Dokument & lagar (46 träffar)

Interpellation 2019/20:114 av Louise Meijer (M)

Interpellation 2019/20:114 Minskade utsläpp av växthusgaser av Louise Meijer M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Förra året ökade Sveriges utsläpp med nästan 2 procent, enligt Naturvårdsverkets officiella statistik. Häromveckan kom preliminär statistik för andra kvartalet 2019 som visar att utsläppen fortsätter

Inlämnad: 2019-11-08 Svarsdatum: 2019-11-26 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2019/20:114 av Louise Meijer (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Minskade utsläpp av växthusgaser

Interpellation 2018/19:120 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2018/19:120 Utsläppen från trafiken av Jessica Rosencrantz M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Med anledning av Trafikverkets rapport, som visade att utsläppen från transportsektorn ökade med 76 000 ton förra året 0,5 procent finns det anledning att återigen påpeka att regeringen under den

Inlämnad: 2019-03-06 Svarsdatum: 2019-04-12 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2018/19:120 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utsläppen från trafiken

Skriftlig fråga 2007/08:675 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 30 januari Fråga 2007/08:675 Rovdjur av Rolf Gunnarsson m till miljöminister Andreas Carlgren c När riksdagen tog sitt rovdjursbeslut 2001 var samtliga partier överens om att det måste finnas en acceptans för rovdjursförekomsten i landet. Situationen med stora rovdjur har nu blivit nästan ohållbar i skogslänen

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2001/02:246 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 5 februari Interpellation 2001/02:246 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om ominriktning av försvaret Då vi moderatpolitiker i debatten kallat försvarets omvandling/reformering för exempelvis en okontrollerad förstörelseprocess så har detta självklart, av våra politiska motståndare, viftats

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:566 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 22 januari Fråga 2001/02:566 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om användningen av skattemedel Som politiker, oavsett om det är på kommunnivå, landstingsnivå eller på riksdagsnivå, har jag som ledstjärna att skattebetalarnas pengar ska användas på ett vettigt och effektivt sätt. Jag reagerade

Inlämnad: 2002-01-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:565 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 22 januari Fråga 2001/02:565 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om direktiv till nya planeringsmyndigheten Den 1 juli 2002 inrättas den nya planeringsmyndigheten. Men oklarheter tycks finnas för planering och uppläggning av arbetet, trots att så kort tid återstår, innan den nya myndigheten

Inlämnad: 2002-01-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:564 av Gunnarson, Rolf (m)

den 22 januari Fråga 2001/02:564 av Rolf Gunnarson m till försvarsminister Björn von Sydow om frivilligrörelsen Alla talar om värdet av frivilligrörelsen. Men som någon sa i en intern-TV-intervju som visades för deltagarna på försvarskonferensen i Sälen: Alla talar om vikten av frivilligrörelsen, men ingen visar något

Inlämnad: 2002-01-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:556 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 21 januari Fråga 2001/02:556 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om hemvärnets numerär Jag har tidigare frågat angående hemvärnets numerär och även uttryckt mina farhågor att det i fortsättningen kan bli svårigheter att rekrytera detta bl.a. efter det totalstopp som funnits andra halvåret

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:488 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 7 januari Fråga 2001/02:488 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om flytten av Swedint Stora ekonomiska underskott redovisas för Försvarsmakten 2001, liksom året före, 2000. Inför 2002 har nu dessutom order kommit att besparingar ska göras på ca 900 miljoner kronor. Stor oro finns förstås

Inlämnad: 2002-01-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:478 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 3 januari Fråga 2001/02:478 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om hemvärmets verksamhet Inför det andra halvåret 2001 kom ordern till hemvärnet i landet: Inga övningar på grund av dålig ekonomi i försvaret. Det var ett svårt slag för hemvärnet som, redan innan stoppet, ansåg att man hamnat

Inlämnad: 2002-01-03 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:162 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 6 november Fråga 2001/02:162 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om inköp av ett begagnat fartyg Uppgifter visar att försvaret lagt ned 52 miljoner kronor på ett skrotfärdigt fartyg. Det är tidningen Värnplikts-Nytt som skriver om hur försvaret i slutet på 1999 köpte det begagnade fartyget

Inlämnad: 2001-11-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1683 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 12 september Fråga 2000/01:1683 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om hemvärnets övningsmöjligheter Hemvärnet har ålagts stora besparingskrav. Nu kommer rapporter från ansvariga inom hemvärnet att högkvarteret tydligen kommit med besked att det är förbjudet att använda lokala skjutbanor.

Inlämnad: 2001-09-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1619 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 27 augusti Fråga 2000/01:1619 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om civilpliktiga Jag har just fått en information från Civilpliktrådet om den sommarturné som rådet genomfört. Man påpekar att grunden för pliktutbildning är att känna till vad man ska lära sig och hur kunskapen ska användas.

Inlämnad: 2001-08-27 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1452 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 20 juni Fråga 2000/01:1452 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om deltidsbrandmän i glesbygd På många håll i landet är det stora rekryteringsproblem då det gäller att få folk till de s.k. deltidsbrandkårerna. Detta eftersom många företag försvinner, vidare har kvarvarande företag en så låg

Inlämnad: 2001-06-20 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1342 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 6 juni Fråga 2000/01:1342 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om Älvdalens skjutfält Åter tycks vakttjänsten vid Älvdalens skjutfält vara hotad. Det talas så vackert, det skrivs så mycket positivt om Europas största och bästa skjutfält, men högkvarteret verkar ha en inställning att skjutfältet

Inlämnad: 2001-06-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1190 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 10 maj Fråga 2000/01:1190 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om besparingar inom hemvärnet Försvaret befinner sig i ett ekonomiskt mycket bekymmersamt lägeDen informationen har vi försvarspolitiker fått. Ett förslag till sparpaket finns nu ett paket som, enligt min mening, kan få förödande

Inlämnad: 2001-05-10 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:968 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 27 mars Fråga 2000/01:968 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om Älvdalens skjutfält Vid en interpellationsdebatt i oktober 2000 sade statsrådet följande om Älvdalens skjutfälts framtidSammantaget kan konstateras att den nuvarande bevaknings- och säkerhetsnivån kommer att bibehållas även

Inlämnad: 2001-03-27 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:950 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 21 mars Fråga 2000/01:950 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om flytt av Swedint Jag har tidigare, i två frågor, undrat hur den beslutade flytten av Swedint, från Södertälje till Kungsängen, fortgår. Jag har ställt frågorna med utgångspunkt från rapporter över flyttverksamhetens försening

Inlämnad: 2001-03-20 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:870 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 13 mars Fråga 2000/01:870 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om värnpliktigas avhopp Målet, då det gäller de värnpliktiga, är att det ska vara en avgång på endast ca 7 alltså 7 av alla som rycker in fullgör inte sin tjänstgöring. Den siffra som nu redovisas för år 2000 är 15,3 En av anledningarna

Inlämnad: 2001-03-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:869 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 12 mars Fråga 2000/01:869 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om arméförbanden Vi har i försvarsutskottet nyligen fått Försvarsmaktens årsredovisning för år 2000. Där finns följande rader: Målen för strid i bataljon har inte fullt nåtts, främst med anledning av för få övningstillfällenDet

Inlämnad: 2001-03-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Paginering