Dokument & lagar (14 träffar)

Interpellation 2017/18:333 av Jabar Amin (MP)

Interpellation 2017/18:333 Den turkiska militära aggressionen i norra Syrien av Jabar Amin MP till Utrikesminister Margot Wallström S Under de senaste åren har den turkiska staten med Recep Tayyip Erdoğ​an i spetsen inför hela världen gjort sig skyldig till upprepade folkrättsbrott. I september 2016 angrep den turkiska

Inlämnad: 2018-01-22 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:333 av Jabar Amin (MP) (pdf, 94 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den turkiska militära aggressionen i norra Syrien

Skriftlig fråga 2017/18:285 av Rasmus Ling (MP)

Fråga 2017/18:285 Autonoma vapensystem av Rasmus Ling MP till Försvarsminister Peter Hultqvist S Inom EU diskuteras ett gemensamt regelverk för militära drönare, vilket det finns behov av. Dessa har under 2000-talet ökat i antal, med stor kritik från människorättsorganisationer som följd. Utvecklingen av nya vapensystem

Inlämnad: 2017-11-16 Svarsdatum: 2017-12-01 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:285 av Rasmus Ling (MP) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2010/11:655 av Ceballos, Bodil (MP)

den 17 augusti Fråga 2010/11:655 Situationen för den fasta telefonin på svensk landsbygd av Bodil Ceballos MP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M De senaste månaderna har många landsbygdsbor, även jag, fått besked av Telia att den fasta telefonin kommer att upphöra i våra områden där de mobila näten ibland

Inlämnad: 2011-08-17 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Skriftlig fråga 2010/11:340 av Leander, Helena (MP)

den 2 mars Fråga 2010/11:340 Modernare regler för fastställelse av könstillhörighet av Helena Leander MP till socialminister Göran Hägglund KD Transsexuella som vill genomgå behandling och få sin juridiska könstillhörighet att överensstämma med den självupplevda möter i dag en rad krav: personen ska vara ogift,

Inlämnad: 2011-03-02 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2010/11:338 av Ericson, Gunvor G (MP)

den 28 februari Fråga 2010/11:338 Socialförsäkringsförmåner under graviditet av Gunvor G Ericson MP till statsrådet Ulf Kristersson M Det är problem för egna företagare som är gravida att få havandeskapspenning. Den 28 februari 2011 skriver Dagens Nyheter om en kvinna som är egenföretagare men nekades havandeskapspenning

Inlämnad: 2011-02-28 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2010/11:212 av Ericson, Gunvor G (MP)

den 5 januari Fråga 2010/11:212 Åtgärder för att utjämna skillnader i hälsa av Gunvor G Ericson MP till statsrådet Maria Larsson KD FN:s världshälsoorganisation WHO presenterade hösten 2008 en rapport om hälsans bestämningsfaktorer, den så kallade Marmotkommissionen. I maj 2009 antog WHO en resolution om åtgärder

Inlämnad: 2011-01-05 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2010/11:201 av Ericson, Gunvor G (MP)

den 21 december Fråga 2010/11:201 Åtgärder baserade på folkhälsopolitisk rapport av Gunvor G Ericson MP till statsrådet Maria Larsson KD Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Statens folkhälsoinstitut har regeringens

Inlämnad: 2010-12-21 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2010/11:57 av Ericson, Gunvor G (MP)

den 11 november Fråga 2010/11:57 Utredning om värdmödraskap av Gunvor G Ericson MP till socialminister Göran Hägglund KD I dag finns det i Sverige både heterosexuella och homosexuella par som reser utomlands för att bli föräldrar genom värdmödraskap. Det händer även i Sverige att kvinnor ställer upp och hjälper

Inlämnad: 2010-11-11 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:859 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 17 april Fråga 2008/09:859 Rätten till sjukvård av Gunvor G Ericson mp till socialminister Göran Hägglund kd Sverige har ett av Europas mest restriktiva regelverk när det gäller tillgång till vård för asylsökande och gömda flyktingar. Det gjorde de moderatledda regeringspartierna till lag i våras. Den lag som

Inlämnad: 2009-04-17 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:840 av Leander, Helena (mp)

den 9 april Fråga 2008/09:840 Behandlingen av transsexualism av Helena Leander mp till socialminister Göran Hägglund kd Sedan 1972 finns en möjlighet för transsexuella i Sverige att korrigera sitt biologiska och juridiska kön så att det bättre stämmer med den egna könsidentiteten. Lagen för hur det juridiska könsbytet

Inlämnad: 2009-04-09 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2008/09:338 av Lindholm, Jan (mp)

den 13 februari Interpellation 2008/09:338 Vårdresurser för överviktiga barn av Jan Lindholm mp till socialminister Göran Hägglund kd Problemet med övervikt hos barn och ungdomar ökar liksom andelen barn med diabetes typ 2. Övervikt uppträder också vid allt lägre ålder. Barns psykiska hälsa försämras likaså. En

Inlämnad: 2009-02-13 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vårdresurser för överviktiga barn

Interpellation 2008/09:112 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 12 november Interpellation 2008/09:112 Vård till papperslösa av Gunvor G Ericson mp till socialminister Göran Hägglund kd Vad hände med den utlovade utredningen I vårens debatt inför beslut om lagstiftning för papperslösa sade både fp och kd att en utredning ska tillsättas för att lösa de papperslösas rätt

Inlämnad: 2008-11-12 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vård till papperslösa

Interpellation 2008/09:108 av Nihlén, Thomas (mp)

den 11 november Interpellation 2008/09:108 Felaktig läkemedelsanvändning av Thomas Nihlén mp till socialminister Göran Hägglund kd Det har den senaste tiden förts en intensiv debatt i medierna om felaktig läkemedelsanvändning. Felaktig läkemedelsanvändning betyder att patienten fått fel läkemedel, fel dosering,

Inlämnad: 2008-11-11 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Felaktig läkemedelsanvändning

Skriftlig fråga 2008/09:98 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 17 oktober Fråga 2008/09:98 Dispens för antroposofiska läkemedel av Gunvor G Ericson mp till socialminister Göran Hägglund kd Enligt Dagens Medicin den 15 oktober 2008 kan Vidarkliniken tvingas till nedläggning. Läkemedelsverket har presenterat en rapport om hur de antroposofiska läkemedlen, som i dag har dispens,

Inlämnad: 2008-10-17 Besvarare: Göran Hägglund (KD)