Dokument & lagar (113 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:206 av Selin Lindgren, Eva (c)

den 31 oktober Fråga 2008/09:206 Rättvisa i sjukförsäkringen av Eva Selin Lindgren c till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Vi är många som under de senaste decennierna varit åskådare till den skenande ohälsan och även själva kommit i kontakt med personer som förtidspensionerats redan i 2540-årsåldern med

Inlämnad: 2008-10-31 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:148 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 24 oktober Fråga 2007/08:148 Hörselskadades förtidspensionering och sjukskrivning av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Sverige har mer än en miljon hörselskadade. Trots att hörselskadan ofta är det enda funktionshindret och enda orsaken till nedsatt arbetsförmåga så blir många

Inlämnad: 2007-10-24 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1175 av Sellén, Birgitta (c)

den 16 maj Fråga 2006/07:1175 Rehabilitering av andre vice talman Birgitta Sellén c till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Kostnaderna för sjukskrivningar och förtidspensionering skjuter lavinartat i höjden för varje år som går. Målsättningen för den sittande regeringen är att minska ohälsan och få fler långtidssjukskrivna

Inlämnad: 2007-05-16 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:622 av Qarlsson, Annika (c)

den 8 februari Fråga 2006/07:622 Besked om sjukpenning av Annika Qarlsson c till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Jag får telefonsamtal från människor som känner sig maktlösa. De har blivit sjukskrivna men innan de vet sina ekonomiska förutsättningar under sjukskrivningen ska Försäkringskassan säga sitt.

Inlämnad: 2007-02-08 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:142 av Johansson, Annie (c)

den 15 november Fråga 2006/07:142 Unga och förtidspensionering av Annie Johansson c till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Fler och fler unga människor blir förtidspensionerade. Sedan 2003 har antalet personer som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning ökat i alla åldersgrupper med 13 I åldrarna 2034 har

Inlämnad: 2006-11-15 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2006/07:64 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 10 november Interpellation 2006/07:64 Öresundsintegration av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Under senare år har allt större förhoppningar ställts till att integrationen mellan Sverige och Danmark skulle utvecklas i positiv riktning. Detta har skett och många människor bor,

Inlämnad: 2006-11-10 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Öresundsintegration

Skriftlig fråga 2005/06:2111 av Johansson, Kenneth (c)

den 7 september Fråga 2005/06:2111 av Kenneth Johansson c till finansminister Pär Nuder s Kulturmiljön på landsbygden Kommuner fastställer särskilda områdesbestämmelser för att säkerställa unika miljöer på landsbygden. I områdesbestämmelser beslutas om bygglovplikt och ansökan om rivningslov för byggnader och anläggningar.

Inlämnad: 2006-09-07 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2104 av Lundgren, Kerstin (c)

den 5 september Fråga 2005/06:2104 av Kerstin Lundgren c till utrikesminister Jan Eliasson s Upptrappat våld mot assyrier/syrianer i Turkiet Det har under senare tid framkommit ett flertal exempel på att den turkiska staten inte förmår motverka brott mot assyrier/syrianer som bor kvar i Midyatområdet. Frågorna många

Inlämnad: 2006-09-05 Besvarare: Jan Eliasson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1909 av Qarlsson, Annika (c)

den 4 juli Fråga 2005/06:1909 av Annika Qarlsson c till utrikesminister Jan Eliasson s Den hårdnande inställningen mot HBT-personer i Öst- och Centraleuropa Under det senaste halvåret har Sverige nåtts av en rad oroväckande nyheter om hur statsmakten och ledande politiker i flera öst- och centraleuropeiska länder

Inlämnad: 2006-07-04 Besvarare: Jan Eliasson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1873 av Qarlsson, Annika (c)

den 22 juni Fråga 2005/06:1873 av Annika Qarlsson c till utrikesminister Jan Eliasson s Kvinnors rätt till säker abort I Norden och i stor del av Europa har kvinnor rätt till säker abort. Det är en möjlighet som ibland ses som självklar här i Sverige men det finns fortfarande många länder där kvinnors möjlighet

Inlämnad: 2006-06-22 Besvarare: Jan Eliasson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1696 av Lundgren, Kerstin (c)

den 24 maj Fråga 2005/06:1696 av Kerstin Lundgren c till utrikesminister Jan Eliasson s Svenskt agerande gentemot Turkiet Det är viktigt att parterna i Turkiet åren 191415 kommer till samsyn om vad som hände då och även följande: Vad hände med kulturarvet såsom kyrkor, katedraler och kloster Vad hände med den egendom

