverige som fått detta godkännande. Den har positiva hälsoeffekter för magen. Risken för funktionsstörningar minskar

Inlämnad: 1998-07-06 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:646 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:646 av Eva Goës mp till statsrådet Pierre Schori om svenskt bistånd till Östtimor Sida har nyligen gett bistånd på 6 miljoner kronor till Unicef för att finansiera mödravård i Östtimor. Detta är i och för sig lovvärt och välbehövligt. Problemet är bara att mödravården skall ske på indonesiska sjukhus.

Inlämnad: 1998-04-14 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:583 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:583 av Eva Goës mp till socialministern om Tjernobyl Allt tyder på att det kommer att ta ytterligare 90 år innan cesiummängderna i de västerbottniska även andra läns älgarna kommit ned i värden som gällde före Tjernobyl. Undersökningar utförda av forskarna Per Nelin och Tomas Palo i Umeå, har visat att

Inlämnad: 1998-03-19 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:364 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:364 av Eva Goës mp till socialministern om amalgam Riksdagen beslutade 1994 att amalgam skulle ha avvecklats till 1997. Trots det har användningen av amalgam ökat i Sverige från 1 000 kg till 1 200 kg det senaste året. Stick i stäv med vad folkhälsan kräver. Detta hävdar man beror på den ekonomiska situationen.

Inlämnad: 1998-01-26 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:331 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:331 av Eva Goës mp till statsrådet Pierre Schori om återtagandeavtal med Förbundsrepubliken Jugoslavien Sverige har varit på väg att skriva ett s.k. återtagandeavtal med Förbundsrepubliken Jugoslavien sedan 1994. Avtalet innebär att Sverige försäkrar sig om att människor från Förbundsrepubliken Jugoslavien,

Inlämnad: 1998-01-20 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:338 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:338 av Eva Goës mp till statsrådet Pierre Schori om tillämpning av återtagandeavtalet Under 1991-1993 sökte många asyl i Sverige. Flertalet av dem har avvisats, fått uppehållstillstånd eller sökt sig till tredje land. Fortfarande finns 1 500 asylsökande från Förbundsrepubliken Jugoslavien här som vistats

Inlämnad: 1998-01-22 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:199 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:199 av Eva Goës mp till miljöministern om sjukdomsfrekvens och radioaktivt nedfall Västernorrlänningar har näst flest diabetiker i Sverige, ligger högt upp när det gäller sjukdomar som tumörer, hjärt- och kärlsjukdomar, i cirkulations-matsmältnings- och rörelseorganen och på huden. Dessutom har många barn

Inlämnad: 1997-11-28 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:100 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:100 av Eva Goës mp till statsministern om Epupadammen i Namibia Himbafolkets representant Motjinduika Mutambo, ordförande i kommittén mot utbyggnad av Epupadammen, är i Sverige för att protestera mot projektering av en damm i floden Kuneni. Sveriges regering stöder ekonomiskt projektet, vilket upprör himbafolket.

Inlämnad: 1997-10-31 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:295 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:295 av Eva Goës mp till statsrådet Pierre Schori om biståndet till Zambia Både Sverige och Världsbanken sviker, anser oppositionen i Zambia, genom att fortsätta och stödja Zambias president Chiluba ekonomiskt. Chilubas demokratiska principer har starkt ifrågasatts efter att han genomdrivit en lag för att

Inlämnad: 1998-01-07 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:294 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:294 av Eva Goës mp till utrikesministern om Zambia och demokratin Zambias president Chiluba försöker göra sig kvitt oppositionen på ett brutalt sätt, vilket fängslandet av Kenneth Kaunda på juldagen är ett bevis för. Redan den 30 juli vådasköts Kaundas livvakt. Den 23 augusti utsattes människorättsadvokaten,

Inlämnad: 1998-01-07 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:957 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:957 av Eva Goës mp till socialministern om funktionshindrades lagliga rätt den 27 juli Kommuner trotsar domstolarna. Funktionshindrade får inte sin av domstolarna tilldömda omsorgshjälp. Detta har pågått i tio år. När omsorgslagen togs 1967, var det en fantastisk framgång för våra utvecklingsstörda och

Inlämnad: 1998-07-27 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1013 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:1013 av Eva Goës mp till försvarsministern om datorfel i vapensystem den 13 augusti Försvarsmakten säger att den skall hinna se över vapensystemen till hösten 1999 inför millennieskiftet. Det allvarliga är emellertid att systemen kan fallera redan vid övergången 1998-1999, dvs. redan denna höst. När man

Inlämnad: 1998-08-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:676 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:676 av Eva Goës mp till socialministern om lobotomi Riksdagen avslog den 22 april ersättning till dem som blivit lobotomerade under 1940-1970. Norge däremot ersätter lobotomerade med 100 000 kr. Sveriges regering och riksdag anser tydligen att alla de lidande inte bör kompenseras åtminstone symboliskt

Inlämnad: 1998-04-24 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)