Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 2010/11:655 av Ceballos, Bodil (MP)

den 17 augusti Fråga 2010/11:655 Situationen för den fasta telefonin på svensk landsbygd av Bodil Ceballos MP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M De senaste månaderna har många landsbygdsbor, även jag, fått besked av Telia att den fasta telefonin kommer att upphöra i våra områden där de mobila näten ibland

Inlämnad: 2011-08-17 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Skriftlig fråga 2010/11:607 av Ericson, Gunvor G (MP)

den 21 juni Fråga 2010/11:607 Våldsutsatta kvinnor med tidsbegränsat uppehållstillstånd av Gunvor G Ericson MP till statsrådet Tobias Billström M Under lång tid har vi fått vittnesmål om den alldeles särskilda utsatthet som drabbar våldsutsatta kvinnor med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Om kvinnan lämnar mannen

Inlämnad: 2011-06-21 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2010/11:562 av Fridolin, Gustav (MP)

den 27 maj Fråga 2010/11:562 Oljeutvinning på Gotland av Gustav Fridolin MP till närings- och energiminister Maud Olofsson C Ett oljeföretag har fått tillstånd enligt minerallagen att undersöka förutsättningarna för oljeutvinning på norra Gotland. I bygden har olja tidigare utvunnits, och med de stigande oljepriserna

Inlämnad: 2011-05-27 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2010/11:391 av Romson, Åsa (MP)

den 16 maj Interpellation 2010/11:391 Klimatpolitiken och den mellansvenska fossilgasledningen av Åsa Romson MP till närings- och energiminister Maud Olofsson C Den 17 mars 2011 fattade regeringen beslutet om att ge tillstånd för första etappen av den så kallade mellansvenska gasledningen. Ledningen är avsedd att

Inlämnad: 2011-05-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2010/11:305 av Romson, Åsa (MP)

den 4 april Interpellation 2010/11:305 Elcertifikat till vattenkraft utan moderna miljötillstånd av Åsa Romson MP till närings- och energiminister Maud Olofsson C För det marina livet i våra sjöar och vattendrag kan vattenkraftverk orsaka stora skador. Vandrande fisk som lax och ål är beroende av fiskvägar förbi

Inlämnad: 2011-04-04 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Elcertifikat till vattenkraft utan moderna miljötillstånd

Interpellation 2010/11:304 av Romson, Åsa (MP)

den 4 april Interpellation 2010/11:304 Världens bästa mat av Åsa Romson MP till närings- och energiminister Maud Olofsson C För Miljöpartiet är maten vi äter viktig. Maten är en del av välfärden, och maten vi äter ska hålla hög klass. Ansvaret på konsumenterna är stort. Det är upp till konsumenten att vid inköp

Inlämnad: 2011-04-04 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Världens bästa mat

Skriftlig fråga 2010/11:377 av Fridolin, Gustav (MP)

den 15 mars Fråga 2010/11:377 Egen el av Gustav Fridolin MP till närings- och energiminister Maud Olofsson C Flera norrländska nätbolag har nu öppnat för en fungerande produktion av så kallad egen el. Det har man gjort genom att införa verklig nettoavräkning, där eventuellt överskott av el från små elproducenter

Inlämnad: 2011-03-15 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2010/11:241 av Nordin, Lise (MP)

den 2 mars Interpellation 2010/11:241 Uranbrytning i Sverige av Lise Nordin MP till närings- och energiminister Maud Olofsson C De senaste åren har flera företrädare för regeringspartierna gjort uttalanden om eventuell uranbrytning i Sverige. Uttalandena har gett mycket olika bilder av vad som är regeringens ståndpunkt

Inlämnad: 2011-03-02 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Uranbrytning i Sverige

Skriftlig fråga 2010/11:340 av Leander, Helena (MP)

den 2 mars Fråga 2010/11:340 Modernare regler för fastställelse av könstillhörighet av Helena Leander MP till socialminister Göran Hägglund KD Transsexuella som vill genomgå behandling och få sin juridiska könstillhörighet att överensstämma med den självupplevda möter i dag en rad krav: personen ska vara ogift,

Inlämnad: 2011-03-02 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2010/11:338 av Ericson, Gunvor G (MP)

den 28 februari Fråga 2010/11:338 Socialförsäkringsförmåner under graviditet av Gunvor G Ericson MP till statsrådet Ulf Kristersson M Det är problem för egna företagare som är gravida att få havandeskapspenning. Den 28 februari 2011 skriver Dagens Nyheter om en kvinna som är egenföretagare men nekades havandeskapspenning

Inlämnad: 2011-02-28 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2010/11:328 av Fridolin, Gustav (MP)

den 22 februari Fråga 2010/11:328 Översyn av minerallagen av Gustav Fridolin MP till närings- och energiminister Maud Olofsson C I en artikel i Fria Tidningen den 12 februari säger representanter för Näringsdepartementet att regeringen avser att göra en mindre översyn av minerallagen. Det är mycket välkommet att

Inlämnad: 2011-02-22 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2010/11:212 av Ericson, Gunvor G (MP)

den 5 januari Fråga 2010/11:212 Åtgärder för att utjämna skillnader i hälsa av Gunvor G Ericson MP till statsrådet Maria Larsson KD FN:s världshälsoorganisation WHO presenterade hösten 2008 en rapport om hälsans bestämningsfaktorer, den så kallade Marmotkommissionen. I maj 2009 antog WHO en resolution om åtgärder

Inlämnad: 2011-01-05 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2010/11:210 av Fridolin, Gustav (MP)

den 27 december Fråga 2010/11:210 Förutsättningar för vindkraftsutbyggnad på Gotland av Gustav Fridolin MP till närings- och energiminister Maud Olofsson C Förutsättningarna är goda för utbyggnad av vindkraften på Gotland. Inte nog med att vindläget är extremt gott, vindkraften är dessutom brett accepterad och

Inlämnad: 2010-12-27 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2010/11:201 av Ericson, Gunvor G (MP)

den 21 december Fråga 2010/11:201 Åtgärder baserade på folkhälsopolitisk rapport av Gunvor G Ericson MP till statsrådet Maria Larsson KD Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Statens folkhälsoinstitut har regeringens

Inlämnad: 2010-12-21 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2010/11:93 av Fridolin, Gustav (MP)

den 25 november Interpellation 2010/11:93 Stopp för utvinning av fossila bränslen av Gustav Fridolin MP till miljöminister Andreas Carlgren C Oljebolaget Shell har av Bergsstaten fått möjlighet att prospektera efter fossilgas i bland annat Skåne. I flera kommuner har detta väckt stor oro. Kommunerna på Österlen

Inlämnad: 2010-11-25 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stopp för utvinning av fossila bränslen

Skriftlig fråga 2010/11:57 av Ericson, Gunvor G (MP)

den 11 november Fråga 2010/11:57 Utredning om värdmödraskap av Gunvor G Ericson MP till socialminister Göran Hägglund KD I dag finns det i Sverige både heterosexuella och homosexuella par som reser utomlands för att bli föräldrar genom värdmödraskap. Det händer även i Sverige att kvinnor ställer upp och hjälper

Inlämnad: 2010-11-11 Besvarare: Göran Hägglund (KD)