Dokument & lagar (106 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:19 av vice talman Rose-Marie Frebran, tredje (kd)

Fråga 1998/99:19 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran kd till socialministern om förbud mot inköp och innehav av hembränd sprit den 16 oktober Svartspriten är ett stort och växande problem. Det gäller såväl smuggelsprit som hembränt. Det offentliga bör inta en entydigt avvisande hållning mot all svartsprit. När

Inlämnad: 1998-10-16 Besvarare: socialminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1998/99:18 av Kollmats, Lennart (fp)

Fråga 1998/99:18 av Lennart Kollmats fp till socialministern om institutionsvården för barn och ungdomar den 16 oktober I Halland har det funnits en hygglig tillgång till möjligheter till institutionsvård för barn och ungdomar med problem av olika slag. Situationen håller emellertid på att förändras på ett mycket oroande

Inlämnad: 1998-10-16 Besvarare: socialminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1998/99:4 av Johansson, Kenneth (c)

Fråga 1998/99:4 av Kenneth Johansson c till socialministern om utsatta barn och ungdomar den 9 oktober Många barn far illa och mår dåligt. Barn och ungdomar med invandrarbakgrund är särskilt utsatta. Detta är självklart oacceptabelt och måste med kraft motverkas. Socialstyrelsen har i dagarna publicerat statistik om

Inlämnad: 1998-10-09 Besvarare: socialminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1998/99:2 av Norinder, Patrik (m)

Fråga 1998/99:2 av Patrik Norinder m till socialministern om konkurrensneutralitet vid myndighets auktorisation den 8 oktober Det sker en explosionsartad utveckling av tjänster och informationsutbud på Internet. Enskilda företag och företagare konkurrerar med nya tjänster och varor. Även statliga bolag utbjuder sina

Inlämnad: 1998-10-08 Besvarare: socialminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1101 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:1101 av Eva Goës mp till näringsministern om Polenkabeln den 2 oktober Byggandet av kabeln till Polen skall påbörjas i dag mot folkets vilja. Det påstås att med den nya lösningen behövs ingen ny prövning av ärendet. Allan Lundberg, SwePol Links vd, säger emellertid följande: De två strömkablarna kommer

Inlämnad: 1998-10-02 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1082 av Zetterberg, Eva (v)

Fråga 1997/98:1082 av Eva Zetterberg v till statsministern om företagsstöd till minsaneringsutrustning den 11 september Personminor är ett av de grymmaste vapen som i dag fortfarande tillverkas i flera länder, trots att det i dag finns en internationell konvention som innebär ett förbud mot personminor. Konventionen

Inlämnad: 1998-09-11 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1077 av René, Inger (m)

Fråga 1997/98:1077 av Inger René m till näringsministern om utflaggningen av svenska fartyg den 7 september Svensk rederinäring sysselsätter ungefär 60 000 personer därav är 15 000 ombordanställda. Deras arbetstillfällen hänger nu på en skör tråd eftersom regeringen inte förmår fatta beslut som gör att svensk sjöfart

Inlämnad: 1998-09-07 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1071 av Carlsson, Sivert (c)

Fråga 1997/98:1071 av Sivert Carlsson c till näringsministern om vindkraft den 3 september Alla partier är överens om att kärnkraften skall avvecklas och ersättas med förnybara långsiktigt hållbara energiformer. Vindkraften, som nu snabbt vinner terräng världen över, är en sådan. Många länder planerar för att vindkraften,

Inlämnad: 1998-09-03 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1065 av Erlandsson, Eskil (c)

Fråga 1997/98:1065 av Eskil Erlandsson c till näringsministern om IT-nätet i glesbygd den 31 augusti Goda möjligheter till kommunikation via IT, såsom t.ex. ISDN spelar en allt viktigare roll för näringslivets informationsförsörjning och möjligheter till utveckling. Inte minst har detta visats i en studie av NUTEK,

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1057 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:1057 av Owe Hellberg v till näringsministern om bidrag för energiomställningen den 28 augusti Riksdagen har fastställt ett program för en omställning av våra energisystem för att minska behovet av direktverkande el. En mycket stor del, närmare hälften av vår elförbrukning används i bostäder och lokaler,

