Dokument & lagar (110 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:776 av Birgitta Ohlsson (FP)

Fråga 2014/15:776 Det omfattande sexuella våldet i Sri Lanka av Birgitta Ohlsson FP till Utrikesminister Margot Wallström S Under september månad avser FN:s MR-råd att diskutera en rapport om situationen för de mänskliga rättigheterna i Sri Lanka. Rapporten var mycket kontroversiell när den antogs i mars 2014. I Sri Lanka

Inlämnad: 2015-09-01 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:776 av Birgitta Ohlsson (FP) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:684 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:684 Sveriges syn på demokrati i Burma av Roger Haddad FP till Utrikesminister Margot Wallström S Burma, eller som militärjuntan benämner landet, Myanmar, har fortfarande stora utmaningar i sin demokratiseringsprocess. Trots att landet långt ifrån uppnått den reformnivå som skulle vara önskvärd har från Europeiska

Inlämnad: 2015-06-17 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:684 av Roger Haddad (FP) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:608 av Maria Weimer (FP)

Fråga 2014/15:608 Regeringens arbete för Dawit Isaaks frigivning av Maria Weimer FP till Utrikesminister Margot Wallström S Det är 5 000 dagar sedan den svensk-eritreanska journalisten Dawit Isaak frihetsberövades i Eritrea. Han sitter i dag fängslad utan rättegång på grund av sin kritik mot regimen. Det är viktigt att

Inlämnad: 2015-06-02 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:608 av Maria Weimer (FP) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:528 av Maria Weimer (FP)

Fråga 2014/15:528 Kvinnors rätt till abort av Maria Weimer FP till Utrikesminister Margot Wallström S Att alla kvinnor har rätt till fria, lagliga och säkra aborter är en fråga om mänskliga rättigheter. Verkligheten ser dock annorlunda ut. På detta tema har ett fall med en tioårig flicka i Paraguay som nekas abort väckt

Inlämnad: 2015-05-12 Besvarare: Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:528 av Maria Weimer (FP) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:492 av Maria Weimer (FP)

Fråga 2014/15:492 Det ökade förtrycket på Kuba av Maria Weimer FP till Utrikesminister Margot Wallström S Den 17 december 2014 meddelade USA och Kuba att de ämnar återupprätta de diplomatiska förbindelserna. Samtidigt meddelade USA att man lättar på handelsembargot och på de ekonomiska sanktionerna. Förhoppningen om en

Inlämnad: 2015-05-05 Besvarare: Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:492 av Maria Weimer (FP) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:524 av Allan Widman (FP)

Interpellation 2014/15:524 Svensk angränsande zon av Allan Widman FP till Utrikesminister Margot Wallström S Små och medelstora staters säkerhet stärks av den förutsägbarhet och långsiktighet som traktater ger. Det är av utomordentlig betydelse att Sverige med stor skyndsamhet i enlighet med FN:s havsrättskonvention upprättar

Inlämnad: 2015-04-20 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:524 av Allan Widman (FP) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svensk angränsande zon

Interpellation 2014/15:512 av Robert Hannah (FP)

Interpellation 2014/15:512 Förnekandet av folkmordet seyfo av Robert Hannah FP till Utrikesminister Margot Wallström S Den 22 augusti 1939 talade Adolf Hitler i Obersalzberg till sina befälhavare inför det stundande anfallet mot Polen. Han sägs ha sagt: Jag har beordrat våra specialstyrkor inom SS att korsa den polska

Inlämnad: 2015-04-15 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:512 av Robert Hannah (FP) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förnekandet av folkmordet seyfo

Interpellation 2014/15:508 av Robert Hannah (FP)

Interpellation 2014/15:508 Kristendomens överlevnad i Mellanöstern av Robert Hannah FP till Utrikesminister Margot Wallström S På hundra år har Mellanöstern förvandlats från en region präglad av mångfald, med kristen befolkning på 20 procent, en av fem personer till en intoleransens region där etniska och religiösa minoriteter

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:508 av Robert Hannah (FP) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kristendomens överlevnad i Mellanöstern

Skriftlig fråga 2014/15:408 av Tina Acketoft (FP)

Fråga 2014/15:408 Förföljelsen av hazarerna i Afghanistan, Pakistan och Iran av Tina Acketoft FP till Utrikesminister Margot Wallström S Hazarer är en etnisk grupp som bor främst i Afghanistan, Pakistan och Iran. De har under en mycket lång tid varit utsatta för diskriminering, våld och mord baserat på deras etniska tillhörighet.

