Dokument & lagar (8 träffar)

Interpellation 2007/08:324 av Lindholm, Jan (mp)

den 21 januari Interpellation 2007/08:324 Användandet av fyrverkeripjäser av Jan Lindholm mp till försvarsminister Sten Tolgfors m Årets nyårsfirande visar att det behövs en kraftfull reglering av användandet av pyroteknik för nöjesändamål. Varje år kommer ett antal människor till skada och egendomsskadorna som

Inlämnad: 2008-01-21 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Användandet av fyrverkeripjäser

Interpellation 2004/05:510 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 11 april Interpellation 2004/05:510 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Barbro Holmberg om palestinska identitetshandlingar Den svenska regeringen beslutade under våren 2001 om att bevilja palestinier från Västbanken och Gaza uppehållstillstånd. Dessa palestinier uppmanades av Migrationsverket att styrka sina

Inlämnad: 2005-04-11 Besvarare: Jens Orback (S)

Interpellation 2003/04:233 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 20 januari Interpellation 2003/04:233 av Yvonne Ruwaida mp till statsminister Göran Persson om Stockholm Internationel Forum om att förebygga folkmord I diskussionen kring Dror Feilers och Camilla Sköld Feilers installation på Historiska museet hävdar företrädare för den israeliska regeringen att det finns ett

Inlämnad: 2004-01-20 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:400 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 17 december Fråga 1999/2000:400 av Yvonne Ruwaida mp till statsminister Göran Persson om försvarsutgifter I ordförandelandet Finlands slutsatser från EU-toppmötet i Helsingfors finns det skrivet: Beslutsamheten att genomföra Petersberguppdragen kommer att nödvändiggöra att medlemsstaterna förbättrar nationella

Inlämnad: 1999-12-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:279 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:279 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Pierre Schori om visum den 25 januari Varje åtgärd inom viseringspolitiken medför konsekvenser inom en rad områden. Restriktivitet vid meddelande av visering för att minska invandringstrycket innebär också att släktkontakter och kommersiella förbindelser försvåras.

Inlämnad: 1999-01-25 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:473 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:473 av Yvonne Ruwaida mp till justitieministern om uppehållstillstånd för misshandlade kvinnor vid skilsmässa den 19 mars I dag misshandlas, förnedras och våldtas hundratals utländska kvinnor av sina män. För att de skall få stanna i Sverige måste plågan, dvs äktenskapet, pågå i mer än två år, annars

Inlämnad: 1999-03-19 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:850 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:850 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Pierre Schori om överläggningar i Somalia Under de senaste månaderna hörs rapporter om att representanter för Invandrarverket och Utrikesdepartementet har varit i Somalia för överläggningar med de s.k. krigsherrarna för att övertyga dessa att ta emot de somalier

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:701 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:701 av Yvonne Ruwaida mp till kulturministern om upphovsrätten EU-kommissionen har lagt fram sitt Copyright Directive som, om det blir verklighet, kan innebära att mycket av den information som i dag är fritt tillgänglig via nätet, kommer att prissättas. I ett demokratiskt informationssamhälle så behövs

Inlämnad: 1998-05-04 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)