Dokument & lagar (778 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1047 av Fridolin, Gustav (mp)

den 4 juni Fråga 2002/03:1047 av Gustav Fridolin mp till utrikesminister Anna Lindh om Dalai lamas besök i Sverige Enligt pressuppgifter har både statsministern och utrikesministern tackat nej till att träffa tibetanernas ledare och 1989 års fredsnobelpristagare Dalai lama under dennes besök i Sverige. Om så är fallet

Inlämnad: 2003-06-04 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1038 av René, Inger (m)

den 2 juni Fråga 2002/03:1038 av Inger René m till utrikesminister Anna Lindh om EU-resolution gentemot Kina Den 15 juli 2000 antog EU-parlamentet en resolution där man slår fast att EU kommer att ändra sin hållning gentemot Kina om inte Kinas regering inom tre år startat samtal med Dalai lama. Ännu har inget hänt.

Inlämnad: 2003-06-02 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1035 av Sjöstrand , Sven-Erik (v)

den 2 juni Fråga 2002/03:1035 av Sven-Erik Sjöstrand v till utrikesminister Anna Lindh om förföljelse av falungongutövare Pirjo Svensson från Göteborg har nu suttit i thailändskt fängelse i 35 dygn utan att få någon förklaring på varför. Hon är utövare av falungong, och hon blev olagligt frihetsberövad samma dag som

Inlämnad: 2003-06-02 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1029 av Ahlqvist, Birgitta (s)

den 30 maj Fråga 2002/03:1029 av Birgitta Ahlqvist s till utrikesminister Anna Lindh om Barentssekretariatet Regeringens utredning om samarbetet inom Barentsregionen visar på vikten av att styrformerna för statens resurser som tillförs Barentssamarbetet effektiviseras och samordnas. De personella, administrativa och

Inlämnad: 2003-05-30 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1014 av Fridolin, Gustav (mp)

den 26 maj Fråga 2002/03:1014 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Jan O Karlsson om bistånd till moldavisk HBT-rörelse Vid ett seminarium nyligen om homosexuella, bisexuella och transpersoners mänskliga rättigheter framkom att de svenska biståndsinsatserna i stort sett ignorerar denna fråga. Ett av de få goda exempel

Inlämnad: 2003-05-26 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1013 av Fridolin, Gustav (mp)

den 26 maj Fråga 2002/03:1013 av Gustav Fridolin mp till utrikesminister Anna Lindh om HBT-personer i Moldavien Nyligen genomfördes det andra moldaviska Pridefirandet i huvudstaden Chisinau. Arrangemanget var välorganiserat av Gender Doc-M men arrangörerna hade stora problem med polisens försök att stoppa Pridefirandet.

Inlämnad: 2003-05-26 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:977 av Ohly, Lars (v)

den 22 maj Fråga 2002/03:977 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om ökade spänningar mellan Etiopien och Eritrea Det senaste kriget mellan Etiopien och Eritrea 19982000 handlade om vilket av dessa båda stater som skulle ha överhöghet i staden Badme. Kriget kostade tiotusentals människor livet. En stor del

Inlämnad: 2003-05-22 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:973 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 21 maj Fråga 2002/03:973 av Birgitta Ohlsson fp till utrikesminister Anna Lindh om brott mot mänskliga rättigheter i Burkina Faso Burkina Faso är ett utvecklingsland som, jämfört med andra länder i regionen, förbättrat sina ansatser för att respektera de mänskliga rättigheterna. Men fortfarande finns flera fall

Inlämnad: 2003-05-21 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:963 av Ahlin, Urban (s)

den 19 maj Fråga 2002/03:963 av Urban Ahlin c till utrikesminister Anna Lindh om Aceh Det fredsavtal som den indonesiska regeringen och ledarna för GAM Rörelsen för ett fritt Aceh skrev under i december förra året ingav hopp om en fredlig uppgörelse i den konflikt som präglat Indonesien och provinsen Aceh under flera

Inlämnad: 2003-05-19 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:939 av Ohly, Lars (v)

den 15 maj Fråga 2002/03:939 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om Israel och fredsprocessen Den israeliska regeringen söker återigen sätta stopp för att den israelisk-palestinska fredsprocessen ska komma igång. Det handlar inte bara om de ständigt återkommande provokationer och vedergällningsaktioner gentemot

Inlämnad: 2003-05-15 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:938 av Roslund, Carl-Axel (m)

den 15 maj Fråga 2002/03:938 av Carl-Axel Roslund m till utrikesminister Anna Lindh om Taiwans deltagande i FN-gemenskapen Asiens stabilaste demokrati Taiwan är sedan många, många år uteslutna från Förenta Nationerna som en eftergift åt Kommunistkina, en kommunistisk diktatur som inte drar sig för att hota sin granne

