Dokument & lagar (10 722 träffar)

Skriftlig fråga 2020/21:1117 av Emma Hult (MP)

Fråga 2020/21:1117 Arbetsgivaravgifter och sociala avgifter för influencers av Emma Hult MP till Statsrådet Mikael Damberg S År 2016 anordnade civilutskottet en offentlig utfrågning om marknadsföring i sociala medier 2016/17:RFR9Utfrågningen kom att handla om dold reklam och vilseledande marknadsföring, om dagens regler

Inlämnad: 2020-12-18 Svarsdatum: 2021-01-14 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1117 av Emma Hult (MP) (pdf, 88 kB)

Motion 2020/21:3716 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3716 av Rebecka Le Moine MP Stärk demokratin med andrahandsröstning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införande av andrahandsröstning i allmänna val och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett relativt enkelt sätt


Utskottsberedning: KU

Motion 2020/21:3716 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3716 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:3652 av Leila Ali-Elmi (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3652 av Leila Ali-Elmi MP Utökad undervisning om mänskliga rättigheter som ett enskilt ämne i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa mänskliga rättigheter som enskilt ämne i skolan med fokus på diskrimineringsgrunderna och


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3652 av Leila Ali-Elmi (MP) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3652 av Leila Ali-Elmi (MP) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:3056 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3056 av Emma Hult m.fl. MP Avgiftsfri utbildning för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en avgiftsfri utbildning för alla och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3056 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3056 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:3054 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3054 av Annika Hirvonen Falk MP Elevers fristående organisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elevers rätt till fristående organisering inom ramen för skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fackförbundens organisering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3054 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3054 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3053 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3053 av Annika Hirvonen Falk MP Elevers studiemiljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elevers studiemiljö och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetsmiljöarbetet i skolan behöver förbättras. Skolan är Sveriges största arbetsplats


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3053 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3053 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 68 kB)

Motion 2020/21:3052 av Annika Hirvonen Falk och Janine Alm Ericson (båda MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3052 av Annika Hirvonen Falk och Janine Alm Ericson båda MP Undervisning i sexualitet, samtycke och relationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt undervisning i sexualitet, samtycke och relationer och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3052 av Annika Hirvonen Falk och Janine Alm Ericson (båda MP) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3052 av Annika Hirvonen Falk och Janine Alm Ericson (båda MP) (pdf, 91 kB)

Motion 2020/21:3050 av Mats Berglund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3050 av Mats Berglund m.fl. MP En jämlik utbildning för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat statligt ansvarstagande för en jämlik skola och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UbU 2020/21:UbU7 2020/21:UbU8

Motion 2020/21:3050 av Mats Berglund m.fl. (MP) (docx, 84 kB) Motion 2020/21:3050 av Mats Berglund m.fl. (MP) (pdf, 137 kB)

Motion 2020/21:3070 av Emma Hult (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3070 av Emma Hult MP Krav vid förnyelse av körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka krav som ska ställas vid förnyelse av körkort och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2020/21:TU6

Motion 2020/21:3070 av Emma Hult (MP) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3070 av Emma Hult (MP) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:3063 av Emma Hult och Elisabeth Falkhaven (båda MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3063 av Emma Hult och Elisabeth Falkhaven båda MP HNJ-banan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att HalmstadNässjö-banan bör behållas samt utvecklas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mellan Halmstad och Nässjö går den 196


Utskottsberedning: 2020/21:TU16

Motion 2020/21:3063 av Emma Hult och Elisabeth Falkhaven (båda MP) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3063 av Emma Hult och Elisabeth Falkhaven (båda MP) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:3049 av Emma Berginger (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3049 av Emma Berginger MP Bättre och mer träffsäkra trafikprognoser och samhällsekonomiska beräkningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av utvecklade prognoser och samhällsekonomiska beräkningar och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:TU16

Motion 2020/21:3049 av Emma Berginger (MP) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3049 av Emma Berginger (MP) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3048 av Emma Berginger och Janine Alm Ericson (båda MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3048 av Emma Berginger och Janine Alm Ericson båda MP En mer miljövänlig sjöfart Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kraftfullare miljödifferentiering av farledsavgifterna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2020/21:TU16 2020/21:TU7

Motion 2020/21:3048 av Emma Berginger och Janine Alm Ericson (båda MP) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3048 av Emma Berginger och Janine Alm Ericson (båda MP) (pdf, 88 kB)

Motion 2020/21:3651 av Leila Ali-Elmi (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3651 av Leila Ali-Elmi MP Diskriminering i vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge IVO i uppdrag att kartlägga diskriminering inom vården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2020/21:SoU16

Motion 2020/21:3651 av Leila Ali-Elmi (MP) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3651 av Leila Ali-Elmi (MP) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3645 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3645 av Emma Hult m.fl. MP Tandvård för våldsutsatta kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur vi löser tandvårdssituationen för våldsutsatta kvinnor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kvinnor som utsätts


Utskottsberedning: 2020/21:SoU16

Motion 2020/21:3645 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3645 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. MP Hälso- och sjukvård Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Behov av sjukvård är ej statiskt folkhälsa kräver ständig analys Erfarenheter från Covid-19 Hälsofrämjande perspektiv och jämlik hälsa Genusperspektiv på vården behovet av jämställd


Utskottsberedning: SfU UbU 2020/21:NU13 2020/21:SoU13 2020/21:SoU14 2020/21:SoU15 2020/21:SoU16 2020/21:SoU17 2020/21:SoU24 2020/21:SoU7 2020/21:SoU8

Motion 2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) (docx, 126 kB) Motion 2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) (pdf, 199 kB)

Motion 2020/21:3057 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3057 av Emma Hult m.fl. MP Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en nationell hemlöshetsstrategi med fokus på barns rättigheter på bostadsmarknaden samt stimulera kommuner att ta fram


Utskottsberedning: 2020/21:CU9 2020/21:SoU24

Motion 2020/21:3057 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3057 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:3065 av Rebecka Le Moine och Annika Hirvonen Falk (båda MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3065 av Rebecka Le Moine och Annika Hirvonen Falk båda MP Sänk kostnaden för mensskydd h Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att slopa momsen på mensskydd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: UbU 2020/21:SkU21

Motion 2020/21:3065 av Rebecka Le Moine och Annika Hirvonen Falk (båda MP) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3065 av Rebecka Le Moine och Annika Hirvonen Falk (båda MP) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3649 av Mats Berglund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3649 av Mats Berglund m.fl. MP En tryggare, mer flexibel och individanpassad sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer inlyssnande myndighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3649 av Mats Berglund m.fl. (MP) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3649 av Mats Berglund m.fl. (MP) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:3640 av Rebecka Le Moine och Mats Berglund (båda MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3640 av Rebecka Le Moine och Mats Berglund båda MP Utred basinkomst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna till basinkomst och tillkännager detta för regeringen. Motivering På grund av coronakrisen rådde uppmaning


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3640 av Rebecka Le Moine och Mats Berglund (båda MP) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3640 av Rebecka Le Moine och Mats Berglund (båda MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:3680 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3680 av Elisabeth Falkhaven m.fl. MP Fasa ut djurförsöken och forma en fungerande djurförsöksetisk prövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en nationell handlingsplan för att fasa ut djurförsöken enligt EU-direktivet och


Utskottsberedning: UbU 2020/21:MJU10

Motion 2020/21:3680 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) (docx, 86 kB) Motion 2020/21:3680 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) (pdf, 142 kB)