Dokument & lagar (548 träffar)

Interpellation 2020/21:349 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2020/21:349 Regeringens näringspolitik av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Riksrevisionen har släppt granskningsrapporten Effektutvärderingar av näringspolitiken bristande tillförlitlighet RiR 2020:30Rapporten innehåller tung kritik mot regeringen och näringspolitiken. Riksrevisionen

Inlämnad: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-02-02 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:349 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 104 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1376 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2020/21:1376 Sveaskogs roll som skogsägare av Lotta Olsson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Sveaskog är Sveriges största skogsägare med ett innehav 2020 på 14 procent av den svenska skogen. Sveaskog har därmed precis som andra skogsägare att leva upp till riksdagens miljömål om levande skogar: Skogens och

Inlämnad: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-02-03 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1376 av Lotta Olsson (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1375 av Magdalena Schröder (M)

Fråga 2020/21:1375 Stöd till krisdrabbade företag av Magdalena Schröder M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Handläggningstiderna vad gäller stöd för korttidsarbete är långa. Flera företag vittnar om stor oro och ovisshet när det gäller hur handläggningen av ansökan fortgår. Om stödet ska fungera måste det komma företagen

Inlämnad: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-02-03 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1375 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1371 av Helena Antoni (M)

Fråga 2020/21:1371 Mineraler för klimatet av Helena Antoni M till Näringsminister Ibrahim Baylan S EU:s ledande gruv- och mineralnation Så har det låtit länge, och det har varit en tydlig politisk målsättning att bevara den ställningen och utveckla den näring som hjälpt bygga Sverige. Men nu ser vi tecken på att Sverige

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1371 av Helena Antoni (M) (pdf, 83 kB)

Interpellation 2020/21:335 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellation 2020/21:335 Stöd till restaurangbranschen av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Att förbudet mot att servera alkohol på restauranger efter klockan 20 förlängdes till den 24 januari innebär ett fortsatt avbräck för besöksnäringen. Krögarna är förtvivlade. Vi vet alla att

Inlämnad: 2021-01-20 Svarsdatum: 2021-01-29 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:335 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1358 av Jens Holm (V)

Fråga 2020/21:1358 Bromma flygplats av Jens Holm V till Näringsminister Ibrahim Baylan S Med coronapandemin har flygandet i Sverige rasat med drygt 80 procent, och Bromma är en av de värst drabbade flygplatserna. Före pandemin reste drygt 2 miljoner personer från Bromma och i dag är det ytterst få som reser från flygplatsen.

Inlämnad: 2021-01-20 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1358 av Jens Holm (V) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1320 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2020/21:1320 Svensk filmindustris betydelse som näring av Lars Mejern Larsson S till Näringsminister Ibrahim Baylan S Den statliga utredningen som tillsattes efter ett tillkännagivande av riksdagen rekommenderade redan 2017 att Sverige skyndsamt skulle införa ett produktionsincitament som innebär att staten återbetalar

Inlämnad: 2021-01-18 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1320 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 105 kB)

Interpellation 2020/21:320 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2020/21:320 Restriktioner i restaurangbranschen av Alexandra Anstrell M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Krögare i Stockholm och hela Sverige går på knäna och är hårt drabbade av coronapandemin. Det slår naturligtvis hårt mot hela näringslivet, men hotell- och restaurangbranschen är en av de branscher

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-26 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:320 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1316 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2020/21:1316 Förslag om företagsstöd av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Regeringens restriktioner påverkar många företag i stor omfattning. Restriktionerna slår hårt mot många branschers verksamhet negativt. Den nu sjösatta pandemilagen innehåller endast konsekvensanalyser för

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1316 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1302 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2020/21:1302 Stöd till besöksnäringen av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Pandemilagen har debatterats och beslutats den 8 januari 2021. Besöksnäringen är den bransch som kraftigast har drabbats av regeringens beslut i samband med åtgärder för att värna medborgarnas hälsa. De

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1302 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1295 av Tobias Andersson (SD)

Fråga 2020/21:1295 Avsaknaden av nya mål för förenklingspolitiken av Tobias Andersson SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Jag har återkommande legat på näringsminister Ibrahim Baylan med anledning av målen för förenklingspolitiken. Detta eftersom det under utgiftsområde 24 Näringsliv i höstbudgetpropositionen för

