Dokument & lagar (28 träffar)

Motion 2007/08:C385 av Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:C385 av Désirée Pethrus Engström kd Barnäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en lagändring för att stoppa barnäktenskap. Motivering Den 1 juni 2004 trädde en förändring av äktenskapsbalken


Utskottsberedning: 2007/08:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C385 av Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:C379 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:C379 av Annelie Enochson m.fl. kd Energimärkning av produkter kd689 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att på lämpligt sätt verka för att energimärkning av produkter utvecklas. Motivering Hotet från den globala


Utskottsberedning: 2007/08:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C379 av Annelie Enochson m.fl. (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:C370 av Emma Henriksson och Peter Althin (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:C370 av Emma Henriksson och Peter Althin kd Översyn av konsumentkreditlagen kd679 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av konsumentkreditlagen. Motivering Mikrolån, snabblån och sms-lån har det senaste


Utskottsberedning: 2007/08:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C370 av Emma Henriksson och Peter Althin (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:C421 av Fredrick Federley m.fl. (c, s, v, mp, m, fp)

Motion till riksdagen 2007/08:C421 av Fredrick Federley m.fl. c, s, v, mp, m, fp Transpersoners ställning i Sverige c455 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om värnandet av transpersoners ställning.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2007/08:CU6 2008/09:SoU13 2009/10:JuU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:C421 av Fredrick Federley m.fl. (c, s, v, mp, m, fp) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:C383 av Annelie Enochson (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:C383 av Annelie Enochson kd Skuldsatta Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändring i skuldsaneringslagen och i preskriptionslagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2007/08:CU10 2007/08:FiU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:C383 av Annelie Enochson (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:C382 av Annelie Enochson (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:C382 av Annelie Enochson kd Tomträtt Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn och förenkling av lagen om tomträttsavgäld 13 kap. jordabalkenMotivering Tomträttsinstitutet har funnits


Utskottsberedning: 2007/08:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C382 av Annelie Enochson (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:C318 av Kjell Eldensjö och Annelie Enochson (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:C318 av Kjell Eldensjö och Annelie Enochson kd Folkomröstning om äktenskapsfrågan kd620 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en folkomröstning om äktenskapet. Motivering Äktenskaps- och partnerskapsutredningen har


Utskottsberedning: 2007/08:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C318 av Kjell Eldensjö och Annelie Enochson (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:C317 av Mikael Oscarsson (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:C317 av Mikael Oscarsson kd Könsneutralt äktenskap kd616 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att äktenskapet ska vara förbehållet en man och en kvinna. Motivering I mars 2007 presenterade Äktenskaps- och partnerskapsutredningen


Utskottsberedning: 2007/08:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C317 av Mikael Oscarsson (kd) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:N342 av Rosita Runegrund (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:N342 av Rosita Runegrund kd Skärgårdens utveckling Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en samlad politik för utveckling av de svenska skärgårdsområdena. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:CU19 2007/08:MJU7 2007/08:NU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:N342 av Rosita Runegrund (kd) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:C324 av Johan Linander och Roger Tiefensee (c)

Motion till riksdagen 2007/08:C324 av Johan Linander och Roger Tiefensee c Arbetsgivares regressrätt vid personskada c476 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetsgivares regressrätt vid personskada. Motivering Personskadekommittén överlämnade


Utskottsberedning: 2007/08:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C324 av Johan Linander och Roger Tiefensee (c) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:C298 av Lennart Sacrédeus (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:C298 av Lennart Sacrédeus kd Äktenskaps- och partnerskapsutredningen kd589 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en parlamentarisk utredning för att utreda frågan om en könsneutral äktenskapslagstiftning.


Utskottsberedning: 2007/08:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C298 av Lennart Sacrédeus (kd) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:C295 av Solveig Zander (c)

Motion till riksdagen 2007/08:C295 av Solveig Zander c Uppföljning av föräldrabalken utifrån pappabarn-perspektivet c411 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en uppföljning av föräldrabalken, utifrån de förändringar som trädde i kraft 2006-07-01,


Utskottsberedning: 2007/08:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C295 av Solveig Zander (c) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:C255 av Anders Åkesson och Karin Nilsson (c)

Motion till riksdagen 2007/08:C255 av Anders Åkesson och Karin Nilsson c Lokalisering av bostadsfastighet c393 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet att undanröja hinder för lokalisering av bostadsfastighet i s.k. konfliktområde med hjälp


Utskottsberedning: 2007/08:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C255 av Anders Åkesson och Karin Nilsson (c) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:C254 av Jörgen Johansson (c)

Motion till riksdagen 2007/08:C254 av Jörgen Johansson c Bostäder för äldre och funktionshindrade c479 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagen 1992:1574 om bostadsanpassningsbidrag inkluderande förändringar av den 1 juli 2000.


Utskottsberedning: 2007/08:CU1 2007/08:CU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:C254 av Jörgen Johansson (c) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:C239 av Lars-Ivar Ericson (c)

Motion till riksdagen 2007/08:C239 av Lars-Ivar Ericson c Översyn av lagar som reglerar elledningar c445 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av lagar som reglerar elledningar. Motivering Stormarna Gudrun och Per har i södra Sverige aktualiserat


Utskottsberedning: 2007/08:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C239 av Lars-Ivar Ericson (c) (doc, 36 kB)

Motion 2007/08:C253 av Maria Kornevik Jakobsson (c)

Motion till riksdagen 2007/08:C253 av Maria Kornevik Jakobsson c Sms-lån c465 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en översyn av sms-lån. Motivering Det är viktigt att reglerna för s.k. sms-lån ses över, då det finns flera oklarheter


Utskottsberedning: 2007/08:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C253 av Maria Kornevik Jakobsson (c) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:So254 av Kerstin Lundgren och Per Lodenius (c)

Motion till riksdagen 2007/08:So254 av Kerstin Lundgren och Per Lodenius c Kritisk forskning m.m. gällande elöverkänslighet c424 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en specialutrustad klinik för att ta bort den skadliga belastningen av tungmetaller,


Utskottsberedning: 2007/08:CU11 2007/08:FöU9 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:So254 av Kerstin Lundgren och Per Lodenius (c) (doc, 52 kB)

Motion 2007/08:C259 av Karin Nilsson och Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Motion till riksdagen 2007/08:C259 av Karin Nilsson och Ulrika Carlsson i Skövde c Kreditföretagens ansvar vid sms-lån c322 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att överväga ny lagstiftning för att kreditgivarna för sms-lån ska tvingas


Utskottsberedning: 2007/08:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C259 av Karin Nilsson och Ulrika Carlsson i Skövde (c) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:C252 av Sofia Larsen (c)

Motion till riksdagen 2007/08:C252 av Sofia Larsen c Förutsättningar för fler att starta företag c348 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av aktiebolagsformen. Motivering Sverige behöver fler företag och företagare. En viktig förutsättning


Utskottsberedning: 2007/08:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C252 av Sofia Larsen (c) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:C251 av Johan Linander och Staffan Danielsson (c)

Motion till riksdagen 2007/08:C251 av Johan Linander och Staffan Danielsson c Namnlagen c344 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i namnlagen. Motivering Det kan på goda grunder ifrågasättas varför staten ska reglera vilka namn som


Utskottsberedning: 2007/08:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C251 av Johan Linander och Staffan Danielsson (c) (doc, 37 kB)
Paginering