Dokument & lagar (8 träffar)

Interpellation 2001/02:456 av Strömbom, Inger (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:456 av Inger Strömbom kd till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten Svenska folket har i dagarna lämnat in sin deklaration för inkomståret 2001. Många villaägare har återigen blivit varse att fastighetsskatten ökat med många tusenlappar under året, trots att skattesatsen

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:323 av Erik Ågren, Jan (kd)

den 30 november Fråga 2001/02:323 av Jan Erik Ågren kd till finansminister Bosse Ringholm om den svenska skogsbärsindustrin Skogsbärsbranschen i Sverige har en god utvecklingspotential med stor regionalpolitisk betydelse. Det finns en väl uppbyggd lokal struktur med inköp, transporter, infrysning och rensning av bär

Inlämnad: 2001-11-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:398 av Strömbom, Inger (kd)

den 10 december Fråga 2001/02:398 av Inger Strömbom kd till statsrådet Leif Pagrotsky om skatteöverläggningar med Danmark Det är angeläget att lösa problematiken kring de s.k. gränsgångarna över Öresund. På motsvarande sätt som Sverige har avtal med Finland och Norge borde det gå att teckna avtal med Danmark innebärande

Inlämnad: 2001-12-10 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1217 av Erik Ågren, Jan (kd)

den 23 maj Fråga 2001/02:1217 av Jan Erik Ågren kd till finansminister Bosse Ringholm om mervärdesskatt vid begravningsuppdrag Riksskatteverket har i skrivelse Mervärdesskatt vid begravningsuppdrag dnr. 8930-01/120, låtit ändra synsättet på hur begravningsuppdrag ska mervärdesbeskattas. I praktiken har ett tillhandahållande

Inlämnad: 2002-05-23 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1323 av Strömbom, Inger (kd)

den 10 juni Fråga 2001/02:1323 av Inger Strömbom kd till finansminister Bosse Ringholm om Öresundsregionen Det är angeläget att lösa problematiken kring de s.k. gränsgångarna över Öresund. På motsvarande sätt som Sverige har avtal med Finland och Norge borde det gå att teckna avtal med Danmark innebärande att man betalar

Inlämnad: 2002-06-10 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:831 av Ågren, Jan-Erik (kd)

den 1 mars Fråga 2001/02:831 av Jan-Erik Ågren kd till försvarsminister Björn von Sydow om transport av farligt gods Runtom i hela Sverige transporteras dagligen farligt gods av allsköns slag. Dessa transporter kan i ett ögonblick förvandla ett helt samhälle till en katastrofzon. Ett antal gånger har katastrofen varit

Inlämnad: 2002-03-01 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1463 av Strömbom, Inger (kd)

den 31 juli Fråga 2001/02:1463 av Inger Strömbom kd till finansminister Bosse Ringholm om energiskatternas andel av elpriserna På senare tid har Konkurrensverket och Konsumentverket engagerat sig alltmer i frågan om elpriser. Detta för att energiföretagen ska bli effektivare och att vi ska få en fungerande konkurrens,

Inlämnad: 2002-07-31 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:190 av Strömbom, Inger (kd)

den 21 november Fråga 2001/02:190 av Inger Strömbom kd till försvarsminister Björn von Sydow om försäljning av militär materiel Inger Strömbom har frågat mig om jag ämnar ändra det regelverk som reglerar försäljning av militär materiel och pekar på de intäkter som går förlorade när fordon inte försäljs. Under hösten

Inlämnad: 2001-11-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)