Dokument & lagar (9 träffar)

Interpellation 2001/02:98 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 23 november Interpellation 2001/02:98 av Ulla-Britt Hagström kd till finansminister Bosse Ringholm om arbetsgivaravgiften Regeringen avser att temporärt sänka arbetsgivaravgifterna för kommuner och landsting. De kommuner som väljer att expandera och utöka sin verksamhet under år 2002 befrias dessutom från hela

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:141 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 13 december Interpellation 2001/02:141 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Mona Sahlin om småföretag Sverige är ett av de länder som har världens högsta skatter. Höga arbetsgivaravgifter och inkomstskatter som inte stimulerar till utbildning och arbete samt en djungel av krånglig lagstiftning är några av

Inlämnad: 2001-12-13 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:35 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 18 oktober Interpellation 2001/02:35 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om uthyrning av bostad Bostadssituationen för studenter förvärras hela tiden. Rekordmånga studenter står utan bostad. Det har utlovats att 10 000 studentbostäder ska byggas i år över hela landet, men det är inte på långt

Inlämnad: 2001-10-19 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: uthyrning av bostad

Skriftlig fråga 2001/02:323 av Erik Ågren, Jan (kd)

den 30 november Fråga 2001/02:323 av Jan Erik Ågren kd till finansminister Bosse Ringholm om den svenska skogsbärsindustrin Skogsbärsbranschen i Sverige har en god utvecklingspotential med stor regionalpolitisk betydelse. Det finns en väl uppbyggd lokal struktur med inköp, transporter, infrysning och rensning av bär

Inlämnad: 2001-11-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1217 av Erik Ågren, Jan (kd)

den 23 maj Fråga 2001/02:1217 av Jan Erik Ågren kd till finansminister Bosse Ringholm om mervärdesskatt vid begravningsuppdrag Riksskatteverket har i skrivelse Mervärdesskatt vid begravningsuppdrag dnr. 8930-01/120, låtit ändra synsättet på hur begravningsuppdrag ska mervärdesbeskattas. I praktiken har ett tillhandahållande

Inlämnad: 2002-05-23 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1287 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 3 juni Fråga 2001/02:1287 av Ulla-Britt Hagström kd till finansminister Bosse Ringholm om försörjningsbördan Med försörjningsbörda menas hur många personer varje sysselsatt person i åldern 1664 år måste försörja av den totala befolkningen i Sverige. För åren 19611971 ökade försörjningsbördan långsamt för de sysselsatta,

Inlämnad: 2002-06-03 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1331 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 12 juni Fråga 2001/02:1331 av Ulla-Britt Hagström kd till försvarsminister Björn von Sydow om humanitära insatser Sverige har omfattande erfarenhet av stora internationella uppdrag, såsom räddningsåtgärder vid jordbävning och andra katastrofer där människor utsätts för direkt fara. Den kompetens som finns i Sverige

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:766 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 februari Fråga 2001/02:766 av Ulla-Britt Hagström kd till finansminister Bosse Ringholm om skatter vid överföring av fastighetstillbehör Ett riksdagsbeslut i november år 2001 förändrade förutsättningarna för överföring av fastighetstillbehör genom lag om ändring i jordabalken, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen

Inlämnad: 2002-02-20 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:831 av Ågren, Jan-Erik (kd)

den 1 mars Fråga 2001/02:831 av Jan-Erik Ågren kd till försvarsminister Björn von Sydow om transport av farligt gods Runtom i hela Sverige transporteras dagligen farligt gods av allsköns slag. Dessa transporter kan i ett ögonblick förvandla ett helt samhälle till en katastrofzon. Ett antal gånger har katastrofen varit

Inlämnad: 2002-03-01 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)