Dokument & lagar (246 träffar)

Motion 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. M, C, FP, KD Mobilisering mot grov organiserad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka kriminaliseringen för brott som begås inom ramen för organiserad, kriminell verksamhet.


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14 2014/15:JuU15 2014/15:JuU16 2015/16:CU14
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 1 avslag, 10 bifall,

Motion 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:2989 av Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2989 av Emma Henriksson KD Bekräftelse av faderskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bekräftelse av faderskap när det är möjligt ska göras under graviditeten. Motivering Det kan vara krångligt att fastställa


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2989 av Emma Henriksson (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2989 av Emma Henriksson (KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, FP Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:CU10 2014/15:CU11 2014/15:CU7 2014/15:FiU25 2014/15:KrU10 2014/15:MJU12 2014/15:MJU8 2015/16:CU13 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 13 avslag, 8 bifall,

Motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 60 kB) Motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 119 kB)

Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. KD Ett hem åt alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att öka drivkrafterna för att bygga nya bostadsområden och student- och ungdomsbostäder. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:CU7 2014/15:MJU12 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:1710 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1710 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, FP Byggnadsnämndernas möjligheter att anta detaljplaner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 5 kap. 27 plan- och bygglagen 2010:900 får följande lydelse: En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1710 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 98 kB) Motion 2014/15:1710 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:1709 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1709 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, FP En enklare planprocess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ändringar och nya paragrafer ska införas i plan- och bygglagen i enlighet med vad som framgår av bilaga 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1709 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:1709 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 82 kB)

Motion 2014/15:1708 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1708 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, FP Sänkt krav på aktiekapital Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka kravet på eget kapital i aktiebolag. Motivering Sverige behöver fler entreprenörer som satsar på


Utskottsberedning: 2014/15:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1708 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 96 kB) Motion 2014/15:1708 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:1707 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1707 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, FP Utformningsbestämmelser i detaljplan upphävs efter genomförandetiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att i plan- och bygglagen 2010:900 införa en ny paragraf, 4 kap. 25 a med följande lydelse: Efter det att genomförandetiden har


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1707 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 98 kB) Motion 2014/15:1707 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:1666 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1666 av Penilla Gunther KD Småskalig vattenkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att länsstyrelsernas olika uppgifter bör harmoniseras och samordnas så att uppgifternas syften inte motverkar varandra vad gäller


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1666 av Penilla Gunther (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1666 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:1528 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1528 av Roland Utbult KD Ombud för barn i rättsprocesser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett barn som förekommer i en rättsprocess ska företrädas av ett ombud. Motivering Ett ombud som företräder barnet bör


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1528 av Roland Utbult (KD) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:1528 av Roland Utbult (KD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:1204 av Sofia Damm (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1204 av Sofia Damm KD En hållbar dagvattenhantering för att undvika översvämningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en genomgång av nationell vägledning och lagstiftning kring hur beredskapen mot översvämningar


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1204 av Sofia Damm (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1204 av Sofia Damm (KD) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1075 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1075 av Lars-Axel Nordell KD Åtgärder mot bluffakturor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i kreditupplysningslagen för att undvika att företag drabbas av bluffakturor. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:CU11 2014/15:FiU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1075 av Lars-Axel Nordell (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1075 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 64 kB)

Motion 2013/14:C449 av Anders Sellström (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:C449 av Anders Sellström KD Flytträtt för sakförsäkringar KD769 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda införandet av flytträtt för sakförsäkringar. 2 Motivering Den svenska marknaden för sakförsäkringar


Utskottsberedning: 2013/14:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C449 av Anders Sellström (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:C405 av Stefan Svanström (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:C405 av Stefan Svanström KD Standard för finansiell rapportering till myndigheter KD544 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad som anförs i motionen om att standardisera formatet vad gäller företagens elektroniska rapportering av finansiell information till


Utskottsberedning: 2013/14:CU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:C405 av Stefan Svanström (KD) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:C404 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:C404 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Namngemenskap har betydelse KD646 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att namngemenskap har ett stort värde när det gäller att markera samhörighet i en familj. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C404 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:C382 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:C382 av Annelie Enochson KD Skuldsanering för företagare KD647 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i skuldsaneringslagen och i preskriptionslagen. Motivering Sveriges företagare är oljan i navet och håller


Utskottsberedning: 2013/14:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C382 av Annelie Enochson (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:C418 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:C418 av Robert Halef KD Ombildande av hyresrätter till ägandelägenheter KD766 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör bli lättare att ombilda hyresrätter till ägandelägenheter. Motivering Äganderätt innebär


Utskottsberedning: 2013/14:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C418 av Robert Halef (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:C377 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:C377 av Tuve Skånberg KD Namngemenskap har betydelse KD643 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att namngemenskap har ett stort värde när det gäller att markera samhörighet i en familj. Motivering Namngemenskap har


Utskottsberedning: 2013/14:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C377 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:C307 av Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:C307 av Emma Henriksson KD Bekräftelse av faderskap för ogifta par KD693 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bekräftelse av faderskap för ogifta under graviditeten. Motivering Det kan vara krångligt att fastställa


Utskottsberedning: 2013/14:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C307 av Emma Henriksson (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:C302 av Stefan Svanström (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:C302 av Stefan Svanström KD Lagstiftning om exploateringsavtal KD707 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genom ny lagstiftning begränsa kommunernas möjligheter att i exploateringsavtal ålägga entreprenörer att


Utskottsberedning: 2013/14:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C302 av Stefan Svanström (KD) (doc, 57 kB)