Dokument & lagar (43 träffar)

Interpellation 2001/02:244 av Brus, Sven (kd)

den 6 februari Interpellation 2001/02:244 av Sven Brus kd till finansminister Bosse Ringholm om dansbandsmomsen Kulturen i vårt land är viktig för att skapa livskvalitet och harmoni för invånarna. Med kultur kan människor lättare orka med ett i övrigt stressigt och arbetsamt vardagsliv. Det är därför bra att Sverige

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:242 av Enochson, Annelie (kd)

den 6 februari Interpellation 2001/02:242 av Annelie Enochson kd till finansminister Bosse Ringholm om hyressättningen i Akademiska Hus Med fastighetsreformen 1993 tillkom nya riktlinjer för statens fastighetsförvaltning, som innebar ett åtskiljande av ägandet, förvaltandet och brukandet av statens lokaler. Akademiska

Inlämnad: 2002-02-06 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:300 av Attefall, Stefan (kd)

den 8 mars Interpellation 2001/02:300 av Stefan Attefall kd till finansminister Bosse Ringholm om skatteväxling i Sverige Mellan 1993 och 2000 minskade miljöskatterna som andel av BNP med 8 medan skatterna på arbete ökade med 13 I alla EU-länder, utom Sverige och Irland, har miljöskatterna som andel av BNP ökat under

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:175 av Odell, Mats (kd)

den 17 januari Interpellation 2001/02:175 av Mats Odell kd till finansminister Bosse Ringholm om flytträtt för livförsäkringar Sedan den 1 januari 2001 tillåter svensk lagstiftning att kapital bundet i traditionella livförsäkringar och pensionssparande m.m. flyttas till annan förvaltare, om privatpersonen eller företaget

Inlämnad: 2002-01-17 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:165 av Larsson, Maria (kd)

den 9 januari Interpellation 2001/02:165 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om familjeföretag De senaste åren har inneburit en dramatisk förändring i ägarstrukturen i svenska företag. I dag är det 35 utländskt ägande i svenska börsnoterade företag. Antalet företagsköp under år 2000 ökade med 21 jämfört

Inlämnad: 2002-01-10 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:98 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 23 november Interpellation 2001/02:98 av Ulla-Britt Hagström kd till finansminister Bosse Ringholm om arbetsgivaravgiften Regeringen avser att temporärt sänka arbetsgivaravgifterna för kommuner och landsting. De kommuner som väljer att expandera och utöka sin verksamhet under år 2002 befrias dessutom från hela

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:97 av Brus, Sven (kd)

den 23 november Interpellation 2001/02:97 av Sven Brus kd till finansminister Bosse Ringholm om arvsskatten I år har taxeringsvärdena på fastigheter höjts för första gången sedan 1997. Fastighetsskatten har kommit att slå hårt på många platser i Sverige och regeringen har tvingats till flera eftergifter. Under året

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:141 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 13 december Interpellation 2001/02:141 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Mona Sahlin om småföretag Sverige är ett av de länder som har världens högsta skatter. Höga arbetsgivaravgifter och inkomstskatter som inte stimulerar till utbildning och arbete samt en djungel av krånglig lagstiftning är några av

Inlämnad: 2001-12-13 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:456 av Strömbom, Inger (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:456 av Inger Strömbom kd till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten Svenska folket har i dagarna lämnat in sin deklaration för inkomståret 2001. Många villaägare har återigen blivit varse att fastighetsskatten ökat med många tusenlappar under året, trots att skattesatsen

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:455 av Brus, Sven (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:455 av Sven Brus kd till finansminister Bosse Ringholm om skattereduktion för hushållstjänster Många människor, inte minst kvinnor och småbarnsföräldrar, lever i en pressad livssituation på grund av dubbelarbete. Svårigheten att förena yrkesarbete med tid för barnen leder till stress

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:493 av Gustafsson, Holger (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:493 av Holger Gustafsson kd till finansminister Bosse Ringholm om konkurrensvillkor för svenskt jordbruk Samtidigt som lantbruksnäringen söker se optimistiskt på framtiden och Lantbruksbarometern pekar på en byggboom i det svenska lantbruket så pekar nya larmrapporter på sviktande