Inlämnad: 2015-04-09 Besvarare: Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:408 av Tina Acketoft (FP) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2014/15:462 av Robert Hannah (FP)

Interpellation 2014/15:462 Att kalla Kina diktatur av Robert Hannah FP till Statsminister Stefan Löfven S Olof Palme sa i ett berömt tal i Lunchekot i Sveriges Radio den 23 december 1972 att man bör kalla saker och ting vid deras rätta namnNär SVT:s korrespondent Lars Moberg den 27 mars 2015 frågar statsminister Stefan

Inlämnad: 2015-03-27 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:462 av Robert Hannah (FP) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Att kalla Kina diktatur

Skriftlig fråga 2014/15:392 av Maria Weimer (FP)

Fråga 2014/15:392 Förföljelse av politiska motståndare i republiken Karelen av Maria Weimer FP till Utrikesminister Margot Wallström S Tillståndet för de mänskliga rättigheterna i Ryssland blir allt mer allvarligt. Oliktänkande utsätts för repressalier, det blir allt svårare för det civila samhället att verka och politiska

Inlämnad: 2015-03-27 Besvarare: Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:392 av Maria Weimer (FP) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2014/15:407 av Maria Weimer (FP)

Interpellation 2014/15:407 Militära utbildare till Irak och lokalt självstyre på Nineveslätten av Maria Weimer FP till Utrikesminister Margot Wallström S Samtidigt som Asadregimens våld mot den egna befolkningen fortsatt är ett faktum fortsätter den extrema jihadistgruppen Islamiska staten sina fruktansvärda attacker

Inlämnad: 2015-03-17 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:407 av Maria Weimer (FP) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Militära utbildare till Irak och lokalt självstyre på Nineveslätten

Skriftlig fråga 2014/15:314 av Robert Hannah (FP)

Fråga 2014/15:314 Uppmärksammande av 100-årsminnet av folkmordet seyfo den 24 april 2015 av Robert Hannah FP till Utrikesminister Margot Wallström S Den 24 april 2015 är det 100-årsminnesdagen av folkmordet seyfo även kallat armeniska folkmordet och folkmordet 1915som i princip utrotade det nuvarande Turkiets kristna

Inlämnad: 2015-03-16 Besvarare: Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:314 av Robert Hannah (FP) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:271 av Tina Acketoft (FP)

Fråga 2014/15:271 EU:s politik för mänskliga rättigheter i Vitryssland/Belarus av Tina Acketoft FP till Utrikesminister Margot Wallström S Vitryssland/Belarus brukar kallas Europas sista diktatur, och EU tillämpar sedan 2004 sanktioner gentemot landet. Sanktionerna innefattar ett vapenembargo och individuellt riktade

Inlämnad: 2015-03-03 Besvarare: Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:271 av Tina Acketoft (FP) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:237 av Maria Weimer (FP)

Fråga 2014/15:237 Regeringens bilaterala dialog med Kuba av Maria Weimer FP till Utrikesminister Margot Wallström S USA meddelade i december 2014 att man avser att återuppta diplomatiska förbindelser med Kuba. Det innebär bland annat att man nu öppnar sin ambassad på Kuba och att det införs lättnader i handelsrestriktionerna.

Inlämnad: 2015-02-17 Besvarare: Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:237 av Maria Weimer (FP) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:297 av Allan Widman (FP)

Interpellation 2014/15:297 Ryska påtryckningar mot Sverige av Allan Widman FP till Utrikesminister Margot Wallström S Tidningen Expressen gör gällande att Sverige via kabinettssekreterare Söder lovat att svenska stridsflygplan inte ska landa i Estland vid en kommande flygövning i Baltikum. Detta ska ha uttalats efter

Inlämnad: 2015-02-16 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:297 av Allan Widman (FP) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ryska påtryckningar mot Sverige

Interpellation 2014/15:220 av Allan Widman (FP)

Interpellation 2014/15:220 Samförståndsavtal mellan Sverige och Saudiarabien av Allan Widman FP till Utrikesminister Margot Wallström S Den 15 november 2005 ingick Sverige och Saudiarabien ett så kallat samförståndsavtal. Avtalet har förlängts en gång, år 2010. För att undvika ytterligare förlängning med fem år kan Sverige

Inlämnad: 2015-01-26 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:220 av Allan Widman (FP) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Samförståndsavtal mellan Sverige och Saudiarabien

Skriftlig fråga 2014/15:144 av Allan Widman (FP)

Fråga 2014/15:144 Diplomatiskt språkbruk av Allan Widman FP till Utrikesminister Margot Wallström S Den ryske ambassadören i Danmark, Michail Vanin, anklagar i Berlingske svenskarna för att alltför ofta besöka Pusher streetUttalandet görs som en kommentar av den nyligen inträffade incidenten mellan ett ryskt signalspaningsflygplan

Inlämnad: 2014-12-18 Besvarare: Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:144 av Allan Widman (FP) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2014/15:171 av Allan Widman (FP)

Interpellation 2014/15:171 Sveriges motståndskraft mot ryska hot om användning av kärnvapen av Allan Widman FP till Utrikesminister Margot Wallström S Ryska federationen innehar världens överlägset största kärnvapenarsenal. Under påskhelgen 2013 ska Ryssland enligt tidningsuppgifter ha övat kärnvapenattack in mot svenskt

Inlämnad: 2014-12-02 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:171 av Allan Widman (FP) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges motståndskraft mot ryska hot om användning av kärnvapen

Skriftlig fråga 2014/15:103 av Robert Hannah (FP)

Fråga 2014/15:103 Stöd till civilsamhällesorganisationer i Egypten av Robert Hannah FP till Utrikesminister Margot Wallström S Situationen för civilsamhällesorganisationer i Egypten är mycket oroande och försämras kontinuerligt. Under det senaste halvåret har den egyptiska regimen beslutat att alla organisationer måste

Inlämnad: 2014-11-24 Besvarare: Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:103 av Robert Hannah (FP) (pdf, 78 kB)