Dokument & lagar (875 träffar)

Interpellation 2019/20:30 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2019/20:30 Kurderna och Turkiet av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S När kurderna besegrade IS militärt jublade hela världen. Under brinnande krig har kurderna tillsammans med allierade i fyra kantoner i Rojava, Syrien kunnat skapa ett demokratiskt samhälle där kvinnor och olika minoriteter

Inlämnad: 2019-10-08 Svarsdatum: 2019-10-22 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2019/20:30 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:3277 av Amineh Kakabaveh (-)

Motion till riksdagen 2019/20:3277 av Amineh Kakabaveh Om hedersförtryck, diskriminering segregation, kuturrelativism och rasism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Brottsförebyggande rådet i uppdrag att vidare kartlägga sambandet mellan hedersvåld, gängkriminalitet


Utskottsberedning: JuU KrU SoU UbU

Motion 2019/20:3277 av Amineh Kakabaveh (-) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:3277 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 98 kB)

Motion 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, KD, MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. M, C, L, KD, MP Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en undersökningskommission och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi ledamöter från de olika partierna har årligen skrivit


Utskottsberedning: 2019/20:UU1

Motion 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, KD, MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, KD, MP) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:1733 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1733 av Emma Carlsson Löfdahl Utbyggnad av riksväg 40 till motorväg och två-plus-ett-väg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksväg 40, sträckan mellan Borås och Jönköping, i sin helhet ska byggas om till motorväg och att den fortsatta


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:1733 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1733 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:1732 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1732 av Emma Carlsson Löfdahl En trafiksäkrare riksväg 26 Nissastigen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en snabb utbyggnad av riksväg 26 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nissastigen riksväg 26 går mellan Halmstad och Jönköping.

2019-10-02

Motion 2019/20:1732 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1732 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1734 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1734 av Emma Carlsson Löfdahl Möjlighet till folkbokföring hos båda vårdnadshavarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn till separerade föräldrar med gemensam vårdnad ska ha möjlighet att vara skrivna hos båda vårdnadshavarna, och


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:1734 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1734 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1731 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1731 av Emma Carlsson Löfdahl Fastighetsavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas om att fastighetsavgiften ska tillfalla den kommun där fastigheten är belägen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:1731 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1731 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1726 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1726 av Emma Carlsson Löfdahl Möjlighet att vara skriven i två kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras om att kunna vara folkbokförd/beskattas på två adresser och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:1726 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1726 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1730 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1730 av Emma Carlsson Löfdahl En flexiblare sjukersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en mer flexibel sjukersättning och tillkännager detta för regeringen. Motivering När vi drabbas av sjukdom ska vi vara trygga i att


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1730 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1730 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1727 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1727 av Emma Carlsson Löfdahl Föräldraledig vid politiska uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet att vara föräldraledig från alla former av politiska uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att få en


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1727 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1727 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:1729 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1729 av Emma Carlsson Löfdahl Bullerservitut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet att införa bullerservitut vid nybyggnationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag finns det ett flertal markägare som inte tillåts


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1729 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1729 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1728 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1728 av Emma Carlsson Löfdahl Sanktioner vid försvårande av umgänge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet att göra en översyn av reglerna vid förhindrande eller försvårande av umgänge och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1728 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1728 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:987 av Amineh Kakabaveh (-)

Motion till riksdagen 2019/20:987 av Amineh Kakabaveh En jämställd skola för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de skolor som bryter mot svensk lagstiftning då de bedriver undervisning som inte är vetenskapligt grundad och/eller praktiserar könsapartheid bör


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:987 av Amineh Kakabaveh (-) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:987 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:798 av Amineh Kakabaveh (-)

Motion till riksdagen 2019/20:798 av Amineh Kakabaveh Ändrat och utvidgat uppdrag för Medlingsinstitutet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Medlingsinstitutets uppdrag ska ändras så att industrins norm för lönebildningen blir förenlig med aktiva insatser för att


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:798 av Amineh Kakabaveh (-) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:798 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:797 av Amineh Kakabaveh (-)

Motion till riksdagen 2019/20:797 av Amineh Kakabaveh Om nödvändigheten av arbetstidsförkortning och behovet av mer fri tid åt arbetande människor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att lämna lagförslag om införande


Utskottsberedning: AU

Motion 2019/20:797 av Amineh Kakabaveh (-) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:797 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2019/20:12 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2019/20:12 Förebyggande av hedersförtryck i skolan och bortförande av barn av Amineh Kakabaveh till Utbildningsminister Anna Ekström S Det är höst. Sommarlovet är slut. Skolorna börjar. Det är roligt att träffa gamla skolkamrater. Men några kompisar som man brukar återse vid terminens början efter sommaren

Inlämnad: 2019-09-23 Svarsdatum: 2019-10-03 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2019/20:12 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 102 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förebyggande av hedersförtryck i skolan och bortförande av barn

Interpellation 2019/20:4 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2019/20:4 Fängslade strejkande arbetare i Iran av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S Den 7 september 2019 dömdes följande personer till hårda fängelsestraff och barbariska spöstraff i Iran: Esmail Bakhshi, vald representant för sockerrörsarbetarna vid Haft Tapeh, har dömts till 14 års fängelse

Inlämnad: 2019-09-13 Svarsdatum: 2019-10-01 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2019/20:4 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 100 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fängslade strejkande arbetare i Iran

Interpellation 2019/20:2 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2019/20:2 Könsdiskriminering i Iran av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S Att kvinnors demokratiska rättigheter är beskurna i Iran, det vet vi. Att kvinnors rörelsefrihet är beskuren, det vet vi likaså. Detta är väl känt på ett allmänt plan när det Iran. På ett allmänt plan vet vi också att

Inlämnad: 2019-09-12 Svarsdatum: 2019-10-01 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2019/20:2 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Könsdiskriminering i Iran

Motion 2018/19:2960 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2960 av Roger Haddad m.fl. L Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utbildning och högre studier ger möjlighet att lära sig mer om omvärlden och få nya


Utskottsberedning: 2018/19:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2960 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2960 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 95 kB)

Motion 2018/19:2959 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2959 av Roger Haddad m.fl. L Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Kunskap och bildning är den viktigaste


Utskottsberedning: 2018/19:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2959 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 99 kB) Motion 2018/19:2959 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 137 kB)