Dokument & lagar (56 792 träffar)

Motion 2020/21:3844 av Karin Enström m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3844 av Karin Enström m.fl. M, KD med anledning av proposition 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket. Motivering Regeringen föreslår

2021-01-22

Motion 2020/21:3844 av Karin Enström m.fl. (M, KD) (docx, 88 kB) Motion 2020/21:3844 av Karin Enström m.fl. (M, KD) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M med anledning av proposition 2020/21:71 Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förkortat handläggningsförfarande inklusive

2021-01-22

Motion 2020/21:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 88 kB) Motion 2020/21:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Interpellation 2020/21:349 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2020/21:349 Regeringens näringspolitik av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Riksrevisionen har släppt granskningsrapporten Effektutvärderingar av näringspolitiken bristande tillförlitlighet RiR 2020:30Rapporten innehåller tung kritik mot regeringen och näringspolitiken. Riksrevisionen

Inlämnad: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-02-02 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:349 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 104 kB)

Interpellation 2020/21:348 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2020/21:348 Konsekvenser av coronapandemin för ridsporten av Alexandra Anstrell M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Svenska Ridsportförbundet arbetar kontinuerligt med att öppna tävlingsverksamheten för så många som möjligt. Från den 25 januari kommer vissa tävlingar att kunna genomföras,

Inlämnad: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-02-02 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Interpellation 2020/21:348 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2020/21:347 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2020/21:347 Den ökande arbetslösheten av Saila Quicklund M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Sverige befinner sig mitt i en arbetslöshetskris som kommer att förvärras. Den ökande arbetslösheten drabbar först och främst alla de människor som inte kommer att ha ett jobb att gå till och därmed inte

Inlämnad: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-02-09 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:347 av Saila Quicklund (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:346 av Malin Höglund (M)

Interpellation 2020/21:346 Könsstereotypa föreställningar inom Arbetsförmedlingen av Malin Höglund M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S För en tid sedan rapporterade Kalla fakta att utrikes födda kvinnor diskrimineras av Arbetsförmedlingens handläggare. Könsstereotypa föreställningar om kvinnor och män gör att

Inlämnad: 2021-01-21 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:346 av Malin Höglund (M) (pdf, 102 kB)

Interpellation 2020/21:345 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2020/21:345 Växande vårdköer av Johan Hultberg M till Socialminister Lena Hallengren S Sedan Stefan Löfven blev statsminister har tillgängligheten inom svensk hälso- och sjukvård försämrats. Vårdköerna har vuxit och andelen patienter som fått besök och behandling inom vårdgarantins gränser har sjunkit.

Inlämnad: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-02-02 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2020/21:345 av Johan Hultberg (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1421 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2020/21:1421 Kostnader vid undersökningar av fornminnen av Sten Bergheden M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP När en lantbrukare vill bygga ut sina djurstallar och de ligger i ett område med många fornminnen så hamnar lantbrukaren i en svår tidsmässig och ekonomisk situation. Området måste då nämligen

Inlämnad: 2021-01-22 Svarsdatum: 2021-02-03 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1421 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1420 av Niklas Wykman (M)

Fråga 2020/21:1420 En nationell vaccinationskampanj av Niklas Wykman M till Socialminister Lena Hallengren S Det är viktigt att så många som möjligt vaccineras mot covid-19 så fort som möjligt. En dämpad smittspridning ligger i alla gruppers intresse. Vissa känner dock oro inför vaccinet. Det är därför viktigt att staten

Inlämnad: 2021-01-22 Svarsdatum: 2021-02-03 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1420 av Niklas Wykman (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1418 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2020/21:1418 Underhållsskulden på våra vägar och järnvägar av Sten Bergheden M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Regeringen har ansvar för att i budgeten avsätta medel för underhåll av våra befintliga järnvägar och vägar. De måste fungera. Samtidigt växer underhållsskulden på både järnvägen och vägnätet.

