Dokument & lagar (834 träffar)

Motion 2018/19:2411 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2411 av Anders Åkesson och Lars Thomsson båda C Markavvattning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt anpassa regelverket, bl.a. avseende inriktningen på markavvattning, så att den akuta problematiken med torka och vattenbrist


Utskottsberedning: 2018/19:CU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2411 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2411 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2406 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2406 av Anders Åkesson m.fl. C Markintrång Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ersättning för intrång på mark för ianspråktagande till ledningsutbyggnad, master, vägar, järnvägar och annan samhällsinfrastruktur och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2406 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2406 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2382 av Niels Paarup-Petersen (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2382 av Niels Paarup-Petersen C Skapa enhetlig myndighetssyn på risker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en nationell riskutredning av hur riskanalyser vid utveckling och byggande kan utföras på annat och bättre sätt än i


Utskottsberedning: 2018/19:CU12 2018/19:MJU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2382 av Niels Paarup-Petersen (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2382 av Niels Paarup-Petersen (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2366 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2366 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik


Utskottsberedning: 2018/19:CU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2018/19:2366 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:2366 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 112 kB)

Motion 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. KD Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Tabeller Nyanlända invandrares etablering Ankomsten till Sverige Asylprogram Eget boende EBO Hälsoundersökningar Arbete och sysselsättning


Utskottsberedning: 2018/19:AU1 2018/19:AU7 2018/19:AU8 2018/19:CU11 2018/19:JuU1 2018/19:JuU14 2018/19:KU1 2018/19:SfU16 2018/19:SoU1 2018/19:SoU8 2018/19:UbU1
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 22 avslag, 7 bifall,

Motion 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 100 kB) Motion 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 164 kB)

Motion 2018/19:1944 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:1944 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson båda C Effektiv markanvändning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att infrastruktur i form av kraftledningar ska samordnas med väg- och järnvägsdragningar för att minimera det totala markintrånget


Utskottsberedning: 2018/19:CU13 2018/19:NU12 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:1944 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1944 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2352 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2352 av Kerstin Lundgren C Tydligare uppdrag för vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för vigselförrättare förordnade av länsstyrelserna i syfte att förtydliga myndighetsuppdraget och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2352 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2352 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2318 av Roger Richtoff (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2318 av Roger Richtoff SD Byggnation inom bullerzoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utredning av förändrade regler för byggnation inom bullerzoner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag finns det starka inskränkningar


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2318 av Roger Richtoff (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2318 av Roger Richtoff (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2264 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2264 av Solveig Zander C Förtydligande och skärpning av överförmyndarverksamheten och de som berörs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta en central myndighet med ansvar för överförmyndarverksamheten och


Utskottsberedning: 2018/19:CU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:2264 av Solveig Zander (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2264 av Solveig Zander (C) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin båda C Jämställd ekonomi gender budgeting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla beslut bör jämställdhetsprövas och analyseras utifrån hur de gynnar eller missgynnar det underrepresenterade könet


Utskottsberedning: 2018/19:AU8 2018/19:CU9 2018/19:FiU22 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander båda C Plats för cykling, hållbarhet och hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett skärpt uppdrag för Trafikverket att ta fram målsättning och riktlinjer för ökad cykling och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:CU12 2018/19:MJU1 2018/19:SkU10 2018/19:TU13 2018/19:TU6
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) (pdf, 91 kB)

Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. SD Barnvänlig familjepolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning 2 Ekonomisk trygghet för barn och familjer 2.1 Besök hos mödravården 2.2 Graviditetspenning 2.3 Bidrag till förstföderskor 2.4 Stoppa kvotering i föräldraförsäkringen 2.5 Ökad


Utskottsberedning: 2018/19:AU9 2018/19:CU7 2018/19:JuU14 2018/19:SfU21 2018/19:SfU3 2018/19:SoU12 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU7 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): 48 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 96 kB) Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 150 kB)

Motion 2018/19:1487 av Ola Johansson och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:1487 av Ola Johansson och Annika Qarlsson båda C Lika villkor för hästnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att likställa hästnäring med övrig djurhållande näringsverksamhet på landsbygden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:CU10 2018/19:MJU17 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:1487 av Ola Johansson och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1487 av Ola Johansson och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. SD Äganderätt i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utformningen av kompensationsmodeller för brukandebegränsningar av mark som inskränker äganderätten behöver utredas och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU13 2018/19:CU5 2018/19:JuU10 2018/19:MJU18 2018/19:MJU8 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (docx, 82 kB) Motion 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (pdf, 128 kB)

Motion 2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. SD Svenska livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna det svenska djurskyddet genom att införa ett importförbud för animalieprodukter där djur utsatts för ett systematiskt onödigt lidande som väsentligt


Utskottsberedning: 2018/19:CU10 2018/19:MJU11 2018/19:MJU12 2018/19:MJU17 2018/19:NU8 2018/19:SoU10
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) (pdf, 95 kB)

Motion 2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. SD Det svenska jordbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga berörda myndigheter ska genomföra EU-direktiv och tillämpa EU-förordningar på ett sätt som ger så goda konkurrensförutsättningar som möjligt


Utskottsberedning: 2018/19:CU5 2018/19:FöU7 2018/19:MJU11 2018/19:MJU12 2018/19:MJU13 2018/19:MJU17 2018/19:MJU18 2018/19:MJU2 2018/19:MJU5 2018/19:MJU9 2018/19:NU13 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 36 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) (pdf, 123 kB)

Motion 2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. SD En svensk skogspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den svenska skogsbruksmodellen där två övergripande och jämställda skogspolitiska mål, produktionsmålet och miljömålet, huvudsakligen eftersträvas på


Utskottsberedning: 2018/19:CU11 2018/19:CU5 2018/19:FöU7 2018/19:KrU7 2018/19:MJU8 2018/19:MJU9 2018/19:SkU11 2018/19:SkU12 2018/19:TU16 2018/19:UbU12
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (pdf, 138 kB)

Motion 2018/19:1599 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1599 av Runar Filper SD Föräldrapåverkan och umgängessabotage m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om föräldrapåverkan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om egenmäktighet med barn


Utskottsberedning: 2018/19:CU7 2018/19:JuU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:1599 av Runar Filper (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1599 av Runar Filper (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1476 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:1476 av Ola Johansson C Främja plusenergihus och cirkulära energisystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för fler pilotprojekt med fokus på omställningen till cirkulära energisystem för byggnaders värme-kyl- och elförsörjning


Utskottsberedning: 2018/19:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1476 av Ola Johansson (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1476 av Ola Johansson (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1469 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:1469 av Ola Johansson C Byggnation med trä ett bioekonomiskt hållbart alternativ Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna fördelarna med ett byggande som är bioekonomiskt motiverat och uppmuntrar till en ökad byggnation med trä, och


Utskottsberedning: 2018/19:CU11 2018/19:MJU4 2018/19:NU7 2018/19:SkU11 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2018/19:1469 av Ola Johansson (C) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:1469 av Ola Johansson (C) (pdf, 79 kB)