Dokument & lagar (22 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2042 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 21 augusti Fråga 2005/06:2042 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad s Information till nordiska grannländer Gunnar Kvassheim, ordförande i Stortingets energi- och miljöutskott, menar i Verldens Gang den 16 augusti att Sverige inte följt internationella avtal om att informera grannländer efter

Inlämnad: 2006-08-21 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1858 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 19 juni Fråga 2005/06:1858 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Pär Nuder s Bärbranschens villkor Den 25 jan ställde jag en fråga om bärbranschen till finansministern: I bärbranschen finns många olika aktörer med olika verksamheter. Till mer än 80 är det utländska bärplockare som levererar bär till bäruppköparna.

Inlämnad: 2006-06-19 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1452 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 21 april Fråga 2005/06:1452 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad s Producentansvar Det så kallade WEEE-direktivet, som beslutades i januari 2003 Directive 2002/96/ECgrundar sig på principerna för ett individuellt producentansvar. Därmed skulle producenterna få ett incitament att ta fram miljömässigt

Inlämnad: 2006-04-21 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1318 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 28 mars Fråga 2005/06:1318 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad s Redovisning av klimatutsläpp I Tyskland finns nu i mars en uppskattning för koldioxidutsläppen 2005, se http:www.diw.de/programme/jsp/presse.jsppcode=474 I Sverige får vi vänta till december för att få veta hur utsläppen utvecklas,

Inlämnad: 2006-03-28 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:800 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 17 januari Fråga 2005/06:800 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Pär Nuder s Bärbranschens villkor I bärbranschen finns många olika aktörer med olika verksamheter. Till mer än 80 är det utländska bärplockare som levererar bär till bäruppköparna. Efter den så kallade BEGAB-domen har skatteverket tillämpat

Inlämnad: 2006-01-17 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2172 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 6 september Fråga 2004/05:2172 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad om maneter och kärnsäkerhet Den 29 juni snabbstoppades Oskarshamn 1 av maneter som täppte till kylvattnet. Detta problem är belagt åtminstone sedan provdriften av Ringhals 2 i juni 1974. Ett snabbstopp sliter på reaktorn och ökar

Inlämnad: 2005-09-06 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1484 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 22 april Fråga 2004/05:1484 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad om slutförvar av plutonium 140 ton använt kärnbränsle har upparbetats i Sellafield. Regeringen godkände efter fyra års funderande före jul 2002 att detta ska blandas med uran till så kallat MOX-bränsle. Så har dock inte skett, vilket

Inlämnad: 2005-04-22 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:894 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 8 februari Fråga 2004/05:894 av Ingegerd Saarinen mp till utrikesminister Laila Freivalds om IAEA:s roll FN:s atomenergiorgan IAEA har dels som uppgift att förhindra spridning av kärnvapen, dels verka för mer kärnkraft i världen, vilket står i IAEA:s statuter, ändamålsparagrafen: The Agency shall seek to accelerate

Inlämnad: 2005-02-08 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:577 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 10 december Fråga 2004/05:577 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Pär Nuder om Sveriges inställning till fusionsforskning Jag har tidigare ställt en fråga om ITER enligt följande: Enligt pressuppgifter efter ministerrådet den 27 november överväger EU att driva fusionsprojektet ITER i egen regi, utan stöd

Inlämnad: 2004-12-10 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:514 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 3 december Fråga 2004/05:514 av Ingegerd Saarinen mp till finansminister Pär Nuder om miljarder till fusionsforskning Enligt pressuppgifter efter ministerrådet den 27 november överväger EU att driva fusionsprojektet ITER i egen regi, utan stöd av Japan och USA men tillsammans med Ryssland och Kina. Eftersom den

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:298 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 9 november Fråga 2004/05:298 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad om etanol Regeringen har beviljat generösa pilotprojektsdispenser för användandet av etanol som drivmedel. Målet har varit att nå och överträffa EU:s rekommendation om 2 drivmedel från bioråvara till år 2005. En fjärdedel av världens

Inlämnad: 2004-11-09 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1007 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 30 mars Fråga 2003/04:1007 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Lena Sommestad om certifiering av termograförer Många hus drar mer uppvärmningsenergi än nödvändigt, vilket lätt kan konstateras med termografi infrarödkameraDet är en bra metod att upptäcka brister i en byggnads klimatskal och även för att förebygga

Inlämnad: 2004-03-30 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:940 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 18 mars Fråga 2003/04:940 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Lena Sommestad om konvertering av fordon till alternativbränslen Det är tekniskt möjligt att konvertera fordon från bensin till miljöbättre bränslen. Företaget MGN i Luleå har konverterat fordon till biogas. Kenan Ulakovis skriver till mig: Vårt

Inlämnad: 2004-03-18 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:684 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 4 februari Fråga 2003/04:684 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Lena Sommestad om torvbrytning på Kerstinbomyran Kerstinbomyran ligger alldeles intill Färnebofjärdens nationalpark vid Nedre Dalälven, inrättad år 1998. Området har mycket stora biologiska samband med nationalparken. Området hotas nu av torvbrytning.

Inlämnad: 2004-02-04 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:535 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 8 januari Fråga 2003/04:535 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Lena Sommestad om effektutbyggnad av Ringhalsreaktorerna Vattenfall har aviserat planer på att investera åtta miljarder kronor i renovering och effektutbyggnad på Ringhals kärnkraftverk. Effektutbyggnaden motsvarar en ny Barsebäcksreaktor. Merparten

Inlämnad: 2004-01-08 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:108 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 17 oktober Fråga 2003/04:108 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Lena Sommestad om giftigt gruvavfall Fyra nedlagda gruvor misstänks vara orsaken till att sjön Hornträsket i Lycksele kommun har börjat dö. Mycket förhöjda halter av bland annat kadmium, koppar och zink har uppmätts i vattnet. De förhöjda metallhalterna

Inlämnad: 2003-10-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:88 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 16 oktober Fråga 2003/04:88 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Lena Sommestad om svenskt klimatmål och utsläppshandel På miljöministermötet den 27 oktober kommer kommissionens förslag till länkdirektiv att diskuteras. Det är länkat till direktivet om handel med utsläppsrätter och innebär stora möjligheter

Inlämnad: 2003-10-16 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1046 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 4 juni Fråga 2002/03:1046 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Lena Sommestad om Botniabanans sträckning genom Umeå Kommissionen har lämnat ett kravfyllt, men positivt, yttrande gällande Botniabanans väg in mot Umeå. Man har grundat sitt yttrande på regeringens påstående att det endast finns ett bärkraftigt

Inlämnad: 2003-06-04 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:921 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 13 maj Fråga 2002/03:921 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Lena Sommestad om alternativa sträckningar av Botniabanan Den 20 mars 2002 överlämnade Sveriges ständiga representation vid EU ett officiellt meddelande till GD Miljö om ett projekt avseende byggande av Botniabanan järnväg genom Natura 2000-området

Inlämnad: 2003-05-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2002/03:305 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 24 april Interpellation 2002/03:305 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Lena Sommestad om bevarande av naturskog Under det senaste seklet har stora arealer skog i olika delar av världen gått förlorade genom skövling och olämpliga skogsbruksmetoder. En yta av regnskogar motsvarande Danmark försvinner årligen.

Inlämnad: 2003-04-24 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Paginering