Inlämnad: 2021-01-22 Svarsdatum: 2021-02-03 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1418 av Sten Bergheden (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1417 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:1417 Upphävande av terroristers svenska medborgarskap av Marléne Lund Kopparklint M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Europa har upprepade gånger skakats av islamistiska terrordåd. De hänsynslösa dåden är förfärliga brott mot enskilda människor men också allvarliga hot mot vår liberala

Inlämnad: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-02-03 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1417 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 103 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1416 av Magdalena Schröder (M)

Fråga 2020/21:1416 Sidas stöd till Ryssland av Magdalena Schröder M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Rysslands politiska ledning visar upprepade gånger att demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter inte respekteras. Nu senast genom gripandet av oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj.

Inlämnad: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-02-03 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1416 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1415 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:1415 Barns skydd mot islamistisk radikalisering i skolan av Marléne Lund Kopparklint M till Utbildningsminister Anna Ekström S På flera håll i Europa ser vi hur islamismen har slagit rot. Det handlar om extrema grupperingar som vill ha parallella samhällsstrukturer och egna informella rättsordningar, i strid

Inlämnad: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-02-03 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1415 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1413 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2020/21:1413 Flytt av statliga jobb till Skaraborg och Västsverige av Sten Bergheden M till Statsrådet Lena Micko S Regeringens ambition var ju att flytta ut statliga myndigheter från Stockholm. Arbetet pågår kanske och planeras på Regeringskansliet, men det är förvånansvärt tyst om detta arbete. Det är viktigt

Inlämnad: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-02-03 Besvarare: Statsrådet Lena Micko (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1413 av Sten Bergheden (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1412 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:1412 Dödsfall av covid-19 i nordiska länder av Alexandra Anstrell M till Socialminister Lena Hallengren S De senaste veckorna i pågående pandemi har Sverige nu fler än 10 000 avlidna med anledning covid-19. Jämfört med våra grannländer är det en oerhörd skillnad. Antal dödsfall med covid-19 som registrerad

Inlämnad: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-02-03 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1412 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1411 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2020/21:1411 Kapaciteten för inrikesflyget på Arlanda av Åsa Coenraads M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Det svenska inrikesflygets framtid är fortfarande en högaktuell fråga. Osäkerheten om hur regeringen avser att hantera den hemligstämplade rapporten från Swedavia om en förtida nedläggning av Bromma

Inlämnad: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-02-03 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1411 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1410 av Magdalena Schröder (M)

Fråga 2020/21:1410 Oskuldsoperationer i Sverige av Magdalena Schröder M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen rapporterade tidskriften Ottar, som ges ut av RFSU, att det går att köpa oskuldsoperationer för att genomföra ingreppet rekonstruktion av mödomshinnanMödomshinnan är en global myt som

Inlämnad: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-02-03 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1410 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1409 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2020/21:1409 Ansvaret för grovt kriminella minderåriga av Åsa Coenraads M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Ungdomar mellan 15 och 17 år som har begått mord och grova rån börjar bli normalt i det svenska samhället medierapporterna om detta kommer från hela Sverige även om det finns en överrepresentation

Inlämnad: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-02-03 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1409 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1408 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2020/21:1408 Regeringsförklaringens genomförande av Lotta Olsson M till Socialminister Lena Hallengren S Under coronapandemin har brister i kompetens inom vårdyrken blottats, framför allt brister i tillgång till personal med kompetens. Svårigheter att följa gällande hygienregler hos omvårdnadspersonal har inte enbart

Inlämnad: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-02-03 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1408 av Lotta Olsson (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1407 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:1407 Avslöjande och motverkande av extremistiska hatpredikanter av Marléne Lund Kopparklint M till Statsrådet Mikael Damberg S En spärrlista mot hatpredikanter bör införas i EU. Moderaterna har föreslagit att EU ska ta fram en gemensam spärrlista på hatpredikanter som inte ska släppas in i Sverige. På en

Inlämnad: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-02-03 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1407 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 102 kB)