Dokument & lagar (958 träffar)

Interpellation 2020/21:812 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2020/21:812 Turkiets agerande mot kurder i grannländerna av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S Förenta nationerna vädjade under den världsomspännande coronapandemin till krigförande i olika delar av världen att upphöra med sina krigshandlingar och ingå vapenstillestånd. Trots denna uppmaning

Inlämnad: 2021-06-04 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2020/21:812 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 104 kB)

Interpellation 2020/21:776 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2020/21:776 Villkorade stöd i FN-systemet för att värna kvinnors och flickors rättigheter av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S Kvinnorörelsens organisationer har under de senaste åren uppmärksammat regeringen på de förskjutningar som skett inom FN-systemet mot en relativisering av kvinnors

Inlämnad: 2021-05-26 Svarsdatum: 2021-06-18 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2020/21:776 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 108 kB)

Interpellation 2020/21:775 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2020/21:775 Den svenska folkbildningen av Amineh Kakabaveh till Utbildningsminister Anna Ekström S Sverige står mitt upp i utmaningar av parallellsamhällen, hedersförtryck, religiös fundamentalism och fientliga ideologier mot kvinnor och homosexuella. I det här läget faller en stor uppgift på folkbildningen

Inlämnad: 2021-05-26 Svarsdatum: 2021-06-07 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:775 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 102 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den svenska folkbildningen

Skriftlig fråga 2020/21:3004 av Amineh Kakabaveh (-)

Fråga 2020/21:3004 Politiska fångar i Iran av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S Det är snart presidentval i Iran. Regimen är desperat eftersom det iranska folket hotar med bojkott. Folket i Iran har fått nog. 42 år av brutal islamisk fundamentalism och könsapartheid har lett till att ingen hittar någon

Inlämnad: 2021-05-26 Svarsdatum: 2021-06-09 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:3004 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:744 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2020/21:744 Krigsbrott mot kvinnor och dess följder av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S Våldsamheterna i Tigray, ett område i norra Etiopien, har pågått sedan i vintras. Den 4 november sände landets president, fredspristagaren Abiy Ahmed, militär till Tigray under förevändning att ta kontroll

Inlämnad: 2021-05-18 Svarsdatum: 2021-06-04 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2020/21:744 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 118 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Krigsbrott mot kvinnor och dess följder

Motion 2020/21:4031 av Amineh Kakabaveh (-)

Motion till riksdagen 2020/21:4031 av Amineh Kakabaveh med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. 1  Mot flertalet, inte fåtalet så har pandemin


Utskottsberedning: 2020/21:FiU20

Motion 2020/21:4031 av Amineh Kakabaveh (-) (docx, 98 kB) Motion 2020/21:4031 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 157 kB)

Interpellation 2020/21:670 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2020/21:670 Krigsbrott mot kvinnor och dess följder av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S Våldsamheterna i Tigray, ett område i norra Etiopien, har pågått sedan i vintras. Den 4 november sände landets president, fredspristagaren Abiy Ahmed, militär till Tigray under förevändning att ta kontroll

Inlämnad: 2021-04-21 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2020/21:670 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 118 kB)

Interpellation 2020/21:669 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2020/21:669 Åtgärder mot analfabetismen i Sverige av Amineh Kakabaveh till Utbildningsminister Anna Ekström S Jag har egna erfarenheter av att ha analfabetiska föräldrar, och jag och två systrar som också var analfabeter lärde oss på eget bevåg läsa och skriva. När jag kom till Sverige som politisk flykting

Inlämnad: 2021-04-21 Svarsdatum: 2021-05-21 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:669 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 115 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot analfabetismen i Sverige

Interpellation 2020/21:613 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2020/21:613 Marknadshyror av Amineh Kakabaveh till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Rätten till en bostad till rimlig kostnad är inskriven såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag. Boende lyfts fram som en social rättighet både i FN-deklarationen artikel

Inlämnad: 2021-03-30 Svarsdatum: 2021-04-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2020/21:613 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 97 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Marknadshyror

Skriftlig fråga 2020/21:2372 av Amineh Kakabaveh (-)

Fråga 2020/21:2372 Turkiets tillbakadragande från Istanbulkonventionen av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S Historien består inte bara i framsteg för mänskligheten, i synnerhet inte för kvinnor och flickor. Mänskligheten drabbas också av bakslag. Det har skett under senaste decennierna i hela Mellanöstern

Inlämnad: 2021-03-30 Svarsdatum: 2021-04-07 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:2372 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2020/21:581 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2020/21:581 Åtgärder mot könsstympning i utrikespolitiken av Amineh Kakabaveh till Statsrådet Per Olsson Fridh MP Varje år utsätts mellan 3 och 4 miljoner unga flickor och kvinnor för olika typer av könsstympning, som ingår som en väsentlig del i det hedersförtryck som vi finner i stora delar av Afrika