Inlämnad: 2006-05-24 Besvarare: Jan Eliasson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1695 av Lundgren, Kerstin (c)

den 24 maj Fråga 2005/06:1695 av Kerstin Lundgren c till utrikesminister Jan Eliasson s Svenskt EU-initiativ för en oberoende Turkiet-kommission Sveriges riksdag hade i början av maj, närmare bestämt den 9 maj, besök av turkiska parlamentets talman. Det var välkommet för alla oss som vill arbeta för att Turkiet

Inlämnad: 2006-05-24 Besvarare: Jan Eliasson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1645 av Torstensson, Åsa (c)

den 18 maj Fråga 2005/06:1645 av Åsa Torstensson c till finansminister Pär Nuder s Förmögenhetsskatten Precis som när det gäller arbetsinkomster har Sverige en internationellt sett hög beskattning på kapital. Numera är vi också ett av få länder som fortfarande tar ut en löpande skatt på det kapital som enskilda

Inlämnad: 2006-05-18 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1614 av Danielsson, Staffan (c)

den 15 maj Fråga 2005/06:1614 av Staffan Danielsson c till utrikesminister Jan Eliasson s Svenska medborgares rätt till hjälp vid allvarlig sjukdom utomlands Utifrån ett konkret inträffat fall vill jag ställa följande generella fråga till utrikesministern. En svensk medborgare insjuknar plötsligt mycket allvarligt

Inlämnad: 2006-05-15 Besvarare: Jan Eliasson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1557 av Johansson, Jörgen (c)

den 8 maj Fråga 2005/06:1557 av Jörgen Johansson c till finansminister Pär Nuder s Båtskatt I vårvädret är det många som tillbringar sin fritid med att vårrusta fritidsbåten. I Sverige finns i dag drygt 700 000 fritidsbåtar. Det är alltså en stor folkrörelse som nu börjar sin högsäsong. I likhet med tidigare år

Inlämnad: 2006-05-08 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1554 av Danielsson, Staffan (c)

den 8 maj Fråga 2005/06:1554 av Staffan Danielsson c till utrikesminister Jan Eliasson s Palestinas regering och synen på terrordåd Vi är människor och lever våra liv här på jorden. Vi har på olika sätt till exempel i FN satt upp regelverk för hur vi ska verka och leva tillsammans, och de finns också i olika religioners

Inlämnad: 2006-05-08 Besvarare: Jan Eliasson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1543 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 5 maj Fråga 2005/06:1543 av Lars-Ivar Ericson c till utrikesminister Jan Eliasson s Mänskliga rättigheter i Turkiet Kampen för mänskliga rättigheter i Turkiet drabbas nu av ytterligare ett bakslag. 80 tonåringar mellan 12 och 18 år som har deltagit i protesterna i det kurdiskt dominerade sydöstra Turkiet riskerar

Inlämnad: 2006-05-05 Besvarare: Jan Eliasson (S)

Interpellation 2005/06:382 av Danielsson, Staffan (c)

den 3 maj Interpellation 2005/06:382 av Staffan Danielsson c till utrikesminister Jan Eliasson s Dawit Isaak Dawit Isaak, journalist och bördig från Eritrea, fängslades den 23 september 2001 i Eritrea. Sedan dess sitter han i ett fängelse utan kontakter med omvärlden eller med Sverige, i svåra humanitära förhållanden

Inlämnad: 2006-05-03 Besvarare: Jan Eliasson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1424 av Qarlsson, Annika (c)

den 18 april Fråga 2005/06:1424 av Annika Qarlsson c till utrikesminister Carin Jämtin s Kurdernas framtid i Turkiet Sju människor, däribland tre barn, har dödats och minst 300 skadats i de värsta kravaller som sydöstra Turkiet har upplevt på över tio år. Turkisk polis och kurdiska demonstranter har drabbat samman

Inlämnad: 2006-04-18 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2005/06:318 av Stenmark, Rigmor (c)

den 22 mars Interpellation 2005/06:318 av Rigmor Stenmark c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Äkta respektive oäkta bostadsrätt Det finns i dag en betydande skillnad mellan att ha en bostad i en så kallad oäkta bostadsrättsförening jämfört med att inneha en bostadsrätt i en äkta bostadsrättsförening. Skillnaden

Inlämnad: 2006-03-22 Besvarare: Pär Nuder (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Äkta respektive oäkta bostadsrätt