Inlämnad: 1998-08-28 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1044 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:1044 av Owe Hellberg v till näringsministern om bidrag för energiomställningen den 26 augusti Ansökningarna i Gävleborgs län när det gäller bidragen för energiomställningen, har slagit väl ut. Bidragsansökningarna för installation av effektvakt och kompletterande värmekälla t.ex. kakelugn eller kamin

Inlämnad: 1998-08-26 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1003 av Samuelsson, Marianne (mp)

Fråga 1997/98:1003 av Marianne Samuelsson mp till näringsministern om Vindelfjällen den 11 augusti Vindelfjällen är Sveriges största naturreservat och ett av de största naturskyddade områdena i hela Europa. Reservatet bildades 1974 och utvidgades 1988 med närliggande fjällurskogar. I samband med detta tillsattes kommittén

Inlämnad: 1998-08-11 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:992 av Björklund, Ulf (kd)

Fråga 1997/98:992 av Ulf Björklund kd till näringsministern om Norrlandsfonden den 7 augusti När Norrlandsfonden bildades var ett viktigt syfte att stötta Norrlands inland. Investeringsbehov med riskvilligt kapital borde det rimligen finnas stora behov av i inlandet. Inte minst med tanke på befolkningsströmmarna från

Inlämnad: 1998-08-07 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:970 av Godin, Sigge (fp)

Fråga 1997/98:970 av Sigge Godin fp till näringsministern om statliga monopolföretag den 31 juli Sveriges framtid står och faller med småföretag. Det är de som ska rädda Sverige. Småföretagen kan inte inom rimlig tid få märkesskydd från Patent- och registreringsverket PRV på grund av verksamhetens utflyttning till

Inlämnad: 1998-07-31 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:963 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1997/98:963 av Birger Schlaug mp till näringsministern om strategi för solceller den 29 juli Solceller är på väg att i rasande takt erövra världen. Marknaden ligger vidöppen och mycket tyder på att marknaden för solceller kommer att utvecklas snabbare än både datorer och mobiltelefoner. I Sverige dominerar fortfarande

Inlämnad: 1998-07-29 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:962 av Norinder, Patrik (m)

Fråga 1997/98:962 av Patrik Norinder m till kommunikationsministern om kontantbetalning till Telia den 29 juli Är svenska sedlar och mynt inte gångbara betalningsmedel i Sverige längre För att betala en Teliaräkning i dag måste detta ske genom bank, post eller dataöverföring. Många kunder upplever detta som både dyrt

Inlämnad: 1998-07-29 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:954 av Ahlstedt, Rigmor (c)

Fråga 1997/98:954 av Rigmor Ahlstedt c till jordbruksministern om ekonomisk ersättning till enskilda markägare den 23 juli Många markägare har en kombination av skogs- och åkermark. De måste få sin utkomst av den jord de äger. Vid en inventering av skyddsvärda biotoper påträffas detta även hos enskilda markägare. Det

Inlämnad: 1998-07-23 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:950 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:950 av Sten Tolgfors m till näringsministern om teknikspridning och arbetstillfällen den 21 juli Finland och Danmark anses i en färsk OECD-undersökning ha en bra politik för att sprida högteknologiskt kunnande från forskningen till mindre och medelstora företag. I Finlands fall beröms också det politiska

Inlämnad: 1998-07-21 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:948 av Francke Ohlsson, Bodil (mp)

Fråga 1997/98:948 av Bodil Francke Ohlsson mp till statsministern om minerallagstiftningen den 20 juli Halva Sverige är intecknat för sökande efter värdefulla mineraler. Minst 20 000 markägare är hotade. De som drabbas av minerallagen finns runt om i Sverige, från norr till söder. Det handlar om internationella jätteföretag

Inlämnad: 1998-07-20 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:911 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:911 av Eva Goës mp till näringsministern om atomansvarighetslagen Med anledning av att genomförandet av beslutet om stängningen av en reaktor i kärnkraftverket i Barsebäck skjuts på framtiden, vill jag härmed ställa en fråga till näringsministern. Regeringen har utlovat en ny lag om atomansvarighet som

Inlämnad: 1998-07-06 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)