Dokument & lagar (14 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2024 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 15 augusti Fråga 2005/06:2024 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Thomas Östros s EU:s arbete med företagens sociala ansvar I Europeiska kommissionens meddelande KOM2006 136 beskriver kommissionen sitt arbete för att göra Europa till ett kompetenscentrum för företagens sociala ansvar. Meddelandet är

Inlämnad: 2006-08-15 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2023 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 15 augusti Fråga 2005/06:2023 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Thomas Östros s Transparens i arbetet med företagens sociala ansvar I Europeiska kommissionens meddelande KOM2006 136 beskriver kommissionen sitt arbete för att göra Europa till ett kompetenscentrum för företagens sociala ansvar. Meddelandet

Inlämnad: 2006-08-15 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1858 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 19 juni Fråga 2005/06:1858 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Pär Nuder s Bärbranschens villkor Den 25 jan ställde jag en fråga om bärbranschen till finansministern: I bärbranschen finns många olika aktörer med olika verksamheter. Till mer än 80 är det utländska bärplockare som levererar bär till bäruppköparna.

Inlämnad: 2006-06-19 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1560 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 8 maj Fråga 2005/06:1560 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Hans Karlsson s Arbetsmiljöverkets rekommendationer för ljudmiljön i skolan Mer än 80 av samtliga hörselskadade elever går i den vanliga skolan. Där har de samma villkor som elever med god hörsel det vill säga stora klasser och att varken kommunikationssätten

Inlämnad: 2006-05-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1516 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 2 maj Fråga 2005/06:1516 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Hans Karlsson s Resurscentrum mot mobbning Föreningen Stopp genomförde för en tid sedan en manifestation för personer i arbetslivet som tagit sitt liv på grund av mobbning. Organisationens syfte är att stödja och vägleda kränkta människor i arbetslivet,

Inlämnad: 2006-05-02 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:800 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 17 januari Fråga 2005/06:800 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Pär Nuder s Bärbranschens villkor I bärbranschen finns många olika aktörer med olika verksamheter. Till mer än 80 är det utländska bärplockare som levererar bär till bäruppköparna. Efter den så kallade BEGAB-domen har skatteverket tillämpat

Inlämnad: 2006-01-17 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:583 av Ångström, Lars (mp)

den 10 december Fråga 2004/05:583 av Lars Ångström mp till finansminister Pär Nuder om förmånsbeskattning av parkeringsplatser Arbetsgivaren ska varje år redogöra för de anställdas skattepliktiga förmåner. I Skatteverkets blankett för denna redovisning finns för året 2004 första gången en särskild ruta med rubriken

Inlämnad: 2004-12-10 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:577 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 10 december Fråga 2004/05:577 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Pär Nuder om Sveriges inställning till fusionsforskning Jag har tidigare ställt en fråga om ITER enligt följande: Enligt pressuppgifter efter ministerrådet den 27 november överväger EU att driva fusionsprojektet ITER i egen regi, utan stöd

Inlämnad: 2004-12-10 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:514 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 3 december Fråga 2004/05:514 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Pär Nuder om miljarder till fusionsforskning Enligt pressuppgifter efter ministerrådet den 27 november överväger EU att driva fusionsprojektet ITER i egen regi, utan stöd av Japan och USA men tillsammans med Ryssland och Kina. Eftersom den

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:659 av Ångström, Lars (mp)

den 30 januari Fråga 2003/04:659 av Lars Ångström mp till statsrådet Carin Jämtin om Sidas planeringsförutsättningar I 121-punktsöverenskommelsen mellan Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna sägs: Vi avser att genomföra en höjning av biståndet till 1 procent av BNI under mandatperioden, om det statsfinansiella

Inlämnad: 2004-01-30 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:658 av Ångström, Lars (mp)

den 30 januari Fråga 2003/04:658 av Lars Ångström mp till statsrådet Carin Jämtin om återställandet av det svenska biståndet För att uppnå FN:s millenniemål om att halvera andelen fattiga och hungrande krävs det, enligt Världsbanken och FN:s generalsekreterare Kofi Annan, bland annat att de rika länderna fördubblar

Inlämnad: 2004-01-30 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:75 av Ångström, Lars (mp)

den 13 oktober Fråga 2003/04:75 av Lars Ångström mp till statsrådet Hans Karlsson om tidpunkt för riksdagsbeslut om arbetskraftsinvandring Statsminister Göran Persson har i en artikel i tidskriften Progressive Politics nyligen lyft fram ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring som en av de viktigaste frågorna

Inlämnad: 2003-10-13 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:836 av Ångström, Lars (mp)

den 24 april Fråga 2002/03:836 av Lars Ångström mp till statsrådet Hans Karlsson om arbetskraftsinvandring Riksdagen har av regeringen beställt en parlamentarisk utredning med uppdrag att utreda konsekvenserna av och ta fram ett regelverk som medger vidgad arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Behovet är uppenbart.

Inlämnad: 2003-04-24 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:696 av Ångström, Lars (mp)

den 19 mars Fråga 2002/03:696 av Lars Ångström mp till statsrådet Hans Karlsson om kommuners och läns behov av arbetskraft från tredjeland I en interpellationsdebatt den 14 mars sade arbetslivsministern att rörligheten inom det nuvarande EU är emellertid mycket låg. Mot bakgrund av detta och vad jag i övrigt redovisat,

Inlämnad: 2003-03-19 Besvarare: Hans Karlsson (S)