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:35 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 18 oktober Interpellation 2001/02:35 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om uthyrning av bostad Bostadssituationen för studenter förvärras hela tiden. Rekordmånga studenter står utan bostad. Det har utlovats att 10 000 studentbostäder ska byggas i år över hela landet, men det är inte på långt

Inlämnad: 2001-10-19 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: uthyrning av bostad

Skriftlig fråga 2001/02:600 av Lindstedt-Staaf, Ester (kd)

den 25 januari Fråga 2001/02:600 av Ester Lindstedt-Staaf kd till finansminister Bosse Ringholm om underhållsstöd Försäkringskassan bedömer storleken på underhållsstöd efter skattemyndighetens uppgifter om den enskildes taxeringsbara inkomst. Även om skattemyndighetens bedömning av den taxeringsbara inkomsten överklagas,

Inlämnad: 2002-01-25 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:313 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 29 november Fråga 2001/02:313 av Mikael Oscarsson kd till finansminister Bosse Ringholm om avdrag för gåvor till ideella organisationer På många håll i världen är det möjligt att göra skatteavdrag för kostnaden för gåvor till ideella organisationer. Exempelvis har övriga 14 EU-länder olika typer av system för avdrag.

Inlämnad: 2001-11-29 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:341 av Larsson, Maria (kd)

den 3 december Fråga 2001/02:341 av Maria Larsson kd till försvarsminister Björn von Sydow om utförsäljning av försvarsmateriel Försvarets materielverk, FMV, har i uppgift att avveckla mer än hälften av den materiel som finns i Försvarsmakten. Det som avvecklas är överskott som uppstår när Försvarsmakten intagit sin

Inlämnad: 2001-12-03 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:323 av Erik Ågren, Jan (kd)

den 30 november Fråga 2001/02:323 av Jan Erik Ågren kd till finansminister Bosse Ringholm om den svenska skogsbärsindustrin Skogsbärsbranschen i Sverige har en god utvecklingspotential med stor regionalpolitisk betydelse. Det finns en väl uppbyggd lokal struktur med inköp, transporter, infrysning och rensning av bär

Inlämnad: 2001-11-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:398 av Strömbom, Inger (kd)

den 10 december Fråga 2001/02:398 av Inger Strömbom kd till statsrådet Leif Pagrotsky om skatteöverläggningar med Danmark Det är angeläget att lösa problematiken kring de s.k. gränsgångarna över Öresund. På motsvarande sätt som Sverige har avtal med Finland och Norge borde det gå att teckna avtal med Danmark innebärande

Inlämnad: 2001-12-10 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:436 av Davidson, Inger (kd)

den 17 december Fråga 2001/02:436 av Inger Davidson kd till kulturminister Marita Ulvskog om spel på värdeautomater Svenska folket spelade för drygt 32 miljarder kronor år 2000. Och siffran ökar. För flertalet är spel ett trevligt inslag av vardagsdramatik, och ett sätt att ge pengar till idrott och andra ideella aktiviteter.

Inlämnad: 2001-12-17 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1192 av Larsson, Maria (kd)

den 21 maj Fråga 2001/02:1192 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om överlikviditetsbeskattning i företag Tillgångar som innehas i kapitalplaceringssyfte ska tas upp till beskattning även om de ägs av ett företag, om de ej kan anses tillhöra näringsverksamheten. Detta framgår av lagrummet 3 SFL samt

Inlämnad: 2002-05-21 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1217 av Erik Ågren, Jan (kd)

den 23 maj Fråga 2001/02:1217 av Jan Erik Ågren kd till finansminister Bosse Ringholm om mervärdesskatt vid begravningsuppdrag Riksskatteverket har i skrivelse Mervärdesskatt vid begravningsuppdrag dnr. 8930-01/120, låtit ändra synsättet på hur begravningsuppdrag ska mervärdesbeskattas. I praktiken har ett tillhandahållande

Inlämnad: 2002-05-23 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Paginering