Dokument & lagar (15 träffar)

Interpellation 2019/20:114 av Louise Meijer (M)

Interpellation 2019/20:114 Minskade utsläpp av växthusgaser av Louise Meijer M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Förra året ökade Sveriges utsläpp med nästan 2 procent, enligt Naturvårdsverkets officiella statistik. Häromveckan kom preliminär statistik för andra kvartalet 2019 som visar att utsläppen fortsätter

Inlämnad: 2019-11-08 Svarsdatum: 2019-11-26 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2019/20:114 av Louise Meijer (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Minskade utsläpp av växthusgaser

Interpellation 2018/19:120 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2018/19:120 Utsläppen från trafiken av Jessica Rosencrantz M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Med anledning av Trafikverkets rapport, som visade att utsläppen från transportsektorn ökade med 76 000 ton förra året 0,5 procent finns det anledning att återigen påpeka att regeringen under den

Inlämnad: 2019-03-06 Svarsdatum: 2019-04-12 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2018/19:120 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utsläppen från trafiken

Skriftlig fråga 2016/17:1026 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1026 Villkorat bistånd av Cecilia Widegren M till Statsrådet Isabella Lövin MP Sverige är en humanitär stormakt och ligger högt i biståndsligan. Således är Sverige en mycket viktig del av den internationella biståndsverksamheten. Sveriges generositet och vilja till att bidra och hjälpa fler till ett bättre

Inlämnad: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1026 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2007/08:1039 av Widegren, Cecilia (m)

den 4 april Fråga 2007/08:1039 Lika konkurrensvillkor för grannländer av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Beklagligt nog har Finland efter EU-inträdet fått fortsätta att nationellt subventionera det finska jordbruket och därmed landsbygdsutvecklingen. Att Finland vid EU-inträdet beviljades

Inlämnad: 2008-04-04 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:400 av Widegren, Cecilia (m)

den 30 november Fråga 2007/08:400 Minskat krångel för livsmedelsexport av Cecilia Widegren m till statsrådet Ewa Björling m Sverige har en jordbruks- och livsmedelsbransch som tar fram livsmedel med bra kvalitet och liten risk för sjukdomar. I spåren av fågelinfluensa och andra sjukdomar har den svenska kvaliteten

Inlämnad: 2007-11-30 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1459 av Widegren, Cecilia (m)

den 4 juli Fråga 2006/07:1459 Frivilliga avsättningar i stället för expropriation av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Många markägare blir besvikna och upprörda när de tvingats se hur möjligheten att bruka sina skogar efter egna idéer försvinner. Naturreservat och annan expropriering

Inlämnad: 2007-07-04 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1458 av Widegren, Cecilia (m)

den 4 juli Fråga 2006/07:1458 Naturreservat i takt med verkligheten av Cecilia Widegren m till miljöminister Andreas Carlgren c Många markägare blir besvikna och upprörda när de tvingats se hur möjligheten att bruka sina skogar efter egna idéer försvinner. Naturreservat och annan expropriering behövs men när marker

Inlämnad: 2007-07-04 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1457 av Widegren, Cecilia (m)

den 4 juli Fråga 2006/07:1457 Svenska bönders mat på skolelevernas bord av Cecilia Widegren m till statsrådet Mats Odell kd Sverige ställer höga krav på svenskt djurskydd. Det är viktigt eftersom det bidrar till god djuromsorg, kvalitet och livsmedelssäkerhet. Men det snedvrider också konkurrensen gentemot utländska

Inlämnad: 2007-07-04 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1198 av Widegren, Cecilia (m)

den 16 maj Fråga 2006/07:1198 Tjänstehunden på 2000-talet av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Det behövs ett samlat grepp för att långsiktigt säkra tillgången på tjänstehundar. Myndigheter som lyder under flera olika departement har alla ett behov av att det finns tillgång till hundar

Inlämnad: 2007-05-16 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:822 av Widegren, Cecilia (m)

den 8 mars Fråga 2006/07:822 Gemensamma hönsbursregler till 2012 av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Sverige har sedan ett par decennier ställt om värphönsburar för att öka djurskyddet. Sverige är en föregångare för omställningen till inredda burar som förhoppningsvis ska vara standard

Inlämnad: 2007-03-08 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:578 av Widegren, Cecilia (m)

den 31 januari Fråga 2006/07:578 Frivilliga avsättningar i stället för tvingad inlösen av Cecilia Widegren m till miljöminister Andreas Carlgren c Många markägare blir besvikna och upprörda när de tvingats se hur möjligheten att bruka sina skogar efter egna idéer försvinner. Naturreservat och annan expropriering

Inlämnad: 2007-01-31 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:571 av Widegren, Cecilia (m)

den 30 januari Fråga 2006/07:571 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Riksdagen har fattat beslut om att avveckla Djurskyddsmyndigheten och att ansvaret ska gå över till Jordbruksverket. Sedan beslutet togs fortsätter Djurskyddsmyndighetens osämja och

Inlämnad: 2007-01-30 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:342 av Widegren, Cecilia (m)

den 13 december Fråga 2006/07:342 Tvärvillkorens jämställande av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Den europeiska jordbrukspolitiken påverkar den svenske bonden i stor omfattning. Tvärvillkoren är beslutade av EU och fungerar som tvingande lagstiftning. Vi i Sverige har under den tidigare

Inlämnad: 2006-12-13 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:238 av Widegren, Cecilia (m)

den 28 november Fråga 2006/07:238 Onödig djurförsöksutredning av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Förra regeringen tillsatte en utredning dir. 2006:32 för att se över möjligheterna för utomstående organisationer som företräder intressen som berörs av den djurförsöksetiska prövningen

Inlämnad: 2006-11-28 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:152 av Widegren, Cecilia (m)

den 16 november Fråga 2006/07:152 Upphandlingskrav för livsmedel av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c I Melleruds kommun ser man till att den svenska lagen följts för den mat som man köper in, att man följer lagstiftningen och ställer krav på att maten som kommunen köper in ska vara

Inlämnad: 2006-11-16 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)