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1295 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:313 av Tobias Andersson (SD)

Interpellation 2020/21:313 Regeringens agerande gentemot restaurangnäringen av Tobias Andersson SD till Finansminister Magdalena Andersson S Pandemin har slagit hårt mot delar av näringslivet, och för många företag har effekterna inneburit slutet på en annars livsduglig verksamhet. Regeringen har efter mycket om och men

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-29 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:313 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1286 av Jörgen Berglund (M)

Fråga 2020/21:1286 SAS och inhyrning av piloter från Irland av Jörgen Berglund M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Pandemin har slagit hårt mot Sverige och världen. Människoliv har spillts, företag går i konkurs och människor hamnar i arbetslöshet. Moderaterna har i Sveriges riksdag jobbat hårt för och fått igenom

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1286 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2020/21:298 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2020/21:298 Stöd till restaurangnäringen av Lars Beckman M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Sveriges krögare och företagarna i Gävleborg verksamma i restaurangnäringen går på knäna ekonomiskt. Med anledning av pandemilagstiftningen blir möjligheten till intäkter för restauranger ytterst begränsade

Inlämnad: 2021-01-13 Svarsdatum: 2021-01-26 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:298 av Lars Beckman (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1248 av Alexander Christiansson (SD)

Fråga 2020/21:1248 Kompetensförsörjning av Alexander Christiansson SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Bristen på arbetskraft inom de flesta branscher är en ödesfråga inom såväl offentlig som privat sektor. Listan på yrken som beräknas sakna arbetskraft inom den närmsta tiden kan göras lång, både inom yrken som kräver

Inlämnad: 2021-01-13 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1248 av Alexander Christiansson (SD) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2020/21:288 av Linda Modig (C)

Interpellation 2020/21:288 Sveriges förutsättningar för en stark gruv- och mineralnäring av Linda Modig C till Näringsminister Ibrahim Baylan S År 2013 lade den dåvarande alliansregeringen med Annie Lööf som ansvarigt statsråd fram rapporten Sveriges mineralstrategi För ett hållbart nyttjande av Sveriges mineraltillgångar

Inlämnad: 2021-01-11 Svarsdatum: 2021-01-22 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:288 av Linda Modig (C) (pdf, 109 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges förutsättningar för en stark gruv- och mineralnäring

Skriftlig fråga 2020/21:1198 av Mats Nordberg (SD)

Fråga 2020/21:1198 Nedläggningen av Ringhals av Mats Nordberg SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Redan i dag har vi i Sverige periodvis elbrist i de södra delarna av landet, och viktiga investeringar uteblir av detta skäl. Svensk elanvändning kommer dessutom att öka kraftigt under överskådlig framtid, dels på grund

Inlämnad: 2021-01-07 Svarsdatum: 2021-01-20 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1198 av Mats Nordberg (SD) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1175 av Tobias Andersson (SD)

Fråga 2020/21:1175 Ökning av konkurser i december av Tobias Andersson SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S 2020 var ett tufft år för det svenska näringslivet. Hela näringar fick i praktiken nästan näringsförbud som en konsekvens av dels de restriktioner som infördes och dels de förändringar i beteendemönster som följde.

Inlämnad: 2021-01-04 Svarsdatum: 2021-01-13 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1175 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1170 av Eric Palmqvist (SD)

Fråga 2020/21:1170 Regeringens hantering av överklagade tillståndsärenden av Eric Palmqvist SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S År 2014 ansökte Boliden AB om bearbetningskoncession hos Bergsstaten för den tilltänkta gruvverksamheten i Laver, Älvsbyns kommun. Tre år senare avslog myndigheten Boliden AB:s ansökan med

Inlämnad: 2021-01-04 Svarsdatum: 2021-01-20 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1170 av Eric Palmqvist (SD) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2020/21:279 av Tobias Andersson (SD)

Interpellation 2020/21:279 Näringspolitikens effekt av Tobias Andersson SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Sverigedemokraterna har länge påtalat brister i det offentligas stöd till näringslivet. Rapporter från såväl myndigheten Tillväxtanalys som enskilda akademiker och intresseorganisationer har menat på att effekten

Inlämnad: 2020-12-22 Svarsdatum: 2021-01-15 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:279 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 119 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Näringspolitikens effekt