Inlämnad: 2003-05-15 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:917 av Hägg, Carina (s)

den 13 maj Fråga 2002/03:917 av Carina Hägg s till utrikesminister Anna Lindh om Demokratiska republiken Kongo Demokratiska republiken Kongos nutidshistoria är bitter och fylld av extern inblandning. Resultatet har blivit exploaterade naturtillgångar, maktmissbruk, flyktingströmmar och miljoner dödade. Sverige har

Inlämnad: 2003-05-13 Besvarare: Anna Lindh (S)

Interpellation 2002/03:413 av Forssmed, Jakob (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:413 av Jakob Forssmed kd till utrikesminister Anna Lindh om förhållandena på Kuba Det är lätt att låta sig förföras av Kuba både vid den första och andra anblicken. Salsan vid gathörnen, värmen och de lättklädda människorna gör det lätt att tro att landet är ett karibiskt paradis.

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Anna Lindh (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: förhållandena på Kuba

Interpellation 2002/03:371 av Nordquist, Kaj (s)

den 12 maj Interpellation 2002/03:371 av Kaj Nordquist s till utrikesminister Anna Lindh om Västsahara och självbestämmandet Västsahara, Afrikas sista koloni, är sedan 26 år ockuperat av Marocko. Under hela denna tid har folket i Västsahara fört en lång och mödosam kamp för självbestämmande och självständighet. Under

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Anna Lindh (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Västsahara och självbestämmandet

Skriftlig fråga 2002/03:888 av Härstedt, Kent (s)

den 8 maj Fråga 2002/03:888 av Kent Härstedt s till utrikesminister Anna Lindh om möjligheten för Taiwan att bli observatör i WHO Den senaste tidens allvarliga utbrott av sjukdomen SAL svår akut lunginflammation i Östasien företrädesvis i Kina har på ett tydligt och allvarligt sätt gett oss alla en bild av hur epidemiska

Inlämnad: 2003-05-08 Besvarare: Anna Lindh (S)

Interpellation 2002/03:329 av Hamilton, Carl B (fp)

den 7 maj Interpellation 2002/03:329 av Carl B Hamilton fp till utrikesminister Anna Lindh om Sveriges och Europas försvar En gammal debatt har ånyo blossat upp mellan, å ena sidan, europeiska Natoanhängare och, å den andra sidan, europeiska länder som vill att EU bör ha ansvaret för försvarskapaciteten i Europa. Debatten

Inlämnad: 2003-05-07 Besvarare: Anna Lindh (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sverige och Europas försvar

Skriftlig fråga 2002/03:885 av Ahlqvist, Birgitta (s)

den 7 maj Fråga 2002/03:885 av Birgitta Ahlqvist s till utrikesminister Anna Lindh om skydd för indianbefolkningen i Big Mountain Europaparlamentet antog i februari en resolution, där man kraftigt fördömer behandlingen av hopi- och navajobefolkningar i Big Mountain i USA. Europaparlamentet anser att de pågående brotten

Inlämnad: 2003-05-07 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:875 av Hägg, Carina (s)

den 6 maj Fråga 2002/03:875 av Carina Hägg s till utrikesminister Anna Lindh om kvinnors inflytande i Irak Sverige för i olika sammanhang fram vikten av att kvinnors och flickors rättigheter respekteras. Vi kan konstatera att kvinnor har lidit under Saddam Husseins förtryck. Kvinnor drabbas hårdare än andra av krigets

Inlämnad: 2003-05-06 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:869 av Forssmed, Jakob (kd)

den 5 maj Fråga 2002/03:869 av Jakob Forssmed kd till statsminister Göran Persson om Europadagen som helgdag i Sverige Talet om ett enat Europa börjar äntligen återspeglas i verkligheten då EU utökas med tio nya medlemmar och Europas länder möts i ett starkt samarbete grundat på gemensamma värderingar och en gemensam

Inlämnad: 2003-05-05 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:868 av Hamilton, Carl B (fp)

den 5 maj Fråga 2002/03:868 av Carl B Hamilton fp till statsminister Göran Persson om samråd med EU-nämnden inför EU-toppmöten Den 16 april 2003 deltog statsministern i ett EU-toppmöte. Dessförinnan hade samråd inte skett med EU-nämnden, och efteråt har heller ingen redovisning i kammaren ägt rum. Utrikesministern

Inlämnad: 2003-05-05 Besvarare: Anna Lindh (S)