Inlämnad: 2021-03-17 Svarsdatum: 2021-04-13 Besvarare: Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Interpellation 2020/21:581 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 103 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot könsstympning i utrikespolitiken

Interpellation 2020/21:553 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2020/21:553 Kurderna och den svenska säkerhetspolisens praktik och inriktning av Amineh Kakabaveh till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Från och med den 1 mars i år gäller en ny terrorlag. Denna lag har redan blivit hårt kritiserad. Självklart är orsaken till dess tillkomst den snabba

Inlämnad: 2021-03-09 Svarsdatum: 2021-04-06 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Interpellation 2020/21:553 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 127 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kurderna och den svenska säkerhetspolisens praktik och inriktning

Interpellation 2020/21:533 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2020/21:533 Kvinnorättsaktivisters situation och massavrättningarna i Iran av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S Varje dag nås vi av fruktansvärda nyheter om den islamiska regimens brott mot mänskliga rättigheter i Iran. De senaste veckorna har det genomförts massarresteringar av kurdiska

Inlämnad: 2021-03-03 Svarsdatum: 2021-04-06 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2020/21:533 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 137 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnorättsaktivisters situation och massavrättningarna i Iran

Skriftlig fråga 2020/21:1871 av Amineh Kakabaveh (-)

Fråga 2020/21:1871 Massavrättningarna i Iran av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S Det pågår massgripanden och avrättningar av kurder i Iran. Varje dag nås vi av fruktansvärda nyheter om den islamiska regimens brott mot mänskliga rättigheter. De senaste veckorna har hundratals massarresteringar av kurdiska

Inlämnad: 2021-02-18 Svarsdatum: 2021-02-24 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1871 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2020/21:478 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2020/21:478 Åtgärder mot könsstympning i utrikespolitiken av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S Varje år utsätts mellan 3 miljoner och 4 miljoner unga flickor och kvinnor för olika typer av könsstympning, som ingår som en väsentlig del i det hedersförtryck vi finner i stora delar av Afrika

Inlämnad: 2021-02-15 Besvarare: Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Interpellation 2020/21:478 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 103 kB)

Interpellation 2020/21:471 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2020/21:471 Mänskliga rättigheter i Kurdistan av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S Sedan lång tid tillbaka har Förenta Nationerna tillerkänt irakiska Kurdistan nationell självbestämmanderätt. Sverige ställde sig bakom detta erkännande. Kurderna har varit förföljda och diskriminerade, och

Inlämnad: 2021-02-15 Svarsdatum: 2021-03-09 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2020/21:471 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 101 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Mänskliga rättigheter i Kurdistan

Interpellation 2020/21:470 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2020/21:470 Ökad kunskap för att motverka könsstympning av Amineh Kakabaveh till Socialminister Lena Hallengren S Kvinnlig könsstympning KKS är ett vanligt förekommande och brutalt uttryck för att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet i samhällen där hedersnormer är förhärskande. Sedvänjan motiveras

Inlämnad: 2021-02-15 Svarsdatum: 2021-05-18 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2020/21:470 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad kunskap för att motverka könsstympning

Interpellation 2020/21:468 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2020/21:468 Kriminalisering av oskuldsintyg och oskuldsoperationer av Amineh Kakabaveh till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Föreställningar om kvinnors oskuld och kyskhet är kärnan i den hederskultur som det svenska samhället måste bekämpa. I dessa äldre patriarkala föreställningar måste

Inlämnad: 2021-02-15 Svarsdatum: 2021-03-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2020/21:468 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 147 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kriminalisering av oskuldsintyg och oskuldsoperationer

Skriftlig fråga 2020/21:1615 av Amineh Kakabaveh (-)

Fråga 2020/21:1615 Erdoğans angrepp på den akademiska forskningens frihet av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S Den 4 januari hade studenterna vid Boğaziçi-universitetet i Istanbul för avsikt att genomföra fredlig sammankomst varvid man avsåg att protestera mot att professor Melih Bulu utsetts till rektor

Inlämnad: 2021-02-03 Svarsdatum: 2021-02-10 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1615 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 104 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1506 av Amineh Kakabaveh (-)

Fråga 2020/21:1506 Relationen till Iran av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S Iran har i över 40 år styrts av en islamistisk diktaturregim. Det är en regim som inte respekterar grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. En regim som har bedrivit könsapartheid mot landets kvinnor i över 40 år. Den eftersträvar

Inlämnad: 2021-01-27 Svarsdatum: 2021-02-03 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1506 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 88 kB)