Dokument & lagar (21 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2024 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 15 augusti Fråga 2005/06:2024 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Thomas Östros s EU:s arbete med företagens sociala ansvar I Europeiska kommissionens meddelande KOM2006 136 beskriver kommissionen sitt arbete för att göra Europa till ett kompetenscentrum för företagens sociala ansvar. Meddelandet är

Inlämnad: 2006-08-15 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2023 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 15 augusti Fråga 2005/06:2023 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Thomas Östros s Transparens i arbetet med företagens sociala ansvar I Europeiska kommissionens meddelande KOM2006 136 beskriver kommissionen sitt arbete för att göra Europa till ett kompetenscentrum för företagens sociala ansvar. Meddelandet

Inlämnad: 2006-08-15 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1858 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 19 juni Fråga 2005/06:1858 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Pär Nuder s Bärbranschens villkor Den 25 jan ställde jag en fråga om bärbranschen till finansministern: I bärbranschen finns många olika aktörer med olika verksamheter. Till mer än 80 är det utländska bärplockare som levererar bär till bäruppköparna.

Inlämnad: 2006-06-19 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1560 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 8 maj Fråga 2005/06:1560 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Hans Karlsson s Arbetsmiljöverkets rekommendationer för ljudmiljön i skolan Mer än 80 av samtliga hörselskadade elever går i den vanliga skolan. Där har de samma villkor som elever med god hörsel det vill säga stora klasser och att varken kommunikationssätten

Inlämnad: 2006-05-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1516 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 2 maj Fråga 2005/06:1516 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Hans Karlsson s Resurscentrum mot mobbning Föreningen Stopp genomförde för en tid sedan en manifestation för personer i arbetslivet som tagit sitt liv på grund av mobbning. Organisationens syfte är att stödja och vägleda kränkta människor i arbetslivet,

Inlämnad: 2006-05-02 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:800 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 17 januari Fråga 2005/06:800 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Pär Nuder s Bärbranschens villkor I bärbranschen finns många olika aktörer med olika verksamheter. Till mer än 80 är det utländska bärplockare som levererar bär till bäruppköparna. Efter den så kallade BEGAB-domen har skatteverket tillämpat

Inlämnad: 2006-01-17 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:577 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 10 december Fråga 2004/05:577 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Pär Nuder om Sveriges inställning till fusionsforskning Jag har tidigare ställt en fråga om ITER enligt följande: Enligt pressuppgifter efter ministerrådet den 27 november överväger EU att driva fusionsprojektet ITER i egen regi, utan stöd

Inlämnad: 2004-12-10 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:514 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 3 december Fråga 2004/05:514 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Pär Nuder om miljarder till fusionsforskning Enligt pressuppgifter efter ministerrådet den 27 november överväger EU att driva fusionsprojektet ITER i egen regi, utan stöd av Japan och USA men tillsammans med Ryssland och Kina. Eftersom den

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1292 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 3 juni Fråga 2001/02:1292 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Kjell Larsson om SSI:s och SKI:s informationsansvar Hösten 2000 deponerade Westinghouse AB, i strid med Strålskyddsinstitutets förbud, plutoniumhaltigt kärnavfall på Skövde kommuns avfallsdeponi. Av ett beslut från SSI i februari 2002 framgår

Inlämnad: 2002-06-03 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2001/02:495 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 26 april Interpellation 2001/02:495 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Kjell Larsson om naturvården i statens skogar Statsskogsutredningen lägger enligt uppgift sitt förslag i maj 2002. Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och övrig svensk miljörörelse liksom alla riksföreningar för botanik, ornitologi

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: miljöminister Kjell larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1274 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 21 maj Fråga 2000/01:1274 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Kjell Larsson om sopförbränning och avfallspolitiken De upprörande fakta som i dagarna kommit fram kring avfallsförbränning vid Cementas fabrik i Slite ställer den svenska avfallspolitikens smutsiga tillstånd i tydlig dager. Å ena sidan har vi

Inlämnad: 2001-05-21 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:724 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 15 februari Fråga 2000/01:724 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Kjell Larsson om lokalisering av kärnavfall SKB AB har föreslagit att platsundersökningar genomförs i Oskarshamn, Östhammar och Tierp. Regeringen ska efter ett remissförfarande yttra sig över SKB:s förslag till fortsatt arbete i lokaliseringsprocessen

Inlämnad: 2001-02-15 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:154 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 28 november Interpellation 2000/01:154 av Ingegerd Saarinen mp till statsminister Göran Persson om produktionskrav vid offentlig upphandling Genom Amsterdamfördraget har Hållbar utveckling blivit ett av de prioriterade områdena inom unionen och miljöfrågor ska integreras i övriga politikområden. Ministerrådet har

Inlämnad: 2000-11-28 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1206 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 12 juli Fråga 1999/2000:1206 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Kjell Larsson om hotet mot Bergnäsöringen och Slagnäsbygden Hoten mot de få kvarvarande vattendragen är stora. Dessutom skärps trycket även vid de redan utbyggda. Det kan förstås vara bra att effektivisera befintliga kraftverk, men när kraftbolagen

Inlämnad: 2000-07-12 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1139 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 16 juni Fråga 1999/2000:1139 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Kjell Larsson om skotertrafiken i fjällen Länsstyrelsen i Norrbotten har lagt ett förslag om att tillåta viss skotertrafik i Kebnekaises skoterregleringsområde. Efter utredningen Långsiktigt hållbar utveckling i fjällen SOU 1995:100 beslutade

Inlämnad: 2000-06-16 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1135 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 16 juni Fråga 1999/2000:1135 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Björn Rosengren om skoter- och båttrafiken Tystnad börjar bli en bristvara. På kontinenten försöker man nu slå vakt om de få lugnare områden som finns kvar. I Sverige har vi fortfarande en del helt tysta områden där man kan få vila upp från

Inlämnad: 2000-06-16 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:897 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 3 maj Fråga 1999/2000:897 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Kjell Larsson om Natura 2000 Sverige har fått allvarlig kritik från EU för att alltför få områden har skyddats enligt Natura 2000. Sveriges ledande naturskyddsorganisation har listat 2 700 områden som man anser borde tas med, men när länsstyrelserna

Inlämnad: 2000-05-05 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:865 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 27 april Fråga 1999/2000:865 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Kjell Larsson om åtgärder mot ozonnedbrytande utsläpp Den ultravioletta strålningen blir intensiv på norra halvklotet i vår. Ozonlagret har tunnats ut med hela 60 vilket är den största förlusten av ozon på tio år. Hur avser ministern agera

Inlämnad: 2000-04-27 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:864 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 27 april Fråga 1999/2000:864 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Kjell Larsson om skadeverkningar av ozonnedbrytande utsläpp i Sverige Den ultravioletta strålningen blir intensiv på norra halvklotet i vår. Ozonlagret har tunnats ut med hela 60 vilket är den största förlusten av ozon på tio år. Vilka förberedelser vidtas och avses vidtas för att minska skadeverkningarna i Sverige

Inlämnad: 2000-04-27 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:267 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 24 november Fråga 1999/2000:267 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Kjell Larsson om radioaktiv nedsmutsning från Sellafield och La Hague Förra året beslutade 15 länder runt Nordsjön, däribland England och Frankrike, att avsevärt minska eller stoppa radioaktiva utsläpp till vatten och luft senast år 2000.

Inlämnad: 1999-11-24